آموزش صفر تا صد کلید اتوماتیک و روش انتخاب کلید

انواع کلید اتوماتیک، ساختار کلید، روش نصب و انتخاب رنج جریان کلید اتوماتیک

کلید های اتوماتیک انواع مختلفی دارند و همگی برای حفظ سلامت تجهیزات و افراد طراحی شده اند. مهمترین کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف شامل این کلید ها می شود:

 کلید اتوماتیک کمپکت یا MCCB با ترکیبی نوعی کلید اتوماتیک است که برای حفاظت از تجهیزات در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه حفاظت می کند. در یک کلید اتوماتیک واحد حفاظتی یا واحد تریپ متناسب با نیاز حفاظتی طراحی می شود و می تواند سه نوع حفاظت را انجام دهد:

انواع کلید اتوماتیک

اضافه بار حرارتی : در شرایط غیر عادی جریان، حرارت بین عایق و هادی به وجود می آید اگر این شرایط ادامه داشته باشد باعث ایجاد اتصال کوتاه در مدار شده که این میزان حرارت تابعی از مربع جریان خطی (I)، مقاومت در هادی (R) و مقدار زمان جریان (t) عبوری هستند.

اتصال کوتاه مدار : شرایط اتصال کوتاه تنها با قطع مدار قابل کنترل است که در این حالت کلید اتوماتیک اتصال کوتاه را تشخیص داده و سریعاً جریان مدار را متوقف و از ایجاد آسیب های عمده جلوگیری می کند.

خطای زمین : خطای زمین در واقع  یک نوع اتصال کوتاه است که فاز به زمین متصل شده است و شایع ترین نوع خطا در سیستم های ولتاژ پایین (۶۰۰ ولت یا کمتر) به حساب می آید. معمولاً جریان های خطای زمین به اندازۀ کافی بزرگ نیستند که توسط کلید اتوماتیک قابل شناسایی باشند. در این حالت ماژولی بنام ماژول حفاظت زمین به کلید اتوماتیک متصل می شود.

خریذ کلید اتوماتیک اشنایدر

برای بررسی، قیمت و خرید انواع کلید اتوماتیک اشنایدر و لوازم جانبی آن کلیک کنید.

مفهوم جریان اتصال کوتاه

   جریان اتصال کوتاه در یک مدار معیوب بروز می کند؛ در طول هر مدار بسته یا در داخل دستگاهی که آن را تغذیه یا کنترل می کند ممکن است اتصال کوتاه رخ دهد. وقتی اتصال کوتاه اتفاق می‌افتد که یک یا چند هادی از آن مدار پتانسیل های مختلف از طریق امپدانسی بسیار کوچک به هادی های دیگر متصل کنند که ممکن است یکی از هادی های زیر باشند :

 1. هادی حفاظتی
 2. هادی های اتصال زمین
 3. هادی های برقدار مدارهای دیگر
 4. هادی های برقدار دیگر همان مدار (هر ترکیبی از یک یا دو یا سه فاز و یا نول)
 5. بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی که در در حالت عادی برقدار نیستند ولی در حالت خطا ممکن است برق دار شوند.
 6. بدنه های هادی بیگانه مانند مواقعی که بدنه فلزی وسایل غیر برقی به تصادف برقدار می شوند مثل لوله های آب، بدنه هادی وسایل غیر برقی

   بسته به دوری و نزدیکی نقطۀ اتصال کوتاه به منبع تغذیه و مشخصه های مدار، شدت جریان اتصال کوتاه ممکن است چند ده برابر یا چند صد برابر و حتی در برخی موارد چند هزار برابر جریان نامی باشد که توسط طراح و با انجام محاسبات دقیق جریان اتصال کوتاه مشخص خواهد شد. یکی از وظایف اصلی کلید اتوماتیک، محافظت از مدار در برابر جریان اتصال کوتاه است.

جریان اضافه بار یعنی چه؟

جریان اضافه بار ممکن است به علل مختلف بروز کند. از جمله:

۱- بروز ایراد در یک دستگاه

۲- رشد طبیعی و تغییر ماهیت آن به مرور زمان

۳- اشتباه در محاسبه و انتخاب اشتباه اجزای مدار در مرحله طراحی و اجرا

   جریان اضافه بار ممکن است نسبت به جریان نامی مدار چند درصد بیشتر باشد و یا دو تا سه برابر آن شود. گذشت زمان در جریان اضافه بار بسیار مهم است، زیرا وسایل حفاظتی با جریان نامی مناسب باید بتوانند جریان مدار را قبل از آسیب رسیدن به عایق بندی، که در نهایت منجر به آتش سوزی و یا اتصال کوتاه و برق گرفتگی شود، قطع کنند.

   طبق استاندارد IEC60364-4-43 برای ایجاد حفاظت در برابر اضافه جریان روابط زیر حاکم است:

Ib<In<Iz

I2<1.45Iz

Ib: جریانی است که مدار برای عبور آن طراحی شده است.

In: جریان نامی حفاظت مدار یا در مورد حفاظت های قابل تنظیم، جریان قابل تنظیم آن است.

I2: جریانی است که اگر از مدار بگذرد، حفاظت قطعا آن را در زمان قابل قبولی قطع خواهد کرد.

Iz: یکی از انواع طبقه بندی برای تجهیزات حفاظتی براساس جریان مجاز آن است. طبق این جریان، وسیله حفاظتی قادر است در شرایط عادی مدار، جریان هایی را وصل یا قطع کند و یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیر عادی مدار نیز مانند اتصال کوتاه، جریان هایی را وصل و قطع کند یا به مدت کوتاهی از خود عبور دهد.

   براین اساس برای انتخاب صحیح حفاظت (یا تنظیم صحیح آن)، باید به چه مواردی توجه کنیم که جریان نامی یا تنظیمی حفاظت اولاً از جریان بار بیشتر باشد تا از قطع ناخواسته آن جلوگیری شود و ثانیا از جریان مجاز کل کمتر باشد تا از اضافه بار شدن آن جلوگیری نماید. هر چند در استاندارد اجازه داده شده جریان کابل برای مدت محدودی به ۴۵ درصد بیشتر از جریان مجاز آن برسد. ولی این جریان فقط در مدتی که حفاظت، نیاز دارد تا عمل قطع را انجام دهد، ادامه خواهد داشت. برای استفاده از فیوز در حفاظت اضافه بار شرط Ib<In<0.9Iz  باید بررسی شود. طبیعی است که در چنین حالتی کابل را نمی توان در حداکثر جریان مجاز آن بارگذاری کرد اگر برای هر فاز بیش از یک هادی استفاده شود، لازم است برای هر رشته، حفاظت مربوطه به طور جداگانه محاسبه شود.

محاسبه جریان نامی وسایل حفاظت بار اضافی

   وقتی جریانی بیش از جریان نامی از سیم عبور کند، یا باید فیوز محافظ آن بسوزد یا کلید محافظ، آن مدار را قطع کند. هرچه سیم ضخیم تر باشد مقدار جریان بیشتری را می تواند بصورت ایمن از خود عبور دهد. جریان مجاز رساناها در جدول زیر آمده است. بجز بعضی استثناها، جریان مجاز هر رسانا حداکثر اندازه جریان نامی فیوز یا کلید اتوماتیک محافظ مدار آن رسانا است. جریان نامی سیم های مسی که در لوله، کابل، یا دفن مستقیم در خاک هستند کمتر از سیمی است که در فضای آزاد استفاده می‌شود.

اندازه یا سایز سیم

جریان نامی

سایز سیم ۱٫۵

۱۵ آمپر

سایز سیم ۲٫۵

۲۰ آمپر

سایز سیم ۴

۲۵ آمپر

سایز سیم ۶

۳۵ آمپر

سایز سیم ۱۰

۵۰ آمپر

مشخصات کلید اتوماتیک

  کلید اتوماتیک اشنایدر یا کلید کمپکت (Circuit Breaker) از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف است که وظیفۀ قطع یا وصل مدار الکتریکی را برعهده دارد. کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارد.

   این وسیله در بارهای اضافی از پیش تعیین شده بدون آسیب رسیدن به کلید، مدار را قطع می کند. بنابراین کلید قطع مدار وسیله ای است ترکیبی که از یک کلید قطع و یک وسیله حفاظت جریان اضافی تشکیل شده است و عملکرد آن مشابه ترکیب کلید معمولی همراه با فیوز است. همچنین کلیدهای اتوماتیک توانایی حفاظت اتصال به زمین، حفاظت موتوری و حفاظت ژنراتوری را به وسیلۀ رله های میکرولوجیک تعبیه شده داخل کلید دارد.

کلید اتوماتیک 63 آمپر

 کلید اتوماتیک جریان نامی مشخصی دارد و مانند فیوزها برای عبور ۱۰۰% جریان نامی خود بطور مداوم بدون قطع شدن کار می کند. تمامی کلید ها منحنی مشخصه ای دارند که نشان می دهد محدوده کاری کلید در جریان های مختلف و در اضافه بارها و اتصال کوتاه ها چگونه است و در چه شرایطی می تواند جریان را تحمل  یا قطع کند.

ماژول نشتی جریان
     ماژول نشتی جریان کلید اتوماتیک NSX100…250

انواع کلید اتوماتیک بر اساس نوع کاربری

اگر نگاهی به کاتالوگ کلید اتوماتیک اشنایدر انداخته باشید، حتما با عبارت utilization category برخورد کرده اید. کلید های اتوماتیک بر اساس نوع کاربری دسته بندی شده اند و مطابق استاندارد IEC60947-2 کلیدها به دو دسته تقسیم می شوند.

گروه (Category A) : کلیدهایی هستند که بدون تأخیر زمانی در مدار استفاده می شوند. این کلیدها از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در مدت زمان مشخص بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است، دارای تأخیر زمانی نیستند. پس در این کلید ها در قطع جریان اتصال کوتاه، هیچ تأخیر تنظیم شده ای مجاز نیست و هر چه سریع تر جریان اتصال کوتاه باید قطع شود. کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف کمپکت در دسته بندی A قرار می گیرند.

