اصول حفاظت الکتریکی و انواع تجهیزات حفاظتی

  اصول حفاظت الکتریکی و انواع تجهیزات حفاظتی     منظور از حفاظت الکتریکی اقداماتی است که باید در تأسيسات الكتریکی به عمل آورد تا خطرات ناشی از جریان برق سبب صدمه زدن به شخص، دستگاه ها، مصرف کننده ها و سیم های حامل جریان برق نشود. برای جلوگیری از این نوع خطاها باید از انواع […]

ادامه مطلب
حفاظت در برابر جریان الکتریکی

روش های حفاظت در برابر اضافه جریان

  روش های حفاظت در برابر اضافه جریان   منظور از اضافه جریان چیست؟ به هر جریانی که فراتر از جریان نامی هادی ها، تجهیزات و دستگاه های الکتریکی رود، اضافه جریان (Over Current) گویند. تجهیزات حفاظت در برابر اضافه جریان به منظور حفاظت هادی ها در مقابل جریان های اضافه و رله های اضافه […]

ادامه مطلب