صاعقه گیر

صاعقه گیر

  صاعقه گیر   صاعقه  یکی از مهمترین مسائلی که همواره ذهن بشر را در همه اعصار به خود مشغول کرده و انسان ها به نوعی در پی علت آن بوده اند صاعقه است که تقریباً عمری برابر با عمر جهان دارد. از اصلی ترین نظریاتی که از گذشته های دور در مورد صاعقه و […]

ادامه مطلب
حفاظت در برابر جریان الکتریکی

حفاظت در برابر جریان الکتریکی

  حفاظت در برابر جریان الکتریکی (حفاظت الکتریکی)     اغلب، برق گرفتگی در مواقعی که پوشش سیم های برق پاره شده و یا معیوب بوده و یا شکافی در آن ایجاد شده باشد اتفاق می افتد. همچنین، ممكن است پوشش سیم های داخلی موتورها با دستگاه های الکتریکی سائیده یا سوخته شود و در […]

ادامه مطلب
ارزیابی و کنترل خطرات در برق

ارزیابی و کنترل خطرات در برق

  ارزیابی و کنترل خطرات در برق     ارزیابی خطر چگونه ریسک را ارزیابی می کنید؟ بعد از شناسایی و تشخیص خطر، قدم بعدی ارزیابی ریسک ناشی از خطر می باشد. سیم های لخت باید بعنوان یک خطر شناسایی شوند. اگر سیم های لخت ۱۵ فوت بالاتر از سطح زمین قرار داشته باشند، ریسک […]

ادامه مطلب
سوختگی های ناشی از برق

سوختگی های ناشی از برق

  سوختگی های ناشی از برق   معمولی ترین نوع شوک مربوط به برق که آسیبی غیر کشنده است سوختگی می باشد. سوختگی های ناشی از برق ممکن است به سه دسته تقسیم شوند: سوختگی های الکتریکی سوختگی های قوس الکتریکی (آرک) سوختگی های تماس پوستی   سوختگی های الکتریکی زمانی ایجاد می شوند که […]

ادامه مطلب
شوک الکتریکی چگونه بوجود می آید

شوک الکتریکی چگونه بوجود می آید؟

  شوک الکتریکی چگونه بوجود می آید؟   زمانی شوک الکتریکی اتفاق می افتد که جریان از بدن عبور نماید. جریان از بدن در موقعیت های مختلف عبور می کند. هر جایی که دو سیم با ولتاژهای مختلف وجود داشته باشند، اگر به یکدیگر متصل شوند جریان بین آنها عبور خواهد کرد. اگر هر دو […]

ادامه مطلب
انواع سیستم های الکتریکی

انواع سیستم های الکتریکی

  انواع سیستم های الکتریکی     سیستم های جریان دائم سیستم های جریان دائم معمولا شامل دو یا سه سیم هستند. اگرچه از این سیستم های توزیع بجز در موارد خاص استفاده نمی شود هنوز انواع قدیمی آن در بعضی قسمت ها مورد استفاده است. سیستم های توزیع جریان مستقیم اصولا شبیه سیستم های […]

ادامه مطلب
حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ

حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ

  حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ اهداف این مبحث: اضافه ولتاژ حفاظت سیستم های قدرت انواع سیستم های حفاظت قدرت     اضافه ولتاژ    یکی از نکات مهم در بحث ایمنی در برق، حفاظت در برابر اضافه ولتاژ است. اضافه ولتاژ به وجود آمده در خطوط برق و وسایل الکتریکی، خطرات بسیار زیادی را […]

ادامه مطلب
تکنولوژی انرژی زیست توده

تکنولوژی تبدیل انرژی زیست توده

  تکنولوژی تبدیل انرژی زیست توده   انرژی زیست توده از اعمال مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی بر روی منابع مختلف زیست توده مانند تجزیه، تخمیر و غیره در یک محفظه، گازی به دست می آید که اصطلاحاً بیوگاز نام دارد. پس از فرآیندهای تصفیه ای و زیست محیطی استاندارد این […]

ادامه مطلب
ارت یا زمین کردن چیست

ارت یا زمین کردن چیست؟

  ارت یا زمین کردن چیست؟   اتصال زمین یا ارت بسیاری از خطرات برای اشخاص و تأسیسات الکتریکی، بر اثر وجود سیستم اتصال زمین ضعیف یا عدم وجود اتصال زمین تجهیزات الکتریکی به وجود می آید. یک سیستم فشار ضعیف زمین شده نسبت به یک سیستم زمین نشده حوادث کمتری برای کارکنان در بردارد. […]

ادامه مطلب
انواع برق گرفتگی و روش های پیشگیری از آن

انواع برق گرفتگی و روش های پیشگیری

  انواع برق گرفتگی و راه های پیشگیری از آن ها      برق گرفتگی زمانی به وجود می آید که اختلاف پتانسیلی بین دو نقطه از بدن ایجاد و باعث شود که جریان الکتریکی از نقطه ای از بدن وارد و از نقطه دیگری خارج شود. یا به عبارت ساده تر، بدن انسان مدار […]

ادامه مطلب