گروه (Category B) : کلید هایی در این دسته قرار می گیرند که از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در بازه زمانی بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است (۵۰ میلی ثانیه)، این توانایی تحمل الکترودینامیکی را دارا هستند.

ساختار کلید اتوماتیک

   ساختمان داخلی کلید اتوماتیک از سه کنتاکت اصلی (قدرت)، کنتاکت های فرعی (کمکی) و کنتاکت های جرقه ­گیر تشکیل شده است. شناخت و انتخاب درست کلید اتوماتیک در طراحی و بهره ­برداری از سیستم های الکتریکی بسیار مهم است. جنس بدنۀ کلید اتوماتیک  اشنایدر ( کلید کمپکت ) از قالب های تزریقی بسیار مستحکم ساخته شده است.

ساختار کلید اتوماتیک اشنایدر
                                                        نحوه قطع و وصل کلید اتوماتیک

از جمله خصوصیات کلید اتوماتیک اشنایدر کوچک بودن ابعاد و پشتیبانی از حفاظت های لازم مدار در یک کلید است و یکی از مهمترین معایب آن عدم دسترسی آسان برای سرویس و تعمیر کلید است.

از قابلیت های کلید اتوماتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • حفاظت های موتوری
 • حفاظت تجهیزات فشار ضعیف در بخش مسکونی، اداری، تجاری و ساختمان های صنعتی
 • دارای قابلیت اندازه گیری، پردازش و نمایش اطلاعات روی صفحه نمایشگر کلید یا روی درب تابلو
 • مدیریت تأسیسات الکتریکی با ارتباط به نرم افزارهای مانیتورینگ در شبکۀ مدباس ( Modbus)

رنج جریان کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک اشنایدر به دو سری NSX و NS تقسیم می شود. این تقسیم بندی بر اساس بازۀ جریان این کلیدها و قدرت قطع آن ها انجام شده است. بازۀ جریان کلید اتوماتیک اشنایدر در حدود ۱۶، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۶۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۶۳۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ و  ۱۶۰۰ است.

انواع کلید اتوماتیک اشنایدر

هر دو سری این کلید در دو ردۀ سه پل و چهار پل تولید شده و با داشتن تجهیزات جانبی مناسب، توانایی کار در کلیه سیستم های برق رسانی و محافظت از کلیه وسایل را دارد.کلید اتوماتیک سری NSX از ۱۶ تا ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵، ۳۶، ۵۰ و ۷۰ کیلو آمپر طراحی می شود و کلید های سری NS در بازۀ جریان ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر و و در قدرت قطع ۵۰ و ۷۰ کیلو آمپر تولید می شود.

کلید اتوماتیک ۱۰۰ آمپر تا ۶۳۰ آمپر

   در کلید اتوماتیک اشنایدر ۱۰۰ آمپر تا ۶۳۰ آمپر اشنایدر یعنی NSX100 تا NSX250، رله های حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی با هم قابل تعویض هستند و می توانند روی کلید اتوماتیک نصب شوند. بنابراین تغییر دادن نوع حفاظت در یک مدار به دنبال تغییر در تأسیسات به راحتی میسر است. همچنین در کلیدهای کمپکت NSX630، NSX400، رله الکترونیکی میکرولوجیک قابل تعویض است.

قدرت قطع کلید اتوماتیک

قدرت قطع کلید اتوماتیک اشنایدر یکی از مهمترین پارامترهای کلید است که نشان می دهد کلید تا جه جریانی را در مواجه با اتصال کوتاه تحمل می کند. این پارامتر وابسته به ولتاژ است. کلید کمپکت اشنایدر در قدرت قطع های مختلفی تولید می شود. حرف لاتین که بعد از رنج کلید می آید نشان دهندۀ قدرت قطع آن است. برای مثال NSX100F دارای قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپر است. در نمودار زیر قدرت قطع در کلید کمپکت اشنایدر مدل NSX نشان داده شده است.

ظرفیت قطع Icu در ۴۱۵ ولت

                                          قدرت قطع کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک          
برچسب رنگی روی کلید کمپکت اشنایدر نشان دهندۀ قدرت قطع

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اولین رده از پایین یا رده B، قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر است که کمپکت های تا سری NSX250 (به ترتیب NSX100 ،NSX160 و NSX250) آن را پشتیبانی می کنند و سری های بالاتر مانند NSX400 و NSX630، این رده قدرت قطع را ندارند.

نکتۀ قابل ذکر و مهم دیگر، رنگ زرد است که مخصوص این رده قدرت قطع در نظر گرفته شده و به صورت فنی در ساختار ظاهری کلید و روی پلاک مشخصات آن قابل رؤیت است. رده بعدی که با رنگ قرمز نمایان شده است، رده F با قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپر است و تمامی بازۀ جریان کلیدها را شامل می شود. رده سوم نمودار فوق، رده N با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر و با رنگ خاکستری قابل شناسایی است. این رده نیز همانند رده F، تمامی رنج های کمپکت را در بر می گیرد.

نمایش قدرت قطع کلید اتوماتیک
                                         نمایش قدرت قطع کلید اتوماتیک

رده های بعدی به ترتیب عبارتند از رده H با قدرت قطع ۷۰ کیلو آمپر و با رنگ صورتی، رده S با قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر و با رنگ سبز، رده L با قدرت قطع ۱۵۰ کیلو آمپر و با رنگ آبی و نهایتاً رده R با قدرت قطع ۲۰۰ کیلو آمپر و با رنگ نارنجی. پرکاربردترین رده کلید اتوماتیک کمپکت، رده ۲۵ کیلو آمپر یا زرد رنگ است.

دسته بندی کلیدهای اتوماتیک از نظر قابلیت تنظیم 

   همان طور که می دانید کلیدهای اتوماتیک از نظر قابلیت تنظیم و حفاظت در چند دسته قرار می گیرند.

 • ثابت ( غیر قابل تنظیم )
 • دارای قابلیت تنظیم رله حرارتی ( Ir جریان عملکرد رله حرارتی )
 • دارای قابلیت تنظیم رله مغناطیسی ( Im جریان عملکرد رله مغناطیسی )
 • دارای هر دو قابلیت تنظیم رله حرارتی و مغناطیسی

واحد حفاظتی کلید اتوماتیک

واحد حفاظتی حرارتی مغناطیسی

   کلید اتوماتیک از باریکه ای بی متال با دقت بالا تشکیل شده است که وقتی جریان از بی متال می گذرد، گرم می شود. اگر عبور جریان از بی متال زیاد باشد، سبب خم شدن آن و نهایتاً قطع کنتاکت ها و قطع مدار می شود. علاوه بر بی متال که با حرارت عمل می کند، کلیدهای اتوماتیک دارای ترکیب مغناطیسی نیز هستند که در لحظۀ اتصالی مدار، سبب قطع کلید می شود.

کلید اتوماتیک اشنایدر در حفاظت  TM-D (حفاظت حرارتی یا اضافه بار) از طریق بی متال، برای تنظیم جریان اضافه بار یا افزایش حرارت ناشی از افزایش جریان مورد استفاده قرار می گیرد و عملکرد آن شبیه رله اضافه بار موتور می باشد. محدودۀ تنظیمی کلید کمپکت های اشنایدر بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد جریان نامی کلید است.

حفاظت اتصال کوتاه که توسط سیم پیچ های مغناطیسی کلید عمل می کند، در بازۀ کمپکت های تا ۱۶۰ آمپر ثابت است و در کمپکت های ۲۰۰ تا ۲۵۰ آمپر از ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی قابل تنظیم می باشد.

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت مدل MA مجهز به قسمت تریپ مغناطیسی، در حالات زیر به کار برده می شوند:

 • حفاظت اتصال کوتاه سیم پیچ های ثانویه ترانسفورمرهای LV/LV، همراه حفاظت اضافه بار سمت اولیه ترانسفورمرها
 • به منظور جای گزین کردن کلید جدا کننده در بالا دست تابلو، جهت فراهم کردن حفاظت اتصال کوتاه

   کاربرد اصلی این کلیدها علاوه بر استفاده های حفاظت موتوری، در اتصالات همراه با رله حرارتی و کنتاکتور و موتور استارتر نیز هست.

   منحنی مشخصۀ این کلید نشان می دهد که اگر جریان از حدی به اندازه Im بیشتر شود، نیروی میدان مغناطیسی سیم پیچ بر نیروی فنر رله مغناطیسی غلبه کرده و بلافاصله سیم پیچ را پایین می کشد و مدار قطع می شود.

واحد حفاظتی میکرولوجیک

   واحد حفاظتی الکترونیکی یا میکرولوجیک در کلید کمپکت اشنایدر قابل تنظیم است این تنظیمات شامل تنظیمات مربوط به اضافه بار و اتصال کوتاه است. پارامترهای جریانی و زمانی متنوعی را بسته به نوع میکرولوجیک می توان تنظیم کرد. علاوه براین واحد حفاظتی میکرولوجیک در کلید کمپکت اشنایدر، حفاظت بالا دست تجهیزات الکتریکی را فراهم می کند.

واحد حفاظتی میکرولوجیک

واحد حفاظتی حرارتی – مغناطیسی یا الکترونیکی ؟

واحد حفاظتی حرارتی – مغناطیسی با استفاده از روش های معمول از مدار در برابر اضافه جریان و جریان اتصال کوتاه محافظت می‌ کند. اما امروزه بهینه سازی نصب و راه اندازی و مصرف انرژی پارامتر های مهمی هستند و از آنجایی که واحد حفاظتی الکترونیکی یا میکرولوجیک با اندازه گیری پارامتر های مدار همراه است، عملکرد بهتری در مقایسه با روش های قدیمی دارد. 

واحد حفاظتی میکرولوجیک سرعت عملکرد و دقت بالاتری دارد. قابلیت تنظیم جریان و اندازه گیری پارامتر های مورد نیاز از ویژگی های این قطعه است. با استفاده از این اطلاعات می‌توان عملکرد و بهره وری سیستم را افزایش داد. 

