صاعقه گیر

صاعقه گیر

  صاعقه گیر   صاعقه  یکی از مهمترین مسائلی که همواره ذهن بشر را در همه اعصار به خود مشغول کرده و انسان ها به نوعی در پی علت آن بوده اند صاعقه است که تقریباً عمری برابر با عمر جهان دارد. از اصلی ترین نظریاتی که از گذشته های دور در مورد صاعقه و […]

ادامه مطلب
حفاظت در برابر جریان الکتریکی

حفاظت در برابر جریان الکتریکی

  حفاظت در برابر جریان الکتریکی (حفاظت الکتریکی)     اغلب، برق گرفتگی در مواقعی که پوشش سیم های برق پاره شده و یا معیوب بوده و یا شکافی در آن ایجاد شده باشد اتفاق می افتد. همچنین، ممكن است پوشش سیم های داخلی موتورها با دستگاه های الکتریکی سائیده یا سوخته شود و در […]

ادامه مطلب
کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری

کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری

  کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری     ترانسفورماتورها توزیع انرژی الکتریکی به صورت تک فاز، دوفاز و یا سه فاز ارتباط زیادی با ترانسفورماتورها دارد. از طرفی در بسیاری از موتورهای الکتریکی، تبدیل انرژی براساس اصل ترانسفورماتوری صورت می گیرد.  شکل (۱) یک هسته مغناطیسی فولادی که از روی هم قرار گرفتن تعداد زیادی […]

ادامه مطلب
ارزیابی و کنترل خطرات در برق

ارزیابی و کنترل خطرات در برق

  ارزیابی و کنترل خطرات در برق     ارزیابی خطر چگونه ریسک را ارزیابی می کنید؟ بعد از شناسایی و تشخیص خطر، قدم بعدی ارزیابی ریسک ناشی از خطر می باشد. سیم های لخت باید بعنوان یک خطر شناسایی شوند. اگر سیم های لخت ۱۵ فوت بالاتر از سطح زمین قرار داشته باشند، ریسک […]

ادامه مطلب
سوختگی های ناشی از برق

سوختگی های ناشی از برق

  سوختگی های ناشی از برق   معمولی ترین نوع شوک مربوط به برق که آسیبی غیر کشنده است سوختگی می باشد. سوختگی های ناشی از برق ممکن است به سه دسته تقسیم شوند: سوختگی های الکتریکی سوختگی های قوس الکتریکی (آرک) سوختگی های تماس پوستی   سوختگی های الکتریکی زمانی ایجاد می شوند که […]

ادامه مطلب
تولید ولتاژ توسط ژنراتور

تولید ولتاژ توسط ژنراتور

  تولید ولتاژ توسط ژنراتور     تولید ولتاژهای تک فاز، دو فاز و سه فاز ترانسفورماتورها و وسایل اندازه گیری ژنراتورهای تکفاز و آرایش سیم پیچی آن ها یک ژنراتور (آلرناتور) ac که دارای یک حلقه سیم است، و با سرعت ثابت در یک میدان مغناطیسی با چگالی شار یکنواخت، حرکتی دورانی دارد. حاصل […]

ادامه مطلب
شوک الکتریکی چگونه بوجود می آید

شوک الکتریکی چگونه بوجود می آید؟

  شوک الکتریکی چگونه بوجود می آید؟   زمانی شوک الکتریکی اتفاق می افتد که جریان از بدن عبور نماید. جریان از بدن در موقعیت های مختلف عبور می کند. هر جایی که دو سیم با ولتاژهای مختلف وجود داشته باشند، اگر به یکدیگر متصل شوند جریان بین آنها عبور خواهد کرد. اگر هر دو […]

ادامه مطلب
کاربرد موتورهای سنکرون

کاربرد موتورهای سنکرون

    کاربرد موتورهای سنکرون     موتورهای سنکرون براساس نوع روتور مورد استفاده، از سه نوع موتور مختلف استفاده می شود. روتور با تحریک dc روتور رلكتانسی و روتور هیسترزیس. هر کدام از این سه نوع می توانند استاتور سه فاز، تکفاز با سیم پیچی مناسب برای اتصال به منبع سه فاز و یا […]

ادامه مطلب
عملکرد موتورهای القایی چند فاز

عملکرد موتورهای القایی چند فاز

  عملکرد موتورهای القایی چند فاز     با اتصال یک منبع ۲ یا ۳ فاز به سیم پیچ استاتور یک موتور القایی، میدان گردانی در فاصله هوایی به وجود می آید. این میدان گردان با سرعت ثابت شروع به گردش می کند و سرعت آن توسط فرکانس منبع تغذیه و تعداد قطب های موتور […]

ادامه مطلب
عوامل موثر در قیمت موتورهای القایی

عوامل موثر در قیمت موتورهای القایی

  عوامل موثر در قیمت موتورهای القایی   قیمت های موتورهای الکتریکی برای یک مصرف کننده عمده موتورهای الکتریکی مهم است که انواع موتورهایی که در تولید محصولاتش قابل استفاده است، را بررسی کند. قیمت موتور همیشه از یک روند منطقی پیروی نمی کند. شخصی ممکن است یک موتور راه انداز خازنی،rpm ۱۷۲۵، یک سوم hp […]

ادامه مطلب