انواع شبکه های صنعتی

انواع شبکه های صنعتی   علاقه انسان به تسلط بر پدیده های اطراف خود و تحت اختیار در آوردن آنها باعث پیدایش علم جدیدی به نام کنترل شده است. این علم در مورد چگونگی تحت اختیار در آوردن و هدایت رفتار پدیده های اطراف ما صحبت می کند. یکی از کاربردهای علم کنترل، در صنعت […]

ادامه مطلب

انواع سیستم های کنترل صنعتی

  انواع سیستم های کنترل صنعتی   اهداف مبحث انواع سیستم های کنترل : طراحی و تجهیز سیستم های کنترلی سیستم کنترل مستقیم سیستم کنترل توزیع شده سیستم کنترل کننده های برنامه پذیر سیستم کنترل میدان   طراحی و تجهیز سیستم های کنترلی سیستم های کنترلی واقعی معمولاً غیرخطی اند، ولی اگر بتوان کار آنها […]

ادامه مطلب

تجهیزات ابزار دقیق

  تجهیزات ابزار دقیق   آشنایی با سیستم های اندازه گیری و  تجهیزات ابزار دقیق تعریف اندازه گیری به طور کلی اندازه گیری یک کمیت، عبارتست از مقایسه آن کمیت با یک استاندارد از پیش تعریف شده، که حاصل مقایسه به صورت عدد بیان می شود. اندازه گیری کمیت ها به دو روش مستقیم و […]

ادامه مطلب