حفاظت کلید اتوماتیک

عملکرد حفاظتی کلید اتوماتیک اشنایدر را می توان توسط پیچ های تنظیم، تنظیم کرد. انواع حفاظت در کلید اتوماتیک به سه دسته تقسیم می‌شود:

 • حفاظت در برابر اضافه بار

حفاظت حرارتی با حد آستانه قابل تنظیم

 • حفاظت در برابر اتصال کوتاه

حفاظت مغناطیسی ثابت یا قابل تنظیم، بسته به رنج کلید اتوماتیک

 • حفاظت پل چهارم کلید اتوماتیک

فقط در کلیدهای اتوماتیک چهارپل، رله می تواند:

از نوع ۴P 3D باشد (نول حفاظت نشده)

از نوع ۴P 3D +N/2 (حفاظت نول در ln 0.5) یا (۴P 4D حفاظت نول در ln) باشد.

حفاظت در برابر اضافه بار (حرارتی)

تنظیم جریان (A)

lr

قابل تنظیم از ۰٫۸ تا ln1

 

انواع حفاظت در کلید اتوماتیک
                                                          انواع حفاظت در کلید اتوماتیک

بازۀ دمای کلید اتوماتیک 

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، می تواند بین ۲۵- درجۀ سانتی گراد تا ۷۰ درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گیرند. برای دماهای بالاتر از ۴۰ درجۀ سانتی گراد تا ۶۰ درجۀ سانتی گراد کلید اتوماتیک مورد استفاده در حفاظت خطوط تغذیه موتورها و دستگاه ها باید در نقاط کاری پائین تری نسبت به آنچه در مشخصات آن آمده کار کنند. (Derating)

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت در شرایط عادی دمایی باید سرویس دوره ای شوند، به ویژه کلیدهای اتوماتیکی که در محدوده دمایی ۲۵- درجۀ سانتی گراد تا ۳۵- درجۀ سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرند (۴۰- درجۀ سانتی گراد برای بخش های کنترلی میکرولوجیک با صفحه LCD). محدودۀ مجاز دمایی برای نگهداری کلید اتوماتیک NSX اشنایدر در بسته بندی اصلی آنها بین ۵۰- درجۀ سانتی گراد تا ۸۵ درجۀ سانتی گراد است.

شرایط محیطی کلید اتوماتیک

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، تست های تعیین شده با استانداردهای زیر را برای شرایط آب و هوایی سخت پشت سر گذاشته اند:

 • IEC68-2-1 – سرد و خشک (۵۶⁰درجه سانتیگراد)
 • IEC68-2-2 – گرمای خشک (۸۵⁰ درجه سانتیگراد)
 • IEC68-2-30 – گرمای مرطوب (رطوبت نسبی ۹۵% در دمای ۵۵⁰درجه سانتیگراد)
 • IEC68-2-52 – گرد و غبار (سختی درجه ۲)

کلید اتوماتیک قابل تنظیم

کلید اتوماتیک اشنایدر در دو نوع قابل تنظیم و فیکس تهیه و تولید شده است. کلید اتوماتیک فیکس یا غیرقابل تنظیم برای جریان ثابتی طراحی شده است و امکان تغییر آن وجود ندارد. کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم یا Moulded Case Circuit Breakers Adjustable Type Compact NSX یکی از کلیدهای پرکاربرد در کارخانه ها و ضنایع مختلف است. محدودۀ کلید کمپکت NSX اشنایدر تمام بازه های جریان از ۱۶ تا ۶۳۰ آمپر را پوشش می دهد. از NSX100 گرفته تا NSX630، کمپکت ثابت یا کشویی، عملکرد دستی یا الکتریکی، همگی در این بازۀ جریانی هستند. مهمترین گزینه برای تفکیک کلید اتوماتیک قابل تنظیم، جریان کاری آنها است. اما آیتم مهم و تأثیرگذار دیگر در انتخاب یک کلید اتوماتیک، قدرت قطع آن است. 

اشنایدر الکتریک در ساخت کلیدهای کمپکت خود، ۷ رده برای قدرت در نظر گرفته است که به اختصار معرفی می شوند. این ۷ رده تنها در سری های NSX در نظر گرفته شده و در دیگر سری کلید کمپکت که با نام اختصاری NS شناخته می شود، رده های قدرت قطع متفاوت خواهد بود.

کلید اتوماتیک اشنایدر

جدول انتخاب کلید اتوماتیک

استفاده از کلید اتوماتیک زمانی می تواند کاربردی باشد که بر اساس اصول فنی و با طراحی مناسب مورد استفاده قرار گیرد؛ در غیر این صورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا اضافه جریان، نه تنها کاربردی نخواهد بود، بلکه به علت عدم قطع به موقع آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات و مدارها وارد می کند. بنابراین انتخاب نوع، مقدار اسمی و قدرت قطع وسایل حفاظتی در یک مدار، برای جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی، اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است و ناظرین باید به آن توجه داشته باشند.

برای انتخاب کلید اتوماتیک اشنایدر باید به پلاک کلید اتوماتیک توجه و براساس مشخصات کلید اتوماتیک روی پلاک آن، کلید مورد نظر انتخاب شود. در ادامه موارد مطرح شده روی پلاک کلید اتوماتیک بررسی می شوند.

پلاک کلید اتوماتیک اشنایدر
                                                          پلاک کلید اتوماتیک اشنایدر

۱) نوع کالا: نوع کلید و قدرت قطع کلید کمپکت اشنایدر الکتریک

۲)  Ui: ولتاژ عایق بندی شده

۳) Uimp: مقدار ولتاژ پیک ضربه ای است که می تواند تا چند برابر ولتاژ نامی باشد.

۴) Ics: جریان اتصال کوتاهی است که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد بدون آنکه کلید آسیبی ببیند.

۵) Icu: جریان اتصال کوتاهی است که کلید تنها یک بار بدون اینکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن می باشد.

۶) Ue:  ولتاژ عملکرد یا ولتاژ بهره برداری است که به آن ولتاژ سرویس هم می گویند سطح این ولتاژ در شبکه فشار ضعیف ایران ۴۰۰V ولت است.

۷) نماد کلید اتوماتیک نماد مداری Circuit breaker که در نقشه های تابلو برق قابل شناسایی و پیگیری است.   

۸)  استانداردی کلید کمپکت در آن معتبر است و عبارت است از IEC 60947-2

۹)  استانداردهای اصلی که با کلید اتوماتیک کمپکت مطابقت دارد.

۱۰) برچسب رنگی که نشانگر قدرت قطع کلید کمپکت است.

دو ردۀ قدرت قطع با رنگ های فیروزه ای و قهوه ای در تصویر بالا مشاهده می شود، که به ترتیب رنگ فیروزه ای با نماد HB1 و قدرت قطع ۷۵ کیلو آمپر و رنگ قهوه ای با نماد HB2 و قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر است. این دو رده قدرت قطع در ولتاژ ۶۹۰ ولت محقق می شوند در حالی که دیگر رده ها همگی در ولتاژ ۴۴۰ ولت قابل دستیابی هستند.

تفاوت دو تصویر فوق در این است که تصویر سمت راست مربوط به کلیدهای کمپکت قدیمی است و تصویر سمت چپ برای سری جدید کلیدهای کمپکت اشنایدر طراحی شده است.

پارامتر های مهم جریان در کلید اتوماتیک 

۱- حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه در بدترین شرایط : پارامتر حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه در بدترین شرایط :  این پارامتر بر روی تجهیزات حفاظتی ثبت شده است و برای محاسبه اتصال کوتاه جهت انتخاب شینه و مقره استفاده می شود. کنترل ایستادگی کابل ها و تجهیزات قطع و وصل، همچنین توانایی ایستادگی آن ها در برابر نیروهای دینامیکی و شرایط دمایی هم باید مد نظر قرار داد. 

۲- حداقل شدت جریان اتصال کوتاه بین یک فاز و بدنه هادی حفاظتی در بدترین شرایط : این شدت جریان، برای کنترل تجهیزات حفاظتی (فیوز، کلید مینیاتوری، کلید اتوماتیک) به کار می رود و هدف از محاسبه آن دستیابی حداقل جریان اتصال کوتاه در برخورد یک فاز به هادی حفاظتی یا بدنه هادی، برای اطمینان از قطع مدار در مدت زمان ۰٫۴ ثانیه یا ۵ ثانیه (بسته به کاربرد مدار) و قبل از آسیب دیدگی سایر اجزاء مدار است.

۳- جریان نامی پیوسته (In): جریانی که پیش بینی می شود مدار در شرایط نامی از خود عبور دهد.

۴- اضافه بار (Ir): به اضافه جریانی گفته می شود که در مدار ایجاد شده است ولی اتصال کوتاه رخ نمی دهد و مدار توانایی تحمل آن را دارد. جریان بار تنظیمی یا جریان تنظیمی کلید برای کلیدهای اتوماتیک بین ۰٫۷ جریان نامی و خود جریان نامی کلید قابل تنظیم است.

۰٫۷ In < Ir <In

۵- جریان عملکرد (برای تجهیزات حفاظتی): جریان معینی که منجر به عملکرد حفاظت در زمان مشخص (از پیش تعیین شده) می شود.

۶- اضافه جریان: عبارتست از هر جریانی که بیشتر از مقدار نامی باشد. در مورد هادی ها، جریان نامی همان جریان مجاز هادی در نظر گرفته می شود.

۷- جریان مجاز: ماکزیمم جریانی که در شرایط معین می تواند برای مدت نامحدود از هادی عبور نماید بدون آنکه دمای آن در حالت دائمی از مرز مشخص تجاوز نماید.

۸- جریان اتصال کوتاه (Im): اضافه جریانی است که در اثر بروز اتصال کوتاه (که خود نتیجۀ قرار گرفتن یک امپدانس ناچیز بین قسمت های برق دار غیر هم پتانسیل است) در خلال کار عادی سیستم رخ می دهد. در کلیدهای اتوماتیک اشنایدر الکتریک، جریان اتصال کوتاه کلید بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی کلید، قابل تنظیم است.

۵ In < Im < 10 In

۹- آشکار سازی اضافه جریان: مکانیسمی که اگر جریان یک مدار برای مدت معینی از یک حد تعیین شده بیشتر شود، آن را تشخیص می دهد.

