کلید اتوماتیک اشنایدر

 

 


کلید مینیاتوری

اهداف مبحث کلید اتوماتیک اشنایدر:

 • تجهیزات حفاظت الکتریکی
 • کاتالوگ کلید اتوماتیک اشنایدر
 • رنج کلید اتوماتیک اشنایدر
 • کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم
 • قدرت قطع کلید اتوماتیک اشنایدر
 • انتخاب کلید اتوماتیک اشنایدر
 • رله کنترلی کلید اتوماتیک اشنایدر
 • قابلیت ارتباط کلید اتوماتیک اشنایدر
 • واحد حفاظتی کلید اتوماتیک اشنایدر
 • تنظیمات کلید اتوماتیک اشنایدر
 • سازگاری کلید اتوماتیک اشنایدر با استانداردها
 • درجه حفاظت کلید اتوماتیک اشنایدر
 • کلید اتوماتیک نصب شده در تابلو برق کلاس II

 

 • تجهیزات حفاظت الکتریکی 

    کلید اتوماتیک اشنایدر یکی از انواع تجهیزات حفاظت الکتریکی است که جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از جریان برق استفاده می شود. این تجهیزات در صورتی که میزان جریان برق از مقدار قابل تحمل سیم ها بیشتر شود، مدار را قطع می کند.

به همین دلیل زمانی می تواند کاربردی باشد که بر اساس اصول فنی و با طراحی مناسب در نظر گرفته شود. در غیر این صورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا اضافه جریان، نه تنها کاربردی نخواهد بود، بلکه به علت عدم قطع به موقع آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات و مدارها وارد می کند. بنابراین انتخاب نوع، مقدار اسمی و قدرت قطع وسایل حفاظتی در یک مدار، جهت جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی، اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است و ناظرین باید به آن توجه داشته باشند.

    مجموعه ای از هادی ها شامل کابل، باس بار و سیم، به همراه حفاظت ها و عایق های مربوطه (در صورت نیاز تابلوها و کاورها) باید طبق استاندارد IEC طراحی و تولید شوند که از بروز هرگونه حوادث جانی و مالی جلوگیری می کند. کلید اتوماتیک یکی از قطعاتی است که از مدار ها و تجهیزات در برابر این خطرات احتمالی تا حد زیادی جلوگیری می کند.

 

خریذ کلید اتوماتیک اشنایدر

 


برای بررسی، قیمت و خرید انواع کلید اتوماتیک اشنایدر و لوازم جانبی آن کلیک کنید.

برای پشتیبانی فنی با شرکت الیکا الکتریک تماس بگیرید: 

۰۳۱-۳۲۶۶۴۵۵۰

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۶

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۷


 

 • جریان اتصال کوتاه

   جریان اتصال کوتاه در یک مدار معیوب بروز می کند. در طول هر مدار بسته یا در داخل دستگاهی که آن را تغذیه یا کنترل می کند ممکن است اتصال کوتاه رخ دهد. وقتی اتصال کوتاه اتفاق می‌افتد که یک یا چند هادی از آن مدار پتانسیل های مختلف از طریق امپدانسی بسیار کوچک به هادی های دیگر متصل شوند که ممکن است یکی از هادی های زیر باشند :

 1. هادی حفاظتی
 2. هادی های اتصال زمین
 3. هادی های برقدار مدارهای دیگر
 4. هادی های برقدار دیگر همان مدار (هر ترکیبی از یک یا دو یا سه فاز و یا نول)
 5. بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی که در در حالت عادی برقدار نیستند ولی در حالت خطا ممکن است برق دار شوند.
 6. بدنه های هادی بیگانه مانند مواقعی که بدنه فلزی وسایل غیر برقی به تصادف برقدار می شوند مثل لوله های آب، بدنه هادی وسایل غیر برقی

   بسته به دوری و نزدیکی نقطۀ اتصال کوتاه به منبع تغذیه و مشخصه های مدار، شدت جریان اتصال کوتاه ممکن است چند ده برابر یا چند صد برابر و حتی در برخی موارد چند هزار برابر جریان نامی باشد که توسط طراح و با انجام محاسبات دقیق جریان اتصال کوتاه مشخص خواهد شد. یکی از وظایف اصلی کلید اتوماتیک محافظت از مدار در برابر جریان اتصال کوتاه است.

