کلیدهای فرمان

۱- کلید تابع فشار (کلیدهای گازی)

این کلیدها برای کنترل سطح گاز داخل مخازن و کمپرسورها، تنظیم فشار آب داخل لوله ها و روشن و خاموش کردن اتوماتیک این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. عامل فرمان این کلید، فشار گاز یا مایع داخل مخزن است. عامل قطع و وصل این کلید گاز می باشد.

اصول کار آن بدین صورت است که فشار گاز موثر بر هر صفحه، نیرویی معادل F=P.A ایجاد می نماید (P فشار و  A سطح مقطع صفحه است). در رله ها F باعث جابه جایی صفحه می شود این جابه جایی از طریق یک اهرم منتقل شده و کنتاکتی را قطع و وصل می نماید.

نیروی برگردان را فنر زیر صفحه ایجاد می کند  پس با انتخاب فنرهای مختلف می توان فشارهای کم یا زیاد را بر روی صفحه اثر داده و قطع و وصل کنتاکت را بطور دلخواه تنظیم نمود.

 

۲- کلیدهای شناور

کلیدهای شناور برای کنترل سطح آب یا مایعات داخل منبع ها، استخرها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرند. ساختمان این کلید از وزنه تعادل، یک قسمت شناور و یک میکروسوییچ تشکیل شده است.

هنگامی که قسمت شناور را تنظیم می کنند با تغییر سطح مایع داخل مخزن، شناور تغییر مکان داده به میکروسوییچ داخل کلید، فرمان می دهد و باعث قطع و وصل مدار می شود.

 

۳- کلیدهای تابع دور (گریز از مرکز)

کلیدهای تابع دور در بعضی الکتروموتورهای تک فاز جهت خارج کردن سیم پیچ کمکی از مدار و در موارد دیگر مانند ترمز جریان مخالف به کار می روند.

ساختمان آنها از یک محور و دو وزنه تشکیل شده که بوسیله یک طوق و یک فنر حول محور حرکت می کنند و با زیاد و کم شدن سرعت موتور یا وسیلۀ چرخنده، وزنه های دو طرف به محور نزدیک یا دور می شوند به این ترتیب طوق روی محور حرکت می کند و باعث قطع و وصل کلید می شود.

 

۴- کلیدهای تابع حرارت (ترموستات)

ترموستات نوعی رله حرارتی است که در مقابل حرارت محیط حساس بوده و عمل می کند. این وسیله در دستگاه های مختلف صنعتی کاربرد فراوان دارد و وظیفه تعادل حرارتی دستگاه را برعهده دارد در صورتی که درجه حرارت از حد تنظیمی فراتر رود، کلید عمل کرده یک کنتاکت باز را می بندد و یا کنتاکت بسته ای را باز می کند.

از ترموستات بیشتر در وسایل حرارتی و برودتی مانند شوفاژ، یخچال و چیلر استفاده می شود. ساختمان این کلیدها متفاوت بوده و به سه نوع زیر تقسیم می شوند:

  • نوع میله ای: در نوع میله ای آن یک میله مانند در داخل لوله ای قرار گرفته و یک طرف آن میله آزاد می باشد. ضریب انبساط حرارتی میله و لوله با یکدیگر متفاوت بوده که معمولاً ضریب انبساط لوله بیشتر از میله وسطی می باشد در نتیجه تغییر درجه حرارت، باعث تغییر مکان سر آزاد میله خواهد شد که این تغییر مکان می تواند یک کلید را قطع و وصل نماید.
  • نوع گازی: در نوع گازی این کلیدها از تغییر فشار گاز در اثر تغییر درجه حرارت برای قطع و وصل کلید استفاده می شود. در اثر افزایش درجه حرارت، گاز با فشار وارد مخزن فانوسی شکل شده و باعث باز شدن مخزن می شود و در کاهش درجه حرارت نیز مخزن فانوسی شکل جمع شده و با حرکتی در جهت S باعث قطع و وصل کلید می شود. از این نوع کلید اتوماتیک در محل های با درجه پایین مانند یخچال استفاده می شود.
  • نوع بیمتالی: در نوع بیمتالی این کلیدها از دو تیغه فلزی غیر همجنس که بر روی یکدیگر پرس شده اند استفاده می شود. این دو فلز دارای ضریب انبساط حرارتی یکسانی نبوده و در نتیجه در اثر تغییر درجه حرارت باعث خم شدن آنها به سمت فلزی که ضریب انبساط کمتری دارد می شود. این خم شدن می تواند باعث قطع یا وصل یک کلید شود. موارد استفاده از این کلید بسیار زیاد بوده از جمله در کلیدهای حرارتی و گرمکن ها از آنها استفاده می گردد. در سیم پیچ های بعضی از ماشین های الکتریکی نیز از این کلید استفاده می شود که در اثر بالا رفتن درجه حرارت باعث قطع مدار می گردد (اورلود). برای این منظور کلید را پس از نصب در داخل شیار یا به صورت سری با سیم پیچ قرار داده و یا دو سر آن را خارج نموده و با فرمان به صورت سری قرار می دهند تا در اثر گرم شدن بیش از حد سیم پیچ مدار قطع شود. وصل دوباره این کلید زمانی که بیمتال سرد شده و به حالت اول خود برگشته باشد امکان پذیر می باشد.

 

 

مقالات مرتبط