۱۰- جریان نشتی: جریانی است که در اثر اتصالی یا آسیب دیدن بخشی از مدار به وجود می آید و یا ایجاد مشکلات عایقی یا وجود هارمونیکی بین مدار الکتریکی و زمین یا بدنه هادی بیگانه، برقرار می شود. این جریان، جریانی است که از مسیر ناخواسته عبور می کند (جریان اتصال کوتاه جریان نشتی محسوب نمی شود).

۱۱- جریان باقیمانده: جمع جبری مقادیر آنی جریان هایی است که از همه هادی های برقدار یک مدار معین، در یک نقطه از تأسیسات الکتریکی عبور می کند. این جریان گاهی به غلط جریان اتصال به زمین نیز خوانده می شود.

۱۲- ظرفیت قطع نهایی کلید (Icu): بیانگر حداکثر مقدار موثر جریان اتصال کوتاهی است که کلید بدون تخریب شدن می تواند قطع کند. کلید بعد از ۳ دقیقه می تواند وصل مجدد شود.

۱۳- ظرفیت قطع سرویس کلید (Ics): جریان Ics ضعیف تر از Icu است و به صورت Rated Service Short Circuit Breaking نمایش داده می شود.

   با در نظر گرفتن Ics به عنوان قدرت قطع اتصال کوتاه بهره برداری نامی و شرایط قابل سرویس تجهیز، Icu به عنوان قدرت قطع اتصال کوتاه نهایی نامی و شرایط غیر قابل سرویس تجهیز و Isc به عنوان جریان اتصال کوتاه، رابطه Isc≤Ics≤Icu باید همواره برقرار باشد.

   برای حفاظت اضافه جریان بار ، جریان نامی کلید اتوماتیک باید به جریان بار نزدیک باشد یا نزدیک به آن تنظیم شود.

 •    تأخیر بلند مدت کلید: بهتر است یادآوری کنیم منظور از این عبارت در زمان هایی است که با یک جریان بالای گذرا مانند زمان جریان اولیه یا راه اندازی موتور، رو به رو شویم. در این مواقع کلید اتوماتیک نباید جریان را به عنوان جریان خطا بشناسد و تریپ کند. این جریان پاسخ بار لحاظ می شود و کلید باید در یک مدت زمان مشخص جریان را از خود عبور دهد. اگر در مدت زمان طولانی کلید، جریان را عبور دهد خطا در راه اندازی موتور بوده است.
 • جریان قطع کوتاه مدت مدار Isd: اگر بخواهیم توضیح مختصری در مورد قطع کوتاه مدت مدار بدهیم باید گفت، قطع کوتاه مدت به منظور selective یا ایجاد تمایز در سیستم به کار گرفته می شود. در زمان قطع کوتاه مدت، کلید میزان مشخصی از جریان را در یک مدت زمان کوتاه از خود عبور می دهد و در این زمان تجهیزات حفاظتی پایین دست می توانند بخشی از مدار که دچار اتصال کوتاه شده را بدون عمل کردن کلید بالا دست، از مدار جدا کنند. یا به عبارتی می توان گفت مقدار جریان اتصال کوتاهی که در صورت عبور آن از کلید حتی به مدت کوتاه، کلید مدار را قطع می کند، همان Isd است.
 • Icw: حداکثر جریان اتصال کوتاه قابل تحمل کوتاه مدت کلیدها Icw نام دارد و به ازای بازۀ زمانی معین بیان می شود. به طور کلی این کلیدها دارای یک تأخیر زمانی کوتاه مدت و جریان نامی کوتاه مدت قابل تحمل هستند که قابلیت تنظیم دارند.

رله کنترلی کلید اتوماتیک

  هرکدام از کلیدهای اتوماتیک NSX اشنایدر انواع مختلفی از حفاظت را بسته به نوع رلۀ انتخاب شده عرضه می کنند.

رله های کنترلی استاندارد

نشانگر مخصوص انواع مختلف خطا (اضافه بار، اتصال کوتاه و غیره)

رله شنت تریپ
رله شنت تریپ                            

رله های کنترلی انتخابی (Optional)

 • آمپرمتر توکار
 • حفاظت اتصال به زمین
 • ارتباط: ارسال تمام اطلاعات راجع به عملکرد کلید اتوماتیک به سیستم کنترل توزیع الکتریکی و سیستم نظارت و اتوماسیون

قابلیت ارتباط کلید اتوماتیک

برای مجتمع سازی سیستم های نظارتی، کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر می توانند به سیستم های ارتباطی مجهز شوند. برای کمپکت NSX100 تا NSX630 دو راهکار وجود دارد:

۱-کلیدهای اتوماتیک NSX100 تا NSX630 مجهز به هریک از انواع رله

 • یک بخش اندازه گیری TCUFI به همراه یک مولتی متر برای انجام تمام اندازه گیری ها در این حالت، یک مولتی متر با ورودی ماژول ورودی/خروجی می تواند برای نمایش وضعیت کنتاکت های مختلف و راه اندازی عملکرد کنترل از راه دور استفاده شود.
 • شبکه Advents OTBModbusبا ورودی/خروجی مجتمع این بخش OTB، وضعیت همۀ کنتاکت های کمکی را توسط شبکه Modbus انتقال می دهد.

۲-کلیدهای اتوماتیک NSX400 تا NSX630 به همراه Modbus DC150

 • رله الکترونیکی STR53VEیا STR43ME به همراه گزینه های ارتباطی
 • کنتاکت های ارتباطی
  • مکانیزم موتوری ارتباطی کمپکت NSX630 تا NS1600
ارتباط کلید کمپکت اشنایدر الکتریک
                                                              ارتباط کلید کمپکت اشنایدر الکتریک

   اشنایدر الکتریک تمامی جوانب حفاظتی محیط زیست را از شروع مرحله طراحی تا پایان عمر سرویس دهی در نظر گرفته است. طراحان کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، برای حفاظت از محیط زیست تدابیر مهمی را در نظر گرفته اند. اکثر اجزاء قابل بازیافت هستند و قطعات کمپکت NSX100 تاNSX630 با علامت های مربوط به استانداردهای قابل اجرا مشخص شده اند.

مقاله پیشنهادی:  لوازم جانبی کلید اتوماتیک 

کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، تأیید شده برای کار در محیط هایی با درجه آلودگی III، مطابق استاندارد IEC 60947 می باشند (محیط های صنعتی). به علاوه، مواد به کار گرفته شده در کمپکت NSXو NS اشنایدر برای محیط زیست خطرناک نیستند، محصولات تولیدی مطابق استاندارد ISO14001 آلوده کننده محیط زیست نیستند، انرژی هدر رفته در هر یک از پل ها کم است و موجب کم شدن تلفات انرژی می شود و مواد به کار رفته برای تسهیل جدا سازی برای بازیافت در پایان عمر محصول، علامت گذاری شده اند.

نصب کلید اتوماتیک در تابلو برق

کلیدهای اتوماتیک کمپکت می توانند به صورت افقی، عمودی یا به پشت نصب شوند بدون آنکه تغییری در مشخصات آنها ایجاد شوند. طراحی این کلیدها به گونه ای است که به راحتی از پشت روی پانل نصب می شوند.

با برداشتن قاب جلویی کلید، سیم بندی تجهیزات کمکی امکان پذیر است. سیم ها از بخش در نظر گرفته شده جهت خروج، در قسمت فوقانی کلید اتوماتیک خارج می شوند.روش نصب کلیدهای اتوماتیک                                                        

روش نصب کلید های اتوماتیک داخل تابلو برق موقعیت های نصب کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

موقعیت نصب کلید اتوماتیک داخل تابلو برق روش نصب کیت پلاگ این کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریکروش نصب کیت پلاگین کلید اتوماتیک داخل تابلو برق

از جمله خصوصیات ظاهری این کلید در قسمت اتصالات این است که گام یا فاصلۀ مرکز پیچ هایی (دو پیچ) که جهت نصب لوازم جانبی کلید در بالا و پایین کلید وجود دارند(حاشیه دهانۀ هر لقمه در کلید)، ۳۵ میلی متر است.  

مشخصات ظاهری کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر
               مشخصات ظاهری کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

 

دسته بندی حفاظت در برابر شوک الکتریکی در کلید اتوماتیک کمپکت

   در مورد دسته بندی حفاظت در برابر شوک الکتریکی این تجهیز می توان گفت در دسته حفاظت کلاس Ⅱ قرار می گیرند. کلاس عایق بندی Ⅱ به معنی عایق بندی دوبل دارای عایق اولیه و ثانویه است. یعنی به جز عایق بندی اولیه یک عایق دیگر روی دستگاه کشیده شده است و یا از عایق تقویت شده استفاده می شود. بدنۀ خارجی این تجهیزات معمولاً روکش پلاستیکی است. نماد تجهیزات الکتریکی با حفاظت الکتریکی کلاس Ⅱ به شکل زیر است:

نماد تجهیزات الکتریکی کلاس 2
   نماد تجهیزات            کلاس II

   در تجهیزات کلاس Ⅱ، بدون نیاز به اتصال بدنه به زمین، هیچ خطایی نمی تواند باعث آن شود که ولتاژ خطرناکی در معرض تماس قرار گیرد و شوک الکتریکی ایجاد شود.

نصب کلید اتوماتیک در تابلو برق کلاس II

   تمام کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر قابل دسترسی از جلو، کلاس II هستند. آنها می توانند روی درب تابلوهای کلاس II نصب شوند. (مطابق استاندارد IEC 60664)، بدون اینکه موجب کم شدن عایق بندی تابلو شوند. نصب آنها به هیچ عملیات ویژه ای احتیاج ندارد، حتی وقتی کلید اتوماتیک به دسته گردان یا مکانیزم موتوری تجهیز شده باشد.            

