موارد مهم در نصب پنل های خورشیدی

موارد مهم در نصب پنل های خورشیدی

  موارد مهم در نصب پنل های خورشیدی   حتی در اجرای ساده ترین پروژه ها هم بهتر است قبل از اقدام به نصب اجزاء، یک دیاگرام و دورنمای تقریبی از طرح را ترسیم نمود. برای مثال، محاسن ترسیم نقشۀ سیم کشی در زیر آورده شده است:  با داشتن نقشۀ سیم کشی این اطمینان حاصل […]

ادامه مطلب
سیم کشی پنل های خورشیدی

سیم کشی پنل خورشیدی

  سیم کشی پنل خورشیدی   برای سیم کشی پنل خورشیدی در صورتی که بیش از یک پنل داشته و تصمیم تان استفاده از یک سیستم برق خورشیدی ۱۲ ولتی است، باید پنل ها را به طور موازی به هم وصل کنید تا ضمن ثابت نگهداشن ولتاژ خروجی، توان کلی سیستم را بالا  ببرید. اما […]

ادامه مطلب
سیستم های متصل به برق خورشیدی

سیستم های متصل به برق خورشیدی

  سیستم های متصل به برق خورشیدی     سیستم های متصل و متکی به شبکه و برق اضطراری خورشیدی معمولاً در هنگام طراحی سیستم های خورشیدی، سیستم های متصل و متکی به شبکه و برق اضطراری خورشیدی مورد بی مهری واقع شده و نادیده گرفته میشوند. هر دوی این سیستم ها، علاوه بر تأمین […]

ادامه مطلب
باتری های پنل های خورشیدی

باتری پنل های خورشیدی

  باتری پنل های خورشیدی   وقتی صحبت باتری ها به میان می آید، گزینه های متعددی در مقابل طراح سیستم قرار می گیرند. و به نظر می رسد که در انتخاب باتری های مناسب باید از توصیه ها و پیشنهادات تولید کنندگان حرفه ای باتری ها سود جست تا بهترین نمونه ای که برای […]

ادامه مطلب
مصارف برق تولیدی پنل های خورشیدی

مصارف برق تولیدی پنل های خورشیدی

  مصارف برق تولیدی پنل های خورشیدی     روشنایی از آن جایی که لامپ های ویژۀ کار در ولتاژهای پایین (۱۲ و ۲۴ ولت DC)، مصرف توان کمتری دارند، این گونه لامپ ها به میزان زیادی در سیستم های برق خورشیدی مستقل از شبکه به کار می روند. در موقع انتخاب لامپ های مورد […]

ادامه مطلب
اجزاء پنل های خورشیدی

اجزای پنل های خورشیدی

  اجزای پنل های خورشیدی     آیینه ها و عدسی های فرنل  در اصل، عدسی فرنل، برای نورافشانی در فواصل دور و از جمله در فانوس های دریایی ابداع گردید. عدسی مزبور برای متمرکز کردن پرتوی نور، از پدیدۀ انکسار، سود می جوید. در رابطه با مقوله پنل های خورشیدی، پژوهشگران از این عدسی […]

ادامه مطلب
راهنمای انتخاب پنل های خورشیدی

راهنمای انتخاب پنل های خورشیدی

  راهنمای انتخاب پنل های خورشیدی     گزینش قطعات و برآورد هزینه های پنل های خورشیدی با ارزیابی موقعیت محل اجرای سیستم برق خورشیدی، با واقعیات و امکانات موجود آشنا شده، توان تولیدی موردنیاز مشخص گردیده، مناسب بودن یا نبودن محل مزبور برای نصب چنین سیستمی محرز شده و نهایتاً،برآورد تقریبی هزینه ها نیز […]

ادامه مطلب
اینده نگری در سیستم های برق خورشیدی

آینده نگری در سیستم های برق خورشیدی

  آینده نگری در سیستم های برق خورشیدی   وقتی در فكر نصب یک سیستم برق خورشیدی هستید باید وضعیت آتی آن را هم مدنظر داشته باشید. چون عمر مفید و متوسط این گونه سیستم ها چیزی در حدود بیست سال است، باید تدبیری اندیشید و اطمینان حاصل کرد که سیستم طراحی شده، در طول […]

ادامه مطلب
بررسی محل نصب سیستم های خورشیدی

بررسی محل نصب سیستم خورشیدی

  بررسی محل نصب سیستم خورشیدی   بررسی محل نصب پنل ها یکی از مهمترین گام ها در طراحی موفقیت آمیز یک سیستم برق خورشیدی محسوب می گردد. با انجام این کار مشخص می شود که اصولاً آیا مکان مورد نظر، مناسب نصب یک سیستم برق خورشیدی هست یا نه و در صورتی که پاسخ […]

ادامه مطلب
محاسبه انرژی در پنل های خورشیدی

محاسبۀ انرژی در پنل های خورشیدی

  محاسبۀ انرژی در پنل های خورشیدی   خورشید به عنوان منبع انرژی توان خورشید:  ۱۰۲۰ * ۳٫۸ MW شار انرژی خورشید:  ۶۳  MW/m2 آن چه زمین دریافت می کند: ۱۰۱۱ * ۱٫۷ MW     ۸۴ دقیقه انرژی خورشید که به زمین می تابد برابر کل مصرف زمین در یک سال است. انرژی خورشیدی […]

ادامه مطلب