کنتاکتور اشنایدر الکتریک

کنتاکتور چیست؟ کنتاکتورها کلیدهای مغناطیسی هستند و مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی به شمار می آیند. از کنتاکتورها در ماشین های صنعتی به منظور راه اندازی و کنترل استفاده می شود.    کنتاکتور سکسیونر ساده قابل قطع زیر بار می باشد که تیغۀ متحرک آن تحت نیروی دائم الکترومغناطیسی در موقعیت وصل بوده و با […]

ادامه مطلب

تایمرهای اشنایدر الکتریک

تایمرهای اشنایدر الکتریک    تایمرها یکی از وسایل فرمان دهنده در مدارهای کنترل اتوماتیک هستند که وظیفۀ کنترل مدار را برای مدت زمانی معین برعهده دارند. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻳﻚ مدار ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از گرفتن فرمان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ […]

ادامه مطلب

خم کاری شینه های مسی

خم کاری شینه های مسی و نحوه اتصال آنها هادی های بکار رفته در تابلو    اکثر هادی های مورد استفاده در تابلوها از جنس مس ساخته می شوند، اما در شرایط خاص که استفاده از مس مشکلاتی را در بر خواهد داشت (مانند محیط های دارای بخار گوگرد)، می توان از آلومینیوم استفاده کرد. هادی […]

ادامه مطلب

ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار آشنایی با عوامل موثر در محیط کار یک متخصص بهداشت صنعتی همراه با آموختن علوم پایه ای مانند فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی و فیزیولوژی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای می تواند به شناسایی عوامل زیان اور محیط کار اقدام نماید. تا کنون عوامل زیان […]

ادامه مطلب

برق گرفتگی

شوک الکتریکی ( برق گرفتگی) شوک الکتریکی یک تحریک ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن بر اثر عبور جریان الکتریکی است و زمانی به وجود می آید که اختلاف پتانسیلی بین دو نقطه از بدن ایجاد و موجب می شود که جریان الکتریکی از نقطه ای به بدن وارد و از نقطه ی دیگری خارج […]

ادامه مطلب

ایمنی و حفاظت در برق

ایمنی و حفاظت در برق جریان الکتریسته    حرکت آزاد الکترون ها در مسیر اتم را جریان الکتریسته می نامند، که این حرکت به پتانسیل ابتدا و انتهای مسیر و مقاومت سیم بستگی دارد.    الکتریسته از نظر زیست محیطی انرژی تمیزی است به طوری که کشورهای پیشرفته در پی تبدیل سایر انرژی های شان […]

ادامه مطلب

مشخصات فنی تجهیزات داخل تابلو

مشخصات فنی لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو کلیدهای اتوماتیک با رلۀ حرارتی و مغناطیسی محفظۀ کلید باید از فنل یا پلی استر با درجه خلوص زیاد یا مواد مشابه با پایداری حرارت زیاد ساخته شده باشد. مکانیزم عملکرد باید دارای سرعت قطع و وصل زیاد بوده و مستقل از عملکرد دستگیره کنتاکت ها را […]

ادامه مطلب

وسایل و لوازم ایمنی در برق

وسایل و لوازم ایمنی در برق ۱ – لوازم ایمنی انفرادی که تحويل مجری یا انجام دهنده کار می شود. ۲ – لوازم ایمنی گروهی که تحویل سرپرست گروه شده و کلیه افراد اکیپ موظف به حفاظت و نگه داری آن ها بطور مطلوب هستند. لوازم ایمنی فردی لباس کار کفش های ایمنی فیوز کش […]

ادامه مطلب

نقشه های مدار

 نقشه های مدار ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗأﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دسترس عموم قرار می گیرد و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، ﮔﺰارﺷﻲ و ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و دارای زیر شاخه هایی است که در زیر به تفصیل بیان می شوند.    نقشه های شماتیکی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ […]

ادامه مطلب

تاریخچۀ اشنایدر الکتریک

تاریخچۀ اشنایدر الکتریک: برادران اشنایدر در اوایل قرن ۱۹ با تشکیل شرکت اشنایدر در زمینه صنایع فولاد، آهن و ماشین آلات سنگین و کشتی سازی فعالیت خود را آغاز کردند. پس از آن در سال ۱۹۱۹ با تأسیس شرکت اشنایدر در آلمان و همکاری با شرکت وستینگهاوس در زمینه تولید موتورهای الکتریکی و سایر تجهیزات […]

ادامه مطلب