کلید اتوماتیک با دسته گردان مستقیم
کلید اتوماتیک با دسته گردان مستقیم IK07, IP40

 

کلید اتوماتیک نصب شده در تابلو برق
کلید اتوماتیک نصب شده در تابلو برق IP40 , IK07
کلید اتوماتیک با دسته گردان متصل با شفت
 کلید اتوماتیک با دسته گردان متصل با شفت IP40, IK07

کلید اتوماتیک با مکانیزم موتوری
کلید اتوماتیک با مکانیزم موتوری IP40, IK07

هماهنگی در قطع بین تمام کلیدهای اتوماتیک 

 هماهنگی در قطع بین تمام کلیدهای اتوماتیک اشنایدر NS و NSX و کلیۀ خطاها (اضافه بار، جریان های اتصال کوتاه کم و زیاد) در هرنوع واحد حفاظتی وجود دارد. 

شماتیک مداری هماهنگی در قطع کلید اتوماتیک اشنایدر
شماتیک مداری هماهنگی در قطع کلید اتوماتیک اشنایدر
هماهنگی در قطع بین تمام کلید
                              هماهنگی در قطع بین تمام کلید های اتوماتیک اشنایدر

                           

سازگاری کلید اتوماتیک اشنایدر با استانداردها

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX و NS اشنایدر و  لوازم کمکی با موارد زیر سازگار هستند:

۱-قوانین بین المللی

 • IEC60947-1 – قوانین عمومی
 • IEC60947-2 – کلیدهای اتوماتیک
 • IEC60947-3 – سوئیچ ها، قطع کننده ها، سوئیچ- قطع کننده ها و غیره
 • IEC60947-4 – کنتاکتورها و استارترهای موتور
 • IEC60947-5.1 – به بعد – دستگاه های کنترل مدار و عناصر سوئیچینگ ، اجزا کنترل اتوماتیک

۲-استانداردهای اروپای (EN60947-1 ، EN60947-2) و ملی مربوطه

 • NF فرانسه
 • VDE آلمان
 • BS انگلستان
 • AS استرالیا
 • CEI ایتالیا

۳-مشخصات کمپانی

کمپانی های رده بندی دریایی Veritas ، Lioyds Register of shipping ،Det Norske ،…

۴-استاندارد فرانسویNF C79-130  و توصیه نامه های صادر شده توسط CNOMO ، سازمان حفاظت ابزارهای ماشینی

استاندارد محیطی ROHS:

   بخشی از راه کار اشنایدر الکتریک برای بهینه سازی مصرف انرژی، طراحی کلیدهای کمپکت NSX است. طراحی این کلیدها به نحوی است که به آسانی پس از پایان عمرشان قابل بازیافت هستند. از جمله استانداردهای محیطی استاندارد ROHS است. این استاندارد معرف قانونی است که در اروپا جهت محدودیت استفاده از مواد خطرناک در وسایل الکتریکی و الکترونیکی وضع شده است. مطابق با این قانون وجود ۶ مادۀ پر خطر برای سلامتی انسان و طبیعت در تجهیزات و محصولات الکتریکی و قطعات کامپیوتری ممنوع است.این ۶ ماده شامل سرب، جیوه، کادمیم، BDE و PBB است.

​کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم اشنایدر الکتریک

درجه حفاظت کلید اتوماتیک

   مطابق استاندارد IEC 60529 (درجه حفاظت IP) و EN 50102 (درجه حفاظت در مقابل ضربات مکانیکی) تمام کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر برای عایق سازی مطابق استاندارد IEC 60947-2 مناسب هستند :

 • عدم وجود جریان نشتی
 • قابلیت اطمینان مکانیکی سیستم نشانگر موقعیت
 • ظرفیت تحمل اضافه ولتاژ بین اتصالات بالایی و پائینی
 • قفل ها نمی توانند نصب شوند مگر اینکه کنتاکت ها باز باشند.
 • وضعیت قطع (عایق شده) مربوط به وضعیت (OFF) می باشند.
 • نصب دسته گردان یا مکانیزم موتوری، سیستم نشانگر موقعیت را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
 • دستۀ عملگر نمی تواند وضعیت (OFF) را نشان دهد تا وقتی که کنتاکت ها به طور مؤثر باز شده باشند.
کلید اتوماتیک با دسته قطع و وصل
کلید اتوماتیک اشنایدر با دسته قطع و وصل IK07
کلید اتوماتیک اشنایدر با پوشش ترمینال
کلید اتوماتیک اشنایدر با پوشش ترمینال

 درجه حفاظت این تجهیز براساس استاندارد IEC60529، میزان IP40 تعریف شده است. این بدین معنی است که این کلید در زمینۀ حفاظت در برابر نفوذ اشیاء و اجسام خارجی، جهت حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از ۱٫۵ میلی متر و یا حفاظت برای سیم ها یا تسمه ها با ضخامت بیش از یک میلی متر مناسب است. در  صورتی که این تجهیز حفاظت ویژه ای در برابر آب و رطوبت ندارد.

درجه حفاظت IK

   اگر کاتالوگ مربوط به کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر را مشاهده کنید با پارامتر درجه حفاظت IK رو به رو می شوید. در مورد این پارامتر باید گفت که استاندارد IEC62262 یک کد IK معرفی کرده است که نشان دهندۀ ظرفیت تجهیزات به منظور مقابله با تأثیرات مکانیکی، از همه نظر است. بهتر است بگوییم کد IK یک استاندارد بین المللی است که میزان مقاومت محفظۀ مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی را در برابر تأثیر ضربات مکانیکی خارجی به صورت استاندارد تعریف می کند.

   استاندارد IK به صورت IK XX نمایش داده می شود که XX می تواند بین ۰۰ تا ۱۰ متغیر باشد. انرژی ضربه برحسب ژول، فاصلۀ وزنه از محفظه بر حسب میلی متر و جرم وزنه بر حسب کیلوگرم از معیارهای اساسی این آزمون به حساب می آیند.

   هنگامی که استاندارد IK به صورت IK07 نمایش داده می شود، منظور این است که انرژی اثرگذاری کمتر از ۲ ژول باشد. یعنی محافظت شده در برابر رها شدن جسمی معادل ۵۰۰ گرم از ارتفاع ۴۰ سانتی متر.

دوام مکانیکی کلید اتوماتیک کمپکت

    کلیدهای اتوماتیک به دلیل دارا بودن قسمت های متحرک، بین قسمت های ثابت و متحرک اصطکاک و سایش ایجاد می کند. طول عمر مکانیکی کلید بستگی به تعداد دفعات قطع و وصل کلید دارد. به طور مثال دوام مکانیکی کلیدهای کمپکت اشنایدر سری NSX100، میزان ۵۰۰۰۰ سیکل قطع و وصل کلید است و همین پارامتر در مورد کلیدهای سری NSX160، میزان ۴۰۰۰۰ بار و در مورد کلیدهای سری NSX250، میزان ۲۰۰۰۰ بار در کاتالوگ آن ها ذکر شده است.

وضعیت کلید و دسته گردان در کلید اتوماتیک

تغییر وضعیت کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک
                                                                                                                     تغییر وضعیت کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

(I (ON: مدار کلید کمپکت بسته است و این موقعیت به صورت دستی ایجاد می شود.

(O (OFF: مدار کلید کمپکت باز است و این موقعیت به صورت دستی ایجاد می شود.

Trip: مدار کلید کمپکت متوقف شده است و این موقعیت توسط حفاظت کلید ایجاد می شود.

 • حالت مکانیزم موتوری در کلید اتوماتیک

(I (ON: مدار کلید کمپکت بسته است و این موقعیت به صورت اتوماتیک ایجاد می شود.

(O (OFF: مدار کلید کمپکت باز است و این موقعیت به صورت اتوماتیک ایجاد می شود.

کلید اتوماتیک مرلن ژرن

کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک که سابق براین تحت عنوان کلید اتوماتیک مرلن ژرن به بازار عرضه می شده است و از سال ۲۰۰۹ به برند اشنایدر تغییر نام داده است.

کلید اتوماتیک اشنایدر کلید اتوماتیک مرلن ژرن

elicaelectric-instagramالیکاالکتریک را در اینستاگرام دنبال کنید!

 

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات ذکر کنید و با ارائه نظرات خود، ما را در بهبود هر چه بیش تر کیفیت مطالب یاری کنید. 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳۵ رای

سوالات متداول

کلید اتوماتیک چیست ؟

 کلید اتوماتیک کمپکت یا MCCB با ترکیبی نوعی کلید اتوماتیک است که برای حفاظت از تجهیزات در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه حفاظت می کند. در یک کلید اتوماتیک واحد حفاظتی یا واحد تریپ متناسب با نیاز حفاظتی طراحی می شود و می تواند سه نوع حفاظت را انجام دهد: حفاظت حرارتی، حفاظت اتصال کوتاه، حفاظت جریان زمین

برای انتخاب کلید اتوماتیک باید چه نکاتی را در نظر بگیریم؟

کلید اتوماتیک یک تجهیز حفاظتی است اما وقتی می تواند به درستی به کار گرفته باشد که مشخصات کلید انتخابی متناسب با کاربرد آن باشد. به همین دلیل انتخاب کلید اتوماتیک اهمیت زیادی دارد. برای انتخاب کلید اتوماتیک باید چند نکته را در نظر گرفت: 1- رنج جریان نامی 2- قدرت قطع کلید 3- تعداد پل 4- نوع حفاظت کلید اتوماتیک 5- نحوه کنترل کلید و لوازم جانبی مورد نیاز 6 - نحوه نصب (کشویی یا ثابت) 7- انتخاب کلید قابل تنظیم یا غیر قابل تنظیم.

‫۹۲ دیدگاه ها

 1. سلام
  ممنون از توضیحات خوب شما
  یک سوال داشتم
  آیا کلید های اتومات یا همون MCCB ها را میشه به نحوی تنظیم کرد که جریان استارت رو برای مدت بالا تحمل کنند؟
  به عنوان مثال من با یک بار ۵۵ کیلووات با جریان ۱۰۰ آمپر طرف هستم اما در شرایط استارت حدود ۲۵ ثانیه جریان ۷۵۰ آمپر از شبکه گرفته میشه
  آیا کلید میتونه این شرایط رو تحمل کنه یا تریپ بوجود میاد؟ قابلیت تنظیم در این حد وجود دارد؟
  ممنونم راهنمایی کنید

  1. سلام، وقت بخیر، کلیدهای MPCB توانایی تحمل جریان راه اندازی بالا را تا ۴ ثانیه دارند، اما تداوم این جریان برای مدت بالا باعث تریپ میشود.