 

 • جریان اضافه بار

جریان اضافه بار ممکن است به علل مختلف بروز کند. از جمله:

۱- بروز ایراد در یک دستگاه

۲- رشد طبیعی و تغییر ماهیت آن به مرور زمان

۳- اشتباه در محاسبه و انتخاب غلط اجزای مدار در مرحله طراحی و اجرا

   جریان اضافه بار ممکن است نسبت به جریان نامی مدار چند درصد بیشتر باشد و یا دو تا سه برابر آن شود. گذشت زمان در جریان اضافه بار بسیار مهم است، زیرا وسایل حفاظتی با جریان نامی مناسب باید بتواند جریان مدار را قبل از آسیب رسیدن به عایق بندی، که در نهایت منجر به آتش سوزی و یا اتصال کوتاه و برق گرفتگی شود، قطع کند.

 

 • حفاظت در برابر اضافه بار

   طبق استاندارد IEC60364-4-43 برای ایجاد حفاظت در برابر اضافه جریان روابط زیر حاکم است:

Ib<In<Iz

I2<1.45Iz

Ib: جریانی است که مدار برای عبور آن طراحی شده است.

In: جریان نامی حفاظت مدار یا در مورد حفاظت های قابل تنظیم، جریان قابل تنظیم آن است.

I2: جریانی است که اگر از مدار بگذرد، حفاظت به طور قطع آن را در زمان قابل قبولی قطع خواهد کرد.

Iz: یکی از انواع طبقه بندی برای تجهیزات حفاظتی بر اساس جریان مجاز آن می باشد. طبق این جریان، وسیله حفاظتی قادر است در شرایط عادی مدار، جریان هایی را وصل یا قطع کند و یا از خود عبور دهد و شرایط مشخص ولی غیر عادی مدار مانند اتصال کوتاه، جریان هایی را وصل و قطع کند یا به مدتی کوتاه از خود عبور دهد.

   براین اساس برای انتخاب صحیح حفاظت (یا تنظیم صحیح آن)، باید چه کنیم که جریان نامی یا تنظیمی حفاظت اولاً از جریان بار بیشتر باشد تا از قطع ناخواسته آن جلوگیری گردد و ثانیا از جریان مجاز کل کمتر باشد تا از اضافه بار شدن آن جلوگیری نماید. هر چند در استاندارد اجازه داده شده جریان کابل برای مدت محدودی به ۴۵ درصد بیشتر از جریان مجاز آن برسد. ولی این جریان فقط در مدتی که حفاظت نیاز دارد تا عمل قطع را انجام دهد ،ادامه خواهد داشت. برای استفاده از فیوز در حفاظت اضافه بار شرط Ib<In<0.9Iz  باید بررسی شود. طبیعی است که در چنین حالتی کابل را نمی توان در حداکثر جریان مجاز آن بارگزاری نمود اگر برای هر فاز بیش از یک هادی استفاده گردد، لازم است برای هر رشته، حفاظت مربوط به طور جداگانه محاسبه شود.

 

 • تعیین جریان نامی وسایل حفاظت بار اضافی

   وقتی جریانی بیش از جریان نامی از سیم عبور کند، یا باید فیوز محافظ آن بسوزد یا کلید محافظ آن مدار را قطع کند. هرچه سیم ضخیم تر باشد مقدار جریان بیشتری را می تواند بصورت ایمن از خود عبور دهد. جریان مجاز رساناها در جدول زیر آمده است. بجز بعضی استثناها، جریان مجاز هر رسانا حداکثر اندازه جریان نامی فیوز یا کلید اتوماتیک محافظ مدار آن رسانا است. جریان نامی سیم های مسی که در لوله، کابل، یا دفن مستقیم در خاک هستند کمتر از سیمی است که در فضای آزاد استفاده می‌شود.

