مهم ترین روش های تست تابلو برق

  مهم ترین روش های تست تابلو برق   اهداف مبحث مهم ترین روش های تست تابلو برق: انواع تست تابلو برق تست نوع اول تابلو برق تست عایقی تابلو برق تست تزریق جریان اولیه تابلو برق تست تزریق جریان ثانویه تابلو برق تست اساسی تابلو برق   تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از […]

ادامه مطلب

انواع پست برق و شبکه برق رسانی

  انواع پست برق و شبکه برق رسانی   ما در مقاله شبکه های برق رسانی و توزیع برق به معرفی بخش های مختلف توزیع برق که شامل تولید، انتقال و توزیع برق است می پردازیم. سپس به معرفی انواع پست های برق در دسته های پست زمینی و هوایی، انواع تغذیه سیستم های توزیع […]

ادامه مطلب

انواع ترانسفورماتور و مدار معادل آن

  انواع ترانسفورماتور و مدار معادل آن ترانسفورماتور چیست؟ ترانسفورماتور ماشینی است که انرژی الکتریکی را از یک سطحی به سطح دیگر تبدیل می کند. ترانسفورماتور به منظور کاهش و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن و ﻳﺎ […]

ادامه مطلب
ترانس-جریان-CT-اشنایدر-الکتریک

کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری

  کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری   اساس کار ترانسفورماتور توزیع انرژی الکتریکی به صورت تک فاز، دوفاز و یا سه فاز ارتباط زیادی با ترانسفورماتورها دارد. از طرفی در بسیاری از موتورهای الکتریکی، تبدیل انرژی براساس اصل ترانسفورماتوری صورت می گیرد. در این بحث پس از توزیح در مورد اساس کار ترانسفورماتور به موضوعات […]

ادامه مطلب