 2. با سلام و وقت بخیر.
  هنگام سرویس بریکر های کشویی زیمنس ۲۵۰۰ آمپر برای روانکاری قطعات آن (فنر ها ، خار و چرخ دنده و …) از چه نوع گریسی استفاده می شود.
  با تشکر و سپاس فراوان

 3. مثل همیشه عالی و کامل وجامع
  بسیار بسیار ممنون از زحمات شما برای تهیه این مطالب ارزشمند

 4. سلام هنگام نصب رله آندر ولتاژ و یا شنت روی کلید کامپکت باید کلید در حالت تریپ قرار داشته باشد؟ چرا؟

 5. با سلام ممنونم اگه بفرمایید کلید هوایی زیمنس با جریان نامی ۱۲۵۰ و icu 66kv به سیستم دیتا سنتر وصل است و رنج جریان اضافه بار روی ۱ است یعنی برابر جریان نامی (بجای .۹ جریان نامی) همینطور رنج جریان isd را روی ۳ تنظیم شده (بجای ۱٫۵*ir) که در نهایت جریان isd =3750 میشود ایا این تنظیمات درست است ؟؟؟ ممنونم جواب بدید

 6. سلام و درود. و تشکر بابت مطالب عالی و اموزنده تون چطوری میشه از با استفاده از سرچ ارستر کلید کمپکت رو قطع کرد؟
  اگر راهنمایی کنید ممنون میشم.

 7. سلام وقت بخیر.
  اگر کابل ورودی به کلید کامپکت ۴ سیمه باشد یعنی ۳ فاز و نول و کلید کامپکت را ۳ پل انتخاب کنیم با قدرت اتصال کوتاه ۵۰ کیلو آمپر. در صورتی که خطای اتصال کوتاه رخ بدهد مصارف تکفاز که سیم نول آنها از کلید کامپکت عبور نکرده و فیوز حفاظت بالا سر آنها ۶ کیلو آمپر هست مشکلی پیدا می کنند؟ یا حتما باید کلید کامپکت را ۴ پل انتخاب کرد؟؟
  تشکر

 8. با سلام
  خسته نباشید خدمت مهندس عزیز میخواستم بدونم برای مجموعه ۲۴ واحدی هر واحد به مساحت۹۵ متری که آسانسور ندارن فقط شوفاژ خانه داره چه نوع کلید آمپری مورد استفاده می باشد

  1. سلام ، وقت بخیر
   کلید گردان جزو معیارهای قطع زیر بار هستن یا نه . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. درضمن کلید مجزا کننده چه فرقی با کلید قطع و وصل داره. کنید مجزا کننده مثل چی و کلید قطع مثل چی

 9. با سلام خدمت شما
  آیا برای mccb نحوه سیم بندی از نظر ورودی خروجی مهم است یا خبر؟
  کابل ورودی را به خروجی mccb متصل کنیم و ورودی کلید ۴۰۰ آمپر به شینه ها متصل شود.

 10. سلام
  من یه تابلو دارم درون کارگام یه کلید اشنایندر NSX400F وصله هر موقع برق به مدت بیش از ده دقیقه میره با آمدن برق کلید هنوز قطع هست و برق رو انتقال نمیده و باید یک بار کلید رو قطع و وصل کنیم تا برق تابلو وصل شود می خواستم بدونم مشکل از کجاست؟

  1. در هر دو حالتی که کلید اتوماتیک موتوردار باشد یا بدون موتور، ممکن است کلید اتوماتیک رلۀ آندر ولتاژ داشته باشد.
   در صورتی که کلید اتوماتیک بدون موتور باشد باید دستۀ کلید اتوماتیک در حالت وسط مایل به بالا تریپ داده شده و در این حالت باید کلید ابتدا قطع شود و سپس وصل گردد.
   درحالتی که کلید اتوماتیک موتوردار باشد باید کلید ریست شده سپس دوباره شارژ شود و وصل گردد.

 11. سلام
  من یه دیزل ژنراتور ۱۴۰ کیلو وات دارم و همچنین جریان خروجی ۲۵۳ هست.
  میشه از NSX400 استفاده کرد و رنج ر و پایین تر بیارم اگر ممکنه راهنمایی کنید برای تنظیم پارامترها

   1. سلام
    اتوماتیک اشنایدر ۲۵۰ دارم رله آندر وموتور براش تهیه کردم سیم بندی برای شارژ کلید بوسیله موتورو میخوام بدونم

  1. در کلید اتوماتیک اشنایدر عبارت utilization category به معنی دسته بندی بهره وری است. کلیدهای اتوماتیک بر اساس نوع کاربری و استاندارد IEC60947-2 به دو دسته تقسیم می شوند.

   گروه (Category A): کلیدهایی هستند که بدون تأخیر زمانی در مدار استفاده می شوند. این کلیدها از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در مدت زمان مشخص بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است، دارای تأخیر زمانی نیستند. پس در این کلید ها در قطع جریان اتصال کوتاه، هیچ تأخیر تنظیم شده ای مجاز نیست و هر چه سریع تر جریان اتصال کوتاه باید قطع شود. کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف کمپکت در دسته بندی A قرار می گیرند.

   گروه (Category B): کلید هایی در این دسته قرار می گیرند که از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در بازه زمانی، بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است (۵۰ میلی ثانیه)، این توانایی تحمل الکترودینامیکی را دارا هستند. کلیدهای هوایی در این گروه قرار دارند.

 12. در یک مدار برای محافظت از موتور الکتریکی از ترکیب mpcb و کنتاکتور قبل از درایو استفاده کرده ام.اما بنا به نظر مشتری باید از کلید mccb استفاده کنم.
  آیا با استفاده از کلید mccb دیگر نیازی به کلید mpcb در مدار دارم یا خیر؟

  1. سلام روز بخیر.
   تفاوت کلید حرارتی یا MPCB با کلید اتوماتیک یا MCCB در این هست که کلید های اتوماتیک برای حفاظت از مدار در برابر جریان اتصال کوتاه و اضافه بار در هر شرایطی کاربرد دارن اما کلید های حرارتی یا MPCB به طور خاص برای حفاظت از موتور طراحی شدن . مثلا جریان راه اندازی موتور رو به عنوان جریان اتصال کوتاه یا اضافه بار تشخیص نمیدن و با یک بی متال سه پل می تونن از موتور در برابر اضافه بار محافظت کنن . در شرایط شما که مجبورید از MCCB استفاده کنید می تونین در کنارش از یک بی متال هم استفاده کنین. ولی ازونجایی که دارید برای راه اندازی از درایو هم استفاده می کنید و درایو حفاظت کاملی روی موتور انجام میده دیگه نیازی به چیزی جز کلید اتوماتیک نخواهید داشت.

 13. با سلام
  ایا کلید های MCCBبرند اشنایدر دارای سلکتور جهت تنظیم مقادیر اتصال کوتاه دارد؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سلام وقت بخیر
   در کلیه کلید های اتوماتیک چه برند اشنایدر چه هر برند دیگه ای، جریان اتصال کوتاه مقدار ثابتی هست و قابل تغییر نیست. اما در کلید های اتوماتیک میکرلوجیک دار اشنایدر، پارامتر دیگه ای تحت عنوان isd وجود داره که می تونه بین ۱٫۵ تا ۱۰ برابر جریان اضافه بار تنظیم بشه. این پارامتر در اصل حفاظت اتصال کوتاه رو در رنج خیلی پایین تر و با مدت زمان قطع بیشتر نسبت به جریان icu یا جریان اتصال کوتاه کلید انجام میده.

 14. سلام خسته نباشید در صورتی که جای ورودی و خروجی کلید اتومات در تابلو جابجا باشد مشکلی پیش نمیا در عملکرد اتومات

 15. باسلام
  احتراما بفرمایید برای یک خط تولید که مجموع جریان های آن 470 آمپر می باشد و در کل توان 248 توان مصرف می نماید و در تابلو ارسالی کلید 630 نصب می باشد چه کلیدی مناسب می باشد تا در ابتدا نصب شود .

 16. با سلام
  دلیل قطع مکرر کلید اتوماتیک کمپکت NSX400 با تنظیمات IO=400، Ir=1 و Isd=1.5 چیست؟
  تنظیمات کلید اتوماتیک کمپکت NSX400N

  1. با عرض سلام و وقت بخیر
   با توجه به توضیحات مندرج در این مقاله مقدار جریان اتصال کوتاهی که در صورت عبور آن از کلید حتی به مدت کوتاه، کلید مدار را قطع می کند، همان Isd است. با توجه به تنظیمات روی کلید شما باید میزان Isd را از 1.5 به میزان 5 افزایش دهید.

   1. با سلام ؛
    آنچه که در عکس مشخص است تنها می توان گفت که قدرت قطع ۵۰ کیلو است، اما آیا دلیلی دارد که Isd، مقدار ۵ را می گیرد، با تشکر .

 17. سلام جالب بود! می خواستم ببینم که برند چانت برای چه کشوری است؟ آیا ضمانت دارد؟

  1. سلام خوشحالیم که مطالب وب سایت توانسته برای شما کاربردی باشد. محصولات چانت (CHINT) در کشور چین تولید می شوند و متاسفانه کیفیت پایینی دارند. از نظر ضمانت باید از شرکت های فروشنده محصولات چانت ضمانت قابل قبول بگیرید.

