انواع برق گرفتگی و روش های پیشگیری از آن

برای جلوگیری از برق گرفتگی چه کنیم ؟

    برای جلوگیری از برق گرفتگی چه کنیم ؟   اهداف آموزشی این مقاله : انواع برق گرفتگی روش های جلوگیری از برق گرفتگی جلوگیری از برق گرفتگی مستقیم جلوگیری از برق گرفتگی غیرمستقیم      با وجود روش های مختلف برای جلوگیری از برق گرفتگی سالانه تعداد قابل توجهی مرگ و میر در […]

ادامه مطلب
ایمنی در برق

چطور خطرات برق گرفتگی را شناسایی کنیم؟

    چطور خطرات برق گرفتگی را شناسایی کنیم ؟   اهداف مبحث شناسایی خطرات برق گرفتگی : شناسایی خطرات در برق ارزیابی خطرات برق کنترل خطرات در برق چه موقع برق گرفتگی اتفاق می افتد؟ عوامل موثر در میزان برق گرفتگی خطر سیم کشی نادرست برق گرفتگی در شبکه توزیع اتصال زمین نامناسب خطرات […]

ادامه مطلب
خطرات شوک الکتریکی

آثار برق گرفتگی با جریان متناوب و مستقیم

    آثار برق گرفتگی با جریان متناوب و مستقیم     اهداف مبحث برق گرفتگی : هنگام برق گرفتگی چه اتفاقی برای بدن می افتد ؟ برق گرفتگی و ایست قلبی عوامل ایجاد برق گرفتگی فیبریلاسیون بطنی چیست؟ آستانه ادراک و آستانه تحمل در عبور جریان متناوب در بدن آستانه ادراک در عبور جریان […]

ادامه مطلب

حفاظت افراد در برابر خطر برق گرفتگی

  حفاظت افراد در برابر خطر برق گرفتگی   در بحث حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی ابتدا به معرفی خطرات ناشی از برق و انواع برق گرفتگی می پردازیم. خطرات عمده ناشی از برق شامل دو مورد است: برق گرفتگی آتش سوزی حفاظت اشخاص در برابر خطر برق گرفتگی عامل مؤثر خطر برای انسان […]

ادامه مطلب
محافظ جان ترکیبی اشنایدر

کلید محافظ جان ترکیبی اشنایدر

خطرات ناشی از جریان های نشتی، لزوم استفاده از قطعاتی را به وجود می آورد که مدارات، تجهیزات و از همه مهم تر جان انسان را در مقابل جریان های الکتریکی حفاظت کند. استفاده از این کلیدها در کشورهای صنعتی از سال ۱۹۷۵ میلادی شروع و شد و با حساسیت ۱و ۲ یا ۳۰ آمپر موجود بوده که با پیشرفت تکنولوژی امروز با حساسیت ۳۰ میلی آمپر ساخته می شود . ۳۰ میلی آمپر حداکثر جریان مجاز عبوری از بدن انسان است که نمی تواند باعث بروز برق گرفتگی شود .

ادامه مطلب