بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی

  بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی   عایق بندی حفاظتی برای جلوگیری از ایجاد ولتاژ تماس خطرآفرین در قسمت های هادی قابل دسترسی تجهیزات برقی هنگام خراب بودن عایق بندی پایه است.   عایق بندی  پایه عایق بندی پایه برروی قسمت های برقدار کشیده می شود تا از تماس مستقیم انسان و دام با […]

ادامه مطلب