کمپرسورهای هوا

  کمپرسورهای هوا اهداف این مبحث: کمپرسور هوا چیست؟ انواع کمپرسورها مخزن کمپرسور عمل کننده ها و تجهیزات خروجی سیلندر ها و انواع آن ساختمان سیلندر   کمپرسور هوا چیست؟    کمپرسور، هوا را از بیرون مکش می کند و آن را فشرده می سازد. هوای فشرده باید دارای فشار مناسب، خشک و تمیز باشد. کمپرسور […]

ادامه مطلب

شیر ایمنی خودکار

  شیر ایمنی خودکار اهداف این مبحث: شیر ایمنی خودکار ساختمان شیر ایمنی خودکار اجزای شیر ایمنی خودکار طرز کار شیر ایمنی خودکار        شیر ایمنی خودکار شیری است که بر روی چاه های نفت و گاز، دستگاه های تفکیک کننده و لوله های جریان نصب می شود. در مواقع اضطراری و خطر، […]

ادامه مطلب

انواع شیرهای صنعتی

انواع شیرهای صنعتی   اهداف این مبحث: انواع شیرهای صنعتی شیر ایمنی خودکار شیرهای خودکار نکات مهم در تعیین مقدار تنظیم شیرهای ایمنی        شیرهای صنعتی ابزاری هستند که در صنعت با توجه به موقعیت و نحوه عملکردشان، استفاده های فراوانی دارند. مهمترین کاربرد آن ها، قطع یا هدایت جریان سیال در درون لوله است.   انواع […]

ادامه مطلب

شير صنعتی یا وَلو

  شير صنعتی یا وَلو اهداف این مبحث: شير صنعتی یا وَلو موارد کاربرد شیرهای صنعتی تعاریف اولیه شیر صنعتی نحوه نام گذاری شیر صنعتی انواع مختلف شیرهای صنعتی جنس اجزای شیر صنعتی نکات مهم جهت انتخاب شیر      شیرها ابزاری هستند که در صنعت با توجه به موقعیت و نحوه عمل آنها مورد […]

ادامه مطلب