کاربرد انواع شینه و مقره در پست برق

  کاربرد انواع شینه و مقره در پست برق مقره چیست ؟  وظیفه اصلی مقره، ایزوله نمودن هادی از بدنه تابلو است. از انواع مقره های موجود می توان به مقره های اتکایی اشاره نمود. نوعی از آن در صنعت ساختمان استفاده می شود با نام مقره های نول تابلویی شناخته می شوند. مقره های […]

ادامه مطلب