خطرات شوک الکتریکی

آثار برق گرفتگی با جریان متناوب و مستقیم

    آثار برق گرفتگی با جریان متناوب و مستقیم     اهداف مبحث برق گرفتگی : هنگام برق گرفتگی چه اتفاقی برای بدن می افتد ؟ برق گرفتگی و ایست قلبی عوامل ایجاد برق گرفتگی فیبریلاسیون بطنی چیست؟ آستانه ادراک و آستانه تحمل در عبور جریان متناوب در بدن آستانه ادراک در عبور جریان […]

ادامه مطلب

حفاظت افراد در برابر خطر برق گرفتگی

  حفاظت افراد در برابر خطر برق گرفتگی   در بحث حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی ابتدا به معرفی خطرات ناشی از برق و انواع برق گرفتگی می پردازیم. خطرات عمده ناشی از برق شامل دو مورد است: برق گرفتگی آتش سوزی حفاظت اشخاص در برابر خطر برق گرفتگی عامل مؤثر خطر برای انسان […]

ادامه مطلب