نورافکن ها

  نورافکن ها   یک لامپ یک منبع نور است و معمولاً به لوازم جانبی جهت کار، عملکرد و نگهداری احتیاج دارد. یک نورافکن وسیله ای است برای نگهداری لامپ و شامل تجهیزات کنترل، محافظت و و روشنایی لامپ، بهبود بخشیدن توزیع نور لامپ برای تطبیق با عملکرد آن، اتصال به منبع توان و دیگر […]

ادامه مطلب