پاورمتر

پاورمتر   اهداف مبحث پاورمتر :           پاورمتر چیست؟ مزایای پاورمتر پاورمتر اشنایدر الکتریک معرفی پاورمتر اشنایدر سری PM2000 ابعاد پاورمتر اشنایدر سری PM2000 پاورمتر اشنایدر سری PM2200          توضیحات در مورد RS-485 پاورمتر اشنایدر سری PM2100 پاورمتر اشنایدر سری DM6000H و DM6200H پاورمتر چیست    پاورمتر یا […]

ادامه مطلب

مشخصات کلید مینیاتوری

مشخصات کلید مینیاتوری     اهداف مبحث مشخصات کلید مینیاتوری : مشخصات کلید مینیاتوری جنس محفظه کلید مینیاتوری جرقه گیر در  کلید مینیاتوری درجه حفاظت (IP) کلید مینیاتوری عملکرد کلید مینیاتوری الزامات کلید مینیاتوری برای عملکرد صحیح محفظه و ترمینال های کلید مینیاتوری استانداردها و آزمون کلید مینیاتوری دوام مکانیکی کلید مینیاتوری اشنایدر تست کلید […]

ادامه مطلب

کلید مینیاتوری

    کلید مینیاتوری     اهداف مبحث کلید مینیاتوری: کلید مینیاتوری چیست ؟ شمای مداری کلید مینیاتوری           کلید مینیاتوری و فیوز مقایسه کلید مینیاتوری و فیوز انتخاب MCB مناسب جریان نامی و قدرت قطع و منحنی قطع کلید مینیاتوری تأثیر دمای محیط بر عملکرد MCB طراحی فیوز پشتیبان برای […]

ادامه مطلب

اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﻫﺎ

  اتصالات سیم ها   اهداف مبحث اتصالات سیم ها : انواع اتصالات غیر لحیمی اتصالات پیچ و مهره ای اتصالات فیشی   ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺎدي ﻫﺎ است. ﺻﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ بوده زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﻗﺘﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻌﻴﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻳﺪ […]

ادامه مطلب