 18. با سلام برای یک موتور ۲۰۰ کیلووات که فاصله ۵ متری از تابلو برق دارد، جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار بهترین پیشنهاد MCCB است؟و چه مدلی پیشنهاد میکنید؟

 19. با سلام و وقت به خیر
  در صورت امکان جواب سوال بنده را به صورت ایمیل بفرستید با تشکر
  سوال بنده اینه که ما در یک پروژه کلا از کلیدهای اتوماتیک اشنایدر استفاده کرده ایم و الان مشکلی که داریم نصاب یکی از تجهیزات ما اصرار بر این دارند که تجهیز بنده باید مستقل باشد و از تابلو برق اشتراکی نباید استفاده شود بدین صورت که ما یک تابلو اصلی داریم با کلید 1250 آمپری و پایین دست اون یک کلید 800 آمپری که در واقع این 800 آمپری تغذیه کننده تابلو توزیع ما هست و در این تابلو تعدادی کلید اتوماتیک 200 آمپری و با رنج های پایین تر داریم کخ یکی از 200 آمپری ها داره تابلو اون تجهیز خاص که یک کلید 160 داره را تغذیه میکنه الان اون نصاب میگه که اگه شما در یک تجیز دیگه خطای اتصال کوتاه داشته باشید علاوه بر کلید خود تابلو کلید بالا دست اون و کلید 800 آمپر همگی باهم فالت خواهد داد و تجهیز من بی برق خواهد شد.
  بنده هر کاری کردم نتونستم ایشون را متقاعد کنم لطفا بنده را با نمودار و تاخیر زمانی و قدرت قطع کلیدها راهنمایی بفر مایید.
  با تشکر

  1. سلام وقت بخیر.
   ما در کلیدها cat داریم که سه مدل CAT A و CAT B و CAT C هستند. کلیدهای کمپکت ۸۰۰ به بالا Cat B هستش و کلیدهای هوایی cat A و كليدهاي پایین دست و جریان پایین cat c هستند. اینها همگی مربوط به جریان اتصال کوتاه هستند. هرچه حرف cat بالاتر بره کلید حساسیت بیشتری دارد یعنی زودتر کلید قطع می‌شه

 20. سلام
  من یه کلید کامپکت ۱۲۵آمپر tm125d سه پل اشنایدر دارم آیا میتونم برای خانه ازش استفاده کنم

  1. سلام.
   بستگی داره که شما در منزل از چه وسایلی استفاده می کنید و آیا به کلیدی با این رنج آمپر احتیاج دارید یا خیر. اگر رنج جریان مصرفی شما 125 آمپر باشه و تجهیزات شما به کلیدی با این مشخصات احتیاج داشته باشه مشکلی نیست.

 21. سلام.
  در صورت امکان در باره قدرت قطع کلید های کامپکت توضیح بفرمایید.
  با تشکر

 22. با سلام و تشکر.
  مقدارKAدر کلیدهای کامپکت چیست.در صورت امکان توضیح بدهید .با تشکر.

  1. سلام
   KA یا قدرت قطع کلید اتوماتیک در واقع جریانی است که کلید به عنوان جریان اتصال کوتاه تشخیص می ده و مدار رو قطع می کنه. جریان اتصال کوتاه در کلید های اتوماتیک اشنایدر می تونه ۲۵KA, 36KA, 50KA, 70KA, 100KA , 150KA باشه. روی پلاک کلید اتوماتیک هر قدرت قطعی بایک رنگ مشخص شده که می تونین در همین مقاله در قسمت انتخاب کلید اتوماتیک درموردش بیشتر بخونید.

 23. باسلام
  احتراما در سوال عرض کردم که درحال حاضر این کلیدها نصب هستن و قرار است 95 کیلو وات مصرف کننده اضافه شود

 24. باسلام
  یک تابلو برق داریم با mccb مدل NSX100B که قرار است یک مصرف سه فاز 90KW غیر موتوری اضافه شود.
  کلید بالا دست (FEEDER) مدل مرلن ژرن NS100H هست
  با این اوصاف کلید NSX250B برای تابلو و NSX250H برای فیدر مناسب است؟
  ممنون

 25. با سلام. من میخواستم 2 تا کلید اتوماتیک را با هم اینترلاک کنم که وقتی یکی وصل است دیگری قطع شود. ولی به صورت دستی تغییر حالت داده شود برای یو پی اس و بایپاس دستی میخواستم.

 26. سلام
  با توجه به مفاهیم Ics و Icu هنگام مواجه شدن با کلیدی که بر اثر اتصال کوتاه تریپ داده چطور میتوان تشخیص داد که جریان عبور کرده از کلید در حد Ics بوده یا به حد ICU رسیده و در چنین حالتی چه کار باید کرد.با تشکر از کارشناس محترم

 27. با سلام
  جهت استفاده از کلید های اشنایدر در شبکه مدباس چه تجهیزات جانبی و قطعاتی برای کلید و راه اندازی مدباس لازم هست؟ اگر لینک یا مطلب آموزشی ارائه بدید ممنون میشم

  1. سلام.
   شبکه مدباس در ایران هنوز کاربردی نیست و در کشورهای پیشرفته هم مساله هنوز به طور کامل عملی نشده. اما در مورد تجهیزات جانبی این شبکه و اطلاعات مربوط بهش میتونین به این لینک مراجعه کنید.

 28. با سلام آیا کلید اتوماتیک ۱۲۵ آمپری موجود هست که بتوان آنرا با فرمان الکتریکی از راه دور روشن و خاموش نمود؟

 29. با سلام لطفا در ارتباط با رده بندی تابلوهای برق از لحاظ قدرت قطع توضیح دهید / مثلا در یک تابلو که قدرت قطع کلید اصلی 50 KA در نظر گرفته شده و کلید اصلی 1250 است یکی از فیدر ها 400 آمپر میباشد و تابلو پایین دستی آن دارای تعدادی خروجی از رنج 25 آمپر الی 63 آمپر میباشد اولا نحوه محاسبه قدرت قطع برای این خروجی ها چگونه باید باشد و ثانیا فیدر 400 آمپری که در تابلو اصلی نصب میشود چه قدرت قطعی باید داشته باشد / ممنون از توضیحات کامل و مستند تون

  1. سلام.
   برای انتخاب کلید اتوماتیک کمپکت با قدرت قطع مناسب باید به نکات زیادی توجه داشته باشید. قبلش اجازه بدید این موارد رو با هم مرور کنیم :
   Icu : این گزینه قطر و سطح مقطع شمش را به شما میگه. یعنی وقتی میگه ۴۰۰v/65 kA منظور اینه که شمش شما تا ۶۵ کیلو امپر اتصالی و یا استارت اولیه را تحمل می‌کنه و جریان بالاتر از این به پلاتین شمش شما آسیب میزنه.
   Ics : این گزینه حفاظت در برابر استارت اولیه هستش که دو مدل دارد قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم و نوع کارکردش به این شکله که کلید از ۱ الی ۱۰ برابر جریان نامی قابل تنظیمه و در موارد غیر قابل تنظیم معمولا روی ۱۰ برابره.
   Cat : این گزینه حفاظت اتصال کوتاه هستش که با حروف A . B . C . D .E . نشان داده میشه. درMCBو mccb و ACB هرچی حروف بالاتر هستش قدرت اتصال کوتاه بالاتری داره.

   در مجموع برای اینکه شما بتونین کلید مناسب رو برای تابلو انتخاب کنید باید موارد زیر رو در نظر بگیرین :

   ۱٫ Ir جریان نامی
   ۲٫ Icu قدرت تحمل پلاتین
   ۳ . Cat . حفاظت اتصال کوتاه
   برای انتخاب شمش شما باید جریان را حداقل ۳۰% بالاتر از کلید اصلی انتخاب کنید و هر شمش برای خودش مشخصات شدت جریان و اتصال کوتاه داره . ICU معمولا حداقل باید ۵۰% از کلید اصلی بالاتر باشه.
   اگر باز هم سوالی بود می تونین با پشتیبانی فنی شرکت الیکا الکتریک در ارتباط باشین تا بهتر راهنماییتون کنن.

 30. بنده چند موتور دارم که برای استخرهای ایستگاه آتش نشانی کنار دریای جنوب به کار می رود. کلیدهای اتوماتیکی که برای تابلوی آن ها نصب شده است 250 آمپر است. سیستم راه اندازی موتورها ستاره مثلث است و نمی توان سیستم آن ها به راه اندازی با سافت استارتر تغییر داد. همه موتورها بدون مشکل راه اندازی می شوند به غیر از یکی از موتورها که در جریان 320 آمپری هنگام راه اندازی، حدود 3 تا 4 ثانیه می ماند و کلید 250 آمپر تریپ می کند.
  چه راهکاری برای تنظیم زمان تأخیر یا جریان راه اندازی کلید اتوماتیک وجود دارد؟ آیا کلیدی هست که زمان Tr قابل تنظیم داشته باشد؟ یا اینکه با یک تایمر مشکل ما حل شود؟

  1. در نمونه های میکرولوژیک دار کلید اتوماتیک با رنج میکرولوژیک ۵٫۲ یا ۶٫۲ یا ۷٫۲، می توان زمان Tr را تنظیم نمود. اما Tr برای تنظیم زمان Ir است نه تأخیر در قطع شدن کلید. مشکل شما استارت اولیه است. ضمناً تایمر هم برای شما عمل خاصی انجام نخواهد داد.
   شما باید Isd را تنظیم نمایید.
   Ir*1.5کلید ۲۵۰ آمپر میکرولوژیک ۲٫۲ با کد فنی LV431770 انتخاب نمایید یا کلید ۴۰۰ آمپر برداشته و روی ۲۵۰ آمپر تنظیم کنید.

