حفاظت در برابر جریان الکتریکی

روش های حفاظت در برابر اضافه جریان

  روش های حفاظت در برابر اضافه جریان   منظور از اضافه جریان چیست؟ به هر جریانی که فراتر از جریان نامی هادی ها، تجهیزات و دستگاه های الکتریکی رود، اضافه جریان (Over Current) گویند. تجهیزات حفاظت در برابر اضافه جریان به منظور حفاظت هادی ها در مقابل جریان های اضافه و رله های اضافه […]

ادامه مطلب