کابل کشی زمینی

  کابل کشی زمینی   اهداف مبحث کابل کشی زمینی : نکات مهم در کابل کشی مزیت چال کردن کابل بر کانال کشی عبور کابل از چهارراه ها و خیابان   ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ […]

ادامه مطلب

انواع گلند

  انواع گلند   ﮔﻠﻨﺪ وسیله ای ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ تقسیم، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و … است و برای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ، آب ﺑﻨﺪي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻞ و ﻧﻴﺰ محل اتصال استفاده می شود . این تجهیزات از جنس های مختلفی ساخته می […]

ادامه مطلب

کابل کشی صنعتی

  کابل کشی صنعتی   اهداف مبحث کابل کشی صنعتی: کابل کشی صنعتی نکات عملیاتی نحوه انتخاب سطح مقطع مناسب کابل درجه حرارت محیط درصد افت ولتاژ مجاز    در مراکز صنعتی معمولاً ارتباط مصرف کننده ها با کلید های فرمان، دستگاه های کنترلی، تابلوهای تقسیم و شبکه توسط  کابل های چند سیمه انجام می […]

ادامه مطلب

عیب یابی کابل

  عیب یابی کابل    TDR یکی از روش های عیب یابی کابل قدرت، کنترل و … استفاده از پالس هایی با فرکانس رادیویی است. هنگامی که امپدانس محیطی از یک سیگنال الکتریکی عبور می کند، عوض می شود. بخشی از سیگنال از محل تغییر امپدانس باز تابیده شده و بخشی دیگر از آن عبور […]

ادامه مطلب

انواع سیم

انواع سیم   انواع سیم های عایق دار مورد استفاده در تأسیسات برقی و کارهای ساختمانی را می توان برابر استاندارد (VDE) به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود: سیم های مفتولی هادی این نوع سیم ها از مس استاندارد شده با پوششی از مادۀ پی وی سی است. ولتاژ اسمی سیم ۷۵۰/۴۵۰ ولت است […]

ادامه مطلب

انواع شینه و مقره

انواع شینه و مقره شینه ظرفیت جریان شینه های تابلو باید از جریان نامی کلید تغذیه تجهیزات بیشتر باشد. شینه فاز معمولاً ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از ۱۵۰ درصد شدت جریان نامی کلید اصلی تغذیه تابلو کمتر باشد. شینه نول و اتصال زمین شینه اتصال زمین، ترمینالی است که برای اتصال هادی های حفاظتی […]

ادامه مطلب

انواع کابل برق

  انواع کابل برق   اهداف مبحث انواع کابل برق : انواع کابل از نظر کاربرد مثال ها شدت جریان مجاز کابل کابل های فشار ضعیف انواع کابل برق از نظر کاربرد    کابل برق از نظر کاربرد به دو صورت مختلف ساخته می شود :  ١- کابل های مسلح ٢- کابل های غیر مسلح […]

ادامه مطلب

اجرای سیم کشی ساختمان

اجرای سیم کشی ساختمان   در اجرای سیم کشی ساختمان ، نوع، کاربرد و ماهیت دیوارها و نحوه دسترسی به سیم ها و تنش های مکانیکی در حین نصب با بهره برداری بسیار مهم است. در ساختمان های مسکونی به دلیل رفت و آمد افراد غیرمتخصص سیم ها در دسترس نیستند و از لوله ها […]

ادامه مطلب

سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن

  سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن   اهداف مبحث سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن : آنتن مرکزی سیم کشی آنتن مرکزی سیم کشی آیفون سیم کشی تلفن   آنتن مرکزی آنتن مرکزی یک سیستم جریان ضعیف است و در اصل مجموعه از ابزار ها است که سیگنال های ویدئویی و ماهواره […]

ادامه مطلب

کابلشو وایرشو و سر سیم

  کابلشو وایرشو و سر سیم   اهداف مبحث کابلشو وایرشو و سر سیم : اتصالات سیم ها نصب سر سیم ابزار پرس سرسیم و فیش ها انواع کابلشو پرس دستی کابلشو دو راهه   در این مقاله قصد داریم تا در مورد انواع کابلشو وایرشو و سر سیم بحث کنیم و انواع آن را […]

ادامه مطلب