   1. در تکمیل صحبت های بالا می توان گفت که Tr برای کلیدهای اتوماتیک اشنایدر در کارخانه تنظیم شده و قابل تغییر نیستند. مقادیر آن در کلیدهای 250 و 400 آمپر برابر هستند با:
    کلید اتوماتیک 250 آمپر LV431770:
    Circuit breaker Compact NSX250F, 36 kA at 415 VAC, Micrologic 2.2 trip unit 250 A, 3 poles 3d
    Long-time protection delay adjustment type tr: Fixed
    tr long-time protection delay adjustment range:
    11 ثانیه در Ir*7.2
    16 ثانیه در Ir*6
    400 ثانیه در Ir*1.5
    و کلید اتوماتیک 400 آمپر LV432676:
    circuit breaker Compact NSX400F, 36 kA at 415 VAC, Micrologic 2.3 trip unit 400 A, 3 poles 3d
    Long time delay adjustment type (Tr): Fixed
    Tr long-time delay adjustment range: 16 s at 6 x Ir

 31. سلام
  نقشه مدار فرمان و نحوه قرارگیری رله آندر ولتاژ در کلید اتوماتیک 250 موتوردار اشنایدر در مدار چنج اور اتوماتیک و با توجه به نبود کنتاکت کمکی فالت SDE
  و وجود فقظ کنتاکت کمکی SD در این کلید را بفرمایید.
  متشکرم

  1. سلام
   رله آندر ولتاژ تنها یک جایگاه در داخل کلید دارد و برای آن به کنتاکت SDE نیاز ندارید.
   اگر مشکل دوباره شارژ دارد، در قطع بعدی یا وصل بعدی، B2 را به B4 جمپر کنید تا به طور اتوماتیک عملیات شما انجام شود.
   اگر جامپر نکنید، می توانید اهرم شارژ کلید را نیم دایره بچرخانید تا کلید آماده به کار شود.

 32. در بانک خازنی می خواهم برای کلیدهای ورودی و خازن های با بار ۲۵ و ۵۰ kvar، چهار پله از کلیدهای MCCB اشنایدر استفاده کنم. لطفا بفرمایید از چه کلید با چه قدرت قطع استفاده شود .

 33. با سلام بنده کارمند شرکت توزیع هستم چندتا سؤال با احترام ازتون دارم
  همانطوری که ميدونيد تابلو های اندازه گیری در سایز های 100 و160و 250 و400 و630 وجود دارد وبرای آن از کلید سایز خودش استفاده میشه واز 400 به بالا یعنی 400 و630 باید حتما رله حرارتی ومغناطیسی دارای تجهیزات اضافی هم باشد میشه لطف کنید قیمت های تقریبی توضیحاتی در باره رله بدید

 34. با سلام دکمه قرمز کوچک روی کلید اتوماتیک اشنایدر برای چه کاری است و در صورت فشار آن چه گونه راه اندازی دو باره مدار را انجام بدهیم باتشکر

  1. سلام. این دکمه مربوط به تست کلید است و با فشردن آن، کلید عمل کرده و قطع می شود. برای راه اندازی دوباره کلید، ابتدا دسته کلید را به پایین کشیده (قطع) تا کلید از حالت تریپ خارج شود. سپس دسته کلید را به بالا کشیده تا کلید آماده راه اندازی شده و در حالت ON قرار بگیرد.

  1. سوال شما یک بحث پیچیده و کلی است و نیاز به دانستن اطلاعات بیشتری دارد. اما به طور کلی کلیدهای اتوماتیک در شرایط زیر سقف و دمای کمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد و رطوبت معمولی، تلفات حرارتی خاصی ندارند و برای نمونه کلیدی که برای ۱۰۰ آمپر تنظیم شده باشد، تنها در جریان های ۹۸ تا ۱۰۰ آمپر مقداری تلفات حرارتی ایجاد می کند. ضمناً توان تحمل کلید هم ۲۵ کیلو آمپر در نظر گرفته می شود. در چنین شرایطی طراح تابلو با کمک نقشه و کاتالوگ تجهیزات، اقدام به طراحی تابلو می کند.
   اما اگر شرایط محیطی متفاوت شد و برای مثال رطوبت زیاد شد یا دما به بالای ۵۰ درجه سانتی گراد رسبد، تلفات حرارتی بیشتر خواهد شد. گفتنی است که در نمونه گفته شده، در دمای ۵۰ درجه، کلید از ۹۵ آمپر به بالا تلفات حرارتی ایجاد می کند.
   برای انجام این کار می توان یک دماسنج بر روی جرقه گیر کلید اتوماتیک قرار دهید، از کلید به صورت فول لود یا بار کامل جریان بکشید و دما بدست آمده را یادداشت نمایید.

 35. آیا می توان در کلیدهای اتوماتیک NS، میکرولوژیک 2 را با میکرولوژیک 6 جایگزین نمود؟

  1. بله می توان جایگزین کرد، ولی نیاز است تا یک جامپر و ترمینال جامپر در کلید تعبیه گردد و کلید NS بعد از جایگزینی میکرولوژیک، با دستگاه های تست ویژه، تست گردد تا به درجه عملیاتی برسد.

  1. شرکت الیکا الکتریک با تمام توان خود در تلاش است تا بتواند خلأ موجود در آموزش برق صنعتی را در حد بضاعت خود پر کند. خصوصاً تجیهزات تخصصی که در صنعت برق استفاده می شوند ولی به زبان فارسی اطاعات کمی برای آن ها وجود دارد.
   مجموعه الیکا الکتریک پذیرای هر گونه نقد و پیشنهادی خواهد بود.

 36. سلام
  ممنون بابت زحماتی که میکشید!
  من دو تا سوال داشتم لطف میکنید اگر من تازه وارد رو روشن کنید:
  1: چی باعث میشه که ما MCCB 25A رو بجای MCB 25A استفاده کنیم؟ دلیل ش چیه؟

  2: چی باعث میشه با بجای ACB سه پل از ACB چهار پل استفاده کنیم؟ آیا این موضوع ربطی به نوع سیستم داره (TN-S, TN-C-S, TN-C …)؟؟

  1. سلام. خیلی مچکر و ممنونیم که از وبلاگ ما دیدن کردید و نظرتان را اعلام نمودید.
   پاسخ سوال اول:
   ۱- قدرت قطع که با کیلو آمپر محاسبه می شود
   ۲- شدت اتصال کوتاه
   ۳- تعداد دفعات اتصال کوتاه و اضافه جریان
   ۴- قابلیت کنترل بهتر بر روی کلید اتوماتیک با نصب رله های شانت و آندر ولتاژ و موتور
   ۵- قابلیت نصب به صورت ریلی و صفحه ای در کلید اتوماتیک
   ۶- تنظیم جریان کاری از ۰٫۷ تا ۱ برابر جریان نامی در کلید اتوماتیک
   جواب سوال دوم:
   ۱- برای حفاظت نول کامل یا نول با حفاظت کمتر (نول حفاظت نشده و حفاظت نول در نصف جریان نامی)، کلید هوایی ۴ پل گزینه ای بسیار مناسب برای این کاربرد خواهد بود.
   ۲- شناسایی خطای زمین یا ارت فالت (Earth fault)
   ۳- شناسایی نشتی زمین یا ارت لیکیج (Earth Leakage)
   در انتخاب کلید هوایی ۴ پل به جای ۳ پل، نوع سیستم حفاظت را هم باید در نظر بگیرید.

 37. با سلام
  به چه صورت جنس اصلی اشنایدر را از جنس فیک ان تشخیص دهیم
  و امکان دارد یک عکس از کلیدهای فیکس اشنایدر به من ارسال نمایید .

  با تشکر

  1. ۱- در ابتدا محصول مورد نظر را از فروشگاه معتبر خریداری نمایید.
   ۲- از حس بویایی برای تشخیص جنس اصلی از نوع تقلبی یا غیر اصلی بهره ببرید. محصولات غیر اصلی که عمدتاً چینی هستند، نوعی بوی سوختگی دارند که کاملاً قابل تشخیص است. البته محصول چینی با کیفیت هم موجود است که تحت لیسانس شرکت اشنایدر تولید می شود.
   ۳- رنگ محصولات کالاهای اصلی نسبت به کالاهای غیر اصلی متفاوت است. این در صورتی است که فرد بررسی کننده کالا قبلاً کالای اصلی را دیده باشد.
   ۴- صدای قطع و وصل شدن در محصول اصلی با محصول تقلبی فرق می کند و کیفیت ساخت محصول تحت لیسانس شرکت اشنایدر با محصولات تقلبی کاملاً متفاوت است.
   ۵- در آخر مکانیزم داخلی محصولات اصلی می تواند با محصولات تقلبی گویای اصل بودن آن ها باشد. این مورد را می توان در آزمایشگاه ها تست نمود. به این صورت که اجزای یک قطعه باز شده و تک تک بررسی شود.

 38. برای طراحی تابلو نیازمند کلید اتوماتیک 250 آمپر ABB هستیم. عرض شینه های وردی به کلید برابر با 2 سانتی متر هستند. آیا این نمونه کلیدها با شینه های فوق تطبیق دارند؟

  1. بله تطبیق دارند و مشکلی ایجاد نخواهد شد مبنی بر اینکه نیاز به تغییر در اندازه شینه ها باشد. شینه ها طبق استاندارد شرکت توزیع برق، همین سایز هستند که در کلیدهای فوق قابل نصب خواهند بود. عرض ورودی شینه های کلیدهای ABB بین 17 تا 24 میلی متر است.
   کليد اتوماتیک ABB سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36KA

  1. کنتاکتوری که رنج جریان بالایی دارد مانند کنتاکتور ۱۲۰۰ آمپر اشنایدر، کمتر موجود هستند و تهیه کردن آن ها مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیادی است.
   بنابراین می توان از کلیدهای اتوماتیک موتوردار سری NS اشنایدر با همان رنج جریانی به جای کنتاکتورهای فوق استفاده نمود.
   برای مثال فوق، کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر با کد فنی NS12N3P2F22A جایگزین کنتاکتور ۱۲۰۰ آمپری می شود.

 39. دو کلید اتوماتیک ۶۳ و ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریک داریم که فاصله فیدر آن ها با پمپ ۷۰۰ متر است. آیا برای کلیدها مشکلی پیش خواهد آمد؟
  چه تجهیزات کمکی برای کلیدها نیاز است؟
  چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا مشکلی پیش نیاید؟
  ممنون

  1. تجهیزات جانبی یا تقویت کننده ای برای مدار فوق نیاز نیست و مشکلی برای کلیدها پیش نخواهد آمد.
   کافی است دو نکته را رعایت کنید تا سیستم شما با اطمینان عمل نماید:
   1- قطر کابل ها دو برابر محاسبه شود تا تلفات جریان و حرارت کاهش یابد و از افت ولتاژ جلوگیری شود.
   2- قدرت اتصال کوتاه کلیدهای اشنایدر الکتریک پایین باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا