انواع سیستم های الکتریکی

انواع سیستم های الکتریکی

  انواع سیستم های الکتریکی     سیستم های جریان دائم سیستم های جریان دائم معمولا شامل دو یا سه سیم هستند. اگرچه از این سیستم های توزیع بجز در موارد خاص استفاده نمی شود هنوز انواع قدیمی آن در بعضی قسمت ها مورد استفاده است. سیستم های توزیع جریان مستقیم اصولا شبیه سیستم های […]

ادامه مطلب
حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ

حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ

  حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ اهداف این مبحث: اضافه ولتاژ حفاظت سیستم های قدرت انواع سیستم های حفاظت قدرت     اضافه ولتاژ    یکی از نکات مهم در بحث ایمنی در برق، حفاظت در برابر اضافه ولتاژ است. اضافه ولتاژ به وجود آمده در خطوط برق و وسایل الکتریکی، خطرات بسیار زیادی را […]

ادامه مطلب
تکنولوژی انرژی زیست توده

تکنولوژی تبدیل انرژی زیست توده

  تکنولوژی تبدیل انرژی زیست توده   انرژی زیست توده از اعمال مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی بر روی منابع مختلف زیست توده مانند تجزیه، تخمیر و غیره در یک محفظه، گازی به دست می آید که اصطلاحاً بیوگاز نام دارد. پس از فرآیندهای تصفیه ای و زیست محیطی استاندارد این […]

ادامه مطلب
ارت یا زمین کردن چیست

ارت یا زمین کردن چیست؟

  ارت یا زمین کردن چیست؟   اتصال زمین یا ارت بسیاری از خطرات برای اشخاص و تأسیسات الکتریکی، بر اثر وجود سیستم اتصال زمین ضعیف یا عدم وجود اتصال زمین تجهیزات الکتریکی به وجود می آید. یک سیستم فشار ضعیف زمین شده نسبت به یک سیستم زمین نشده حوادث کمتری برای کارکنان در بردارد. […]

ادامه مطلب
انواع برق گرفتگی و روش های پیشگیری از آن

انواع برق گرفتگی و روش های پیشگیری

  انواع برق گرفتگی و راه های پیشگیری از آن ها      برق گرفتگی زمانی به وجود می آید که اختلاف پتانسیلی بین دو نقطه از بدن ایجاد و باعث شود که جریان الکتریکی از نقطه ای از بدن وارد و از نقطه دیگری خارج شود. یا به عبارت ساده تر، بدن انسان مدار […]

ادامه مطلب
ایمنی کار در برق

ایمنی کار در برق

  ایمنی کار در برق     رفتارهای ایمن در کار وجود یک محیط کاری ایمن به تنهایی برای کنترل همه خطرات الکتریکی کافی نیست. بلکه باید ایمن کار کنید. رفتارهای ایمن در کار به کنترل ریسک آسیب یا مرگ ناشی از خطرات در کارگاه کمک می کنند. اگر شخصی با مدار الکتریکی با ابزار […]

ادامه مطلب
بار الکتریکی در سیستم های توزیع انرژی

بار الکتریکی در سیستم های توزیع انرژی

   بار الکتریکی در سیستم های توزیع انرژی   سیستم قدرت الکتریکی شامل تعداد زیادی عناصر به هم پیوسته است که در یک منطقه جغرافیایی وسیع جهت تولید و تغذیه قدرت الکتریکی به نقاط مختلف در حال کار می باشند. عموما تجهیزات تولید فقط در چند نیروگاه بزرگ متمرکز شده اند. سیستم توزیع قدرت از […]

ادامه مطلب
کاربردهای انرژی خورشیدی

کاربردهای انرژی خورشیدی

  کاربردهای انرژی خورشیدی     انرژی خورشیدی خورشید یک راکتور هسته ای طبیعی بسیار عظیم است که در آن مواد بر اثر هم جوشی هسته ای به انرژی هسته ای تبدیل می شوند و در هر ثانیه ۴/۲ میلیون تن از جرمش به انرژی تبدیل می شود. میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ […]

ادامه مطلب
کنترل خطرات ناشی از جریان الکتریکی

کنترل خطرات ناشی از جریان الکتریکی

  کنترل خطرات ناشی از جریان الکتریکی     کنترل خطرات ناشی از جریان های شوک دهنده تجهیزات و مدارها را به زمین متصل کنید وقتی یک سیستم الکتریکی به طور صحیح به زمین متصل نشود، خطر بوجود می آید، به این دلیل که قسمت هایی از سیم کشی در سیستم الکتریکی که فرد ممکن […]

ادامه مطلب
ایمنی در برق

شناسایی خطرات در برق

  شناسایی خطرات در برق     برای ایمن بودن چه کاری باید انجام داد؟ از مدل ایمنی ۳ مرحله ای استفاده نمائید. شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات. برای ایمن بودن، باید درباره شغل و طرحتان نسبت به وجود خطرات فکر کرده و برای اجتناب از جراحت یا مرگ، خطرات را بفهمید و تشخیص دهید. […]

ادامه مطلب