اندازه یا سایز سیم

جریان نامی

سایز سیم ۱٫۵

۱۵ آمپر

سایز سیم ۲٫۵

۲۰ آمپر

سایز سیم ۴

۲۵ آمپر

سایز سیم ۶

۳۵ آمپر

سایز سیم ۱۰

۵۰ آمپر

 

 • کلید اتوماتیک

  کلید اتوماتیک MCCB با ترکیبی از بخش های حساس به حرارت و جریان الکترومغناطیسی محافظت می شود. در یک کلید اتوماتیک بسته به نوع حفاظت مورد نیاز از بخش های مختلف تریپ استفاده می گردد و در برابر شرایط از انواع تجهیزات الکتریکی حفاظت می کند: 

 

 • اضافه بار حرارتی : در شرایط غیر عادی جریان، حرارت بین عایق و هادی به وجود می آید اگر این شرایط ادامه داشته باشد باعث ایجاد اتصال کوتاه در مدار شده که این میزان حرارت تابعی از مربع جریان خطی (I)، مقاومت در هادی (R) و مقدار زمان جریان (t) عبوری هستند.

 

 • اتصال کوتاه مدار : شرایط اتصال کوتاه تنها با قطع مدار قابل کنترل است که در این حالت کلید اتوماتیک اتصال کوتاه را تشخیص داده و سریعاً جریان مدار را متوقف و از ایجاد آسیب های عمده جلوگیری می کند.

 

عملکرد کلید اتوماتیک
                                                                             عملکرد کلید اتوماتیک
 • خطای زمین : خطای زمین در واقع  یک نوع اتصال کوتاه است که فاز به زمین متصل شده است و شایع ترین نوع خطا در سیستم های ولتاژ پایین (۶۰۰ ولت یا کمتر) به حساب می آید. معمولاً جریان های خطای زمین به اندازۀ کافی بزرگ نیستند که توسط کلید اتوماتیک قابل شناسایی باشند. در این حالت ماژولی بنام ماژول حفاظت زمین به کلید اتوماتیک متصل می گردد.

 


بیشتر بخوانید:

 

انواع کلید اتوماتیک

لوازم جانبی کلید اتوماتیک

 


 • کاربرد کلیدهای اتوماتیک

 کلیدهای فشار ضعیف بیشترین کاربرد را در کنترل و حفاظت تأسیسات الکتریکی بر عهده دارند که موارد زیر را شامل می شوند

 

 • کاتالوگ کلید اتوماتیک اشنایدر

  کلید اتوماتیک اشنایدر یا کلید کمپکت (Circuit Breaker) از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف است که وظیفۀ قطع یا وصل مدار الکتریکی را برعهده دارد. کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارا است.

   این وسیله در بارهای اضافی از پیش تعیین شده بدون آسیب رسیدن به کلید، مدار را قطع می کند. بنابراین کلید قطع مدار وسیله ای است ترکیبی که یک کلید قطع و یک وسیله حفاظت جریان اضافی تشکیل شده است. عملکرد آن مشابه ترکیب کلید معمولی همراه با فیوز است. همچنین کلیدهای اتوماتیک توانایی حفاظت اتصال به زمین، حفاظت موتوری و حفاظت ژنراتوری را همراه با رله های میکرولوجیک تعبیه شده داخل کلید را هم دارا هستند.

کلید اتوماتیک اشنایدر
                         کلید اتوماتیک اشنایدر

 

 کلید اتوماتیک دارای جریان نامی هست و مانند فیوز ها برای عبور ۱۰۰% جریان نامی خود بطور مداوم بدون قطع شدن کار می کند. تمامی کلید ها دارای منحنی مشخصه ای هستند که نشان می دهد محدوده کاری کلید در جریان های مختلف و در اضافه بارها و اتصال کوتاه ها چگونه است و در چه شرایطی می تواند جریان را تحمل کرده یا قطع نماید.

ماژول نشتی جریان
     ماژول نشتی جریان کلید اتوماتیک NSX100…250
 • طبقه بندی کلید اتوماتیک بر اساس نوع کاربری

اگر نگاهی به کاتالوگ کلید اتوماتیک اشنایدر بیندازید، حتما با عبارت utilization category برخورد کرده اید. کلید های اتوماتیک بر اساس نوع کاربری دسته بندی شده اند و مطابق استاندارد IEC60947-2 کلیدها به دو دسته تقسیم می شوند.

 • گروه (Category A) : کلیدهایی هستند که بدون تأخیر زمانی در مدار استفاده می شوند. این کلیدها از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در بازه زمانی بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است، دارای این قابلیت نیستند. پس در این کلید ها در قطع جریان اتصال کوتاه، هیچ تأخیر تنظیم شده ای مجاز نیست و هر چه سریع تر جریان اتصال کوتاه باید قطع