انواع سیستم های الکتریکی

انواع سیستم های الکتریکی جریان متناوب

  انواع سیستم های الکتریکی جریان متناوب   سیستم های الکتریکی جریان دائم سیستم های جریان دائم معمولاً شامل دو یا سه سیم هستند. اگرچه از این سیستم های توزیع به جز در موارد خاص استفاده نمی شود هنوز انواع قدیمی آن در بعضی قسمت ها مورد استفاده است. سیستم های توزیع جریان مستقیم اصولاً […]

ادامه مطلب