روش های اندازه گیری سیستم اتصال زمین

  روش های اندازه گیری سیستم اتصال زمین     مراحل اندازه گیری سیستم اتصال زمین به صورت ایمن قطع منبع اصلی برق اطمینان از قطع برق و اطمینان از عدم امکان وصل آن توسط دیگران استفاده از لوازم ایمنی فردی     آزمون سیستم اتصال زمین (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) برای حصول اطمینان […]

ادامه مطلب

هارمونیک ها

 هارمونیک ها   هارمونیک ها چه هستند؟ به کمک هارمونیک ها می توان هر شکل موج پریودیک را نمایش داد، به عبارت دیگر به کمک تبدیل فوریه هر تابع متناوب با دوره تناوب T را می توان به صورت مجموعی از مولفه های زیر نوشت: یک مولفه سینوسی با همان دوره تناوب T تعداد مولفه سینوسی با فرکانس […]

ادامه مطلب

آشنایی با انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

  آشنایی با انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی     اندازه گیری فرکانس از نسبت سنج های الکترودینامیکی، اندکسیونی و آهنی با اضافه کردن بعضی اجزای الکتریکی مانند سلف، خازن و مقاومت الکتریکی می توان به عنوان فرکانس متر استفاده کرد. این فرکانس مترها عموماً عقربه ای بوده و می توانند فرکانس را در […]

ادامه مطلب

آشنایی با انواع تابلوهای برق

  آشنایی با انواع تابلوهای برق   تعریف تابلو برق    تابلو عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می شود. لزومی ندارد تابلو را حتماً در یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود.    تابلو ترکیبی است از یک یا چند وسیلۀ کلیدی […]

ادامه مطلب

نقشه تک خطی در برق

نقشه تک خطی در برق     نقشه تک خطی (شمای فنی) در این نقشه، مدار با یک خط رسم می شود و تعداد سیم ها و وسایل الکتریکی روی آنها مشخص می شود. از این نقشه اغلب برای تهیۀ تجهیزات استفاده می شود.     نقشه مسیر جریان یا گسترده این نقشه تمام مدار […]

ادامه مطلب

ترانسفورماتور، لوازم اندازه گیری و آزمایش تابلو

  ترانسفورماتور، لوازم اندازه گیری و آزمایش تابلو   ترانسفورماتور اندازه گیری    ترانس جریان       ترانس جریان تجهیزاتی هستند که جریان های زیاد و غیر قابل اندازه گیری خط را تبدیل به جریان کم تری می کند تا بتوان هم محافظت کرد و هم اندازه گیری. در رده فشار متوسط ترانس های جریان […]

ادامه مطلب

ساختار تابلوهای برق

  ساختار تابلوهای برق    ایستاده بارانی دیواری   موارد استفاده تابلوهای برق فرودگاه ها بیمارستان ها ساختمان ها جهت تأمین برق مصرفی ساختمان کارخانجات جهت توزیع برق روشنایی، مصارف عمومی، تأمین برق ماشین آلات      در تابلوهای بزرگ که جریان مصرف کننده ها زیاد است به جای سیم کشی داخل تابلو، شمش کشی […]

ادامه مطلب

انواع هارمونیک در برق

  انواع هارمونیک در برق   هارمونیک چیست؟    در شبکه های مدرن فشار ضعیف مصرف کنندگان زیادی وجود دارد که از شبکه، جریان غیرسینوسی می کشند. این جریان ها به دلیل وجود امپدانس شبکه موجب ایجاد افت ولتاژ می شوند. افتی که موجب تغییر شکل ولتاژ سینوسی شبکه می شود. این آثار طبق بسط […]

ادامه مطلب