حفاظت افراد در برابر خطر برق گرفتگی

  حفاظت افراد در برابر خطر برق گرفتگی   در بحث حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی ابتدا به معرفی خطرات ناشی از برق و انواع برق گرفتگی می پردازیم. خطرات عمده ناشی از برق شامل دو مورد است: برق گرفتگی آتش سوزی حفاظت اشخاص در برابر خطر برق گرفتگی عامل مؤثر خطر برای انسان […]

ادامه مطلب