خازن های اصلاح ضریب قدرت

  خازن های اصلاح ضریب قدرت   خازن‌های اصلاح ضریب قدرت نسبت به هارمونیک‌ها حساس اند. این هارمونیک‌ها شامل هارمونیک‌ های پنجم، هفتم، یازدهم، سیزدهم و … هستند علاوه بر این مشکل، مشکلات زیر نیز موجب خرابی بانک‌های خازنی می شود: ·    تشدید ·    اضافه ولتاژ ·    امواج کلید زنی ·    […]

ادامه مطلب

هارمونیک و اثرات آن بر خازن

    هارمونیک و اثرات آن بر خازن     کیفیت برق برای شرکت ها و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی از اهمیت خاصی برخوردار است. لوازمی همچون کامپیوترها، لوازم الکتریکی و دستگاه های صنعتی قابل برنامه ریزی و کنترل کننده ها، نسبت به اغتشاش در برق بسیار حساسند. از سوی دیگر، استفاده از لوازم تولید […]

ادامه مطلب

کلید حرارتی اشنایدر

  کلید حرارتی اشنایدر     اهداف مبحث کلید حرارتی اشنایدر: کلید مغناطیسی اشنایدر عملکرد کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ویدئوی آموزشی کلید حرارتی رنج جریان کلید حرارتی لوازم جانبی کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر   معرفی کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر        کلید حرارتی اشنایدر برای حفاظت در برابر جریان اضافه بار در تجهیزات برقی مانند […]

ادامه مطلب

دستگاه های اندازه گیری تابلویی

 دستگاه های اندازه گیری تابلویی   دستگاه های اندازه گیری تابلویی وسایل اندازه گیری الکتریکی هستند که معمولاً با دقت (حساسیت) کمتر و در کلاس (طبقه بندی) پایین تر (۵- ۲٫۵) ساخته می شوند. در موردهای دقیق تر با کلاس ۱٫۵ یا ۱ هم ممکن است ساخته شوند، از نظر ساختمان خارجی ضدضربه، ضدآب و […]

ادامه مطلب

راه اندازی موتور سه فاز ستاره مثلث

  راه اندازی موتور سه فاز ستاره مثلث     اهداف مبحث راه اندازی موتور سه فاز ستاره مثلث : راه اندازی موتور سه فاز پلاک موتور سه فاز مدار فرمان و قدرت راه اندازی ستاره مثلث   راه اندازی موتور های الکتریکی به خصوص موتور های سه فاز اهمیت زیادی دارد. موتور های الکتریکی […]

ادامه مطلب

کلید هوایی اشنایدر

    کلید هوایی اشنایدر   اهداف مبحث کلید هوایی اشنایدر : کلید هوایی ساختار کلید هوایی ویدئوی آموزشی کلید هوایی انواع کلید هوایی کلید هوایی کشویی نصب کلید هوایی خرید کلید هوایی اشنایدر   کلید هوایی     کلید هوایی یکی از انواع کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا استفاده می شود. […]

ادامه مطلب

سیستم های اعلام حریق

  سیستم های اعلام حریق   اهداف مبحث سیستم های اعلام حریق : سیستم های اعلام حریق شستی های اعلام حریق نحوه ارتباط تجهیزات با سیستم اعلام حریق   سیستم های اعلام حریق سیستم هایی همچون سیستم اعلام حریق، سیستم اطلاع دهنده، تلفن، آبفون و آنتن مرکزی تاسیسات جریان ضعیف پرکاربرد در ساختمان هستند. سیستم […]

ادامه مطلب

سیستم های جریان ضعیف

  سیستم های جریان ضعیف   اهداف مبحث سیستم های جریان ضعیف : در باز کن مدار آیفون سیستم آنتن مرکزی سیستم تلفن سیستم اعلام حریق سیستم اعلام خطر   در باز کن در بازکن یکی از تاسیسات جریان ضعیف ساختمان نظیر سیستم است که با استفاده از نیروی مغناطیسی و مکانیکی، کشش مکانیکی ایجاد […]

ادامه مطلب

آزمایش تابلو برق

  آزمایش تابلو برق   تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از ساخت در کارخانه و نیز پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوۀ کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد […]

ادامه مطلب

حروف شناسایی در نقشه برق

  حروف شناسایی در نقشه برق   ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻻﺗﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻟﻴﺴﺖ وﺳﺎﻳﻞ مشخص ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﺮوف در ﺟﺪول حروف شناسایی در نقشه برق ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي […]

ادامه مطلب