انواع نقشه و سیم کشی در برق ساختمان

  انواع نقشه و سیم کشی در برق ساختمان     شمای حقیقی و شمای فنی مدار    نقشه مدارهای الکتریکی معمولاً به دو صورت ترسیم می شود: شمای حقیقی و شمای فنی مدار. در این نقشه اتصال کلیه سیم های رابط به کلیدها و اجزاء مدار نشان داده می شود. شمای فنی یا نقشه […]

ادامه مطلب

تأسیسات الکتریکی ساختمان

  تأسیسات الکتریکی ساختمان     طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف در باز کن در بازکن وسیله ای است که با استفاده از نیروی مغناطیسی و مکانیکی، کشش مکانیکی ایجاد می کند. در باز کن که پشت درهای ورودی ساختمان ها توسط یک سری زنجیر نصب می شود، دارای یک بوبین مغناطیس شونده است […]

ادامه مطلب

کاربرد انواع لوله ها در صنعت برق

  کاربرد انواع لوله ها در صنعت برق     لوله ها در سیم کشی الکتریکی برای محافظت سیم و کابل در برابر عوامل جوی و ضربات مکانیکی از لوله های برق در انواع زیر استفاده به عمل می آید: ١- لوله های خرطومی پلاستیکی ۲- لوله های خرطومی فلزی ٣- لوله های پلاستیکی سخت […]

ادامه مطلب