روش کار نیروگاه آبی

روش کار نیروگاه آبی

  روش کار نیروگاه آبی   نیروگاه آبی متوسط بارندگی در دنیا در سال ۸۶۰ میلی متر است. بارندگی در قارۀ آسیا ۷۵ درصد میزان بارندگی جهان است و متوسط بارندگی کشور ما ۲۶ درصد مقدار جهانی است. با آگاهی از این موضوع، کشور ما جزو کشورهای خشک و نیمه خشک به حساب می آید […]

ادامه مطلب