انواع تابلو برق ساختمان

  انواع تابلو برق ساختمان   اهداف آموزشی مقالۀ انواع تابلو برق ساختمان : انواع تابلو برق ساختمان تایلو برق اصلی تابلو برق مشاعات تابلو توزیع برق واحد ها تابلو توزیع آسانسور تابلوهای برق در صنعت و ساختمان ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود. اما وظیفه اصلی تابلو برق ها حفاظت از مدارها […]

ادامه مطلب

معرفی انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

  معرفی انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی     اهداف مقاله دستگاه های اندازه گیری الکتریکی : انتخاب دستگاه های اندازه گیری فرکانس متر وارمتر کسینوس فی متر ترانس های اندازه گیری میگر پاورمتر تایمر ولتاژ های استاندارد ایران   در سیستم های الکتریکی و تابلوهای اصلی برق و در اغلب محیط های صنعتی، […]

ادامه مطلب

روش های اصلاح ضریب توان

روش های اصلاح ضریب توان    اهداف مقاله ضریب توان جیست ؟ مفهوم اصلاح ضریب قدرت به زبان ساده محاسبه ضریب توان در تابلو برق طراحی بانک خازنی انواع خازن صنعتی تجهیزات مورد نیاز جبران سازی ضریب توان یکی از سیاست‌های وزارت نیرو در جهت اعمال مدیریت مصرف انرژی الکتریکی، در قالب وضع قوانین و […]

ادامه مطلب

روش های اصلاح انواع هارمونیک در برق

  روش های اصلاح انواع هارمونیک در برق   کیفیت برق برای شرکت ها و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی از اهمیت خاصی برخوردار است. لوازمی همچون کامپیوترها، لوازم الکتریکی و دستگاه های صنعتی قابل برنامه ریزی و کنترل کننده ها، نسبت به انواع هارمونیک در برق بسیار حساس هستند. از سوی دیگر، استفاده از لوازم […]

ادامه مطلب

اجزای تابلو برق آسانسور

  اجزای تابلو برق آسانسور   موتورخانه آسانسور شامل دو تابلو است یکی تابلو فرمان آسانسور و دیگری تابلو برق آسانسور. تابلو فرمان آسانسور در اختیار برقکار و ناظر برق نیست ولی تابلو برق با وجود اینکه در محدوده تأییدیه اداره استاندارد آسانسور است، باید توسط ناظرین نظارت شود. متأسفانه اکثر تابلوهای آسانسوری خلاف مقررات […]

ادامه مطلب

انواع تابلو توزیع نیروی برق

  انواع تابلو توزیع نیروی برق   اهداف مبحث انواع تابلو توزیع نیروی برق : طبقه بندی تابلوهای توزیع نیروی برق طبقه بندی انواع تابلو برق از لحاظ کاربرد طبقه بندی انواع تابلو توزیع نیروی برق از لحاظ مشخصات فنی ساخت و روش نصب تابلو اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف- انواع ایستاده قابل دسترسی […]

ادامه مطلب

مهم ترین روش های تست تابلو برق

  مهم ترین روش های تست تابلو برق   اهداف مبحث مهم ترین روش های تست تابلو برق: انواع تست تابلو برق تست نوع اول تابلو برق تست عایقی تابلو برق تست تزریق جریان اولیه تابلو برق تست تزریق جریان ثانویه تابلو برق تست اساسی تابلو برق   تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از […]

ادامه مطلب

در تابلو برق از چه تجهیزاتی استفاده می شود ؟

    در تابلو برق از چه تجهیزاتی استفاده می شود؟   تجهیزات و قطعات تابلو برق تجهیزات و قطعات تابلو برق، به مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته که برای تحقق منظور معینی، هماهنگ با یکدیگر کار می کنند، اطلاق می شود. از تجهیزات حفاظت الکتریکی جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی […]

ادامه مطلب

اصول طراحي و ساخت تابلو برق

  اصول طراحي و ساخت تابلو برق   ﺗﺎﺑﻠﻮ برق مجموعه ای از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و حفاظت از دستگاه ها ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴرد و در یک فضای مناسب نصب می شود. لزومی ندارد تابلو را حتماً در یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی، […]

ادامه مطلب

مهم ترین انواع تابلو برق که باید بشناسید!

  مهم ترین انواع تابلو برق که باید بشناسید!   اهداف آموزشی مقالۀ  آشنایی با انواع تابلو برق : تعریف تابلو برق  انواع تابلو برق از نظر ولتاژ تابلو برق فشار متوسط تابلو برق فشار ضعیف انواع تابلو فشار ضعیف انواع تابلو برق از نظر محل نصب (درونی، بیرونی) انواع تابلو برق از نظر کاربرد […]

ادامه مطلب