انواع پست برق و شبکه برق رسانی

  انواع پست برق و شبکه برق رسانی   ما در مقاله شبکه های برق رسانی و توزیع برق به معرفی بخش های مختلف توزیع برق که شامل تولید، انتقال و توزیع برق است می پردازیم. سپس به معرفی انواع پست های برق در دسته های پست زمینی و هوایی، انواع تغذیه سیستم های توزیع […]

ادامه مطلب
تولید ولتاژ توسط ژنراتور

انواع ژنراتور یا مولد الکتریکی

  انواع ژنراتور یا مولد الکتریکی   پدیده القای الکترومغناطیس و تولید ولتاژ در ژنراتور ولتاژ در یک ژنراتور توسط یک شار مغناطیسی در حال تغییر در ارتباط با یک سیم پیچ رسانا تولید می شود. پدیده القای الکترومغناطیس بیان می کند که یک رسانا در میدان مغناطیسی متغیر با زمان، نیروی محرکه الکتریکی تولید […]

ادامه مطلب

انواع ترانسفورماتور و مدار معادل آن

  انواع ترانسفورماتور و مدار معادل آن ترانسفورماتور چیست؟ ترانسفورماتور ماشینی است که انرژی الکتریکی را از یک سطحی به سطح دیگر تبدیل می کند. ترانسفورماتور به منظور کاهش و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن و ﻳﺎ […]

ادامه مطلب
ترانس-جریان-CT-اشنایدر-الکتریک

کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری

  کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری     اساس کار ترانسفورماتور توزیع انرژی الکتریکی به صورت تک فاز، دوفاز و یا سه فاز ارتباط زیادی با ترانسفورماتورها دارد. از طرفی در بسیاری از موتورهای الکتریکی، تبدیل انرژی براساس اصل ترانسفورماتوری صورت می گیرد.  شکل زیر یک هسته مغناطیسی فولادی که از روی هم قرار گرفتن […]

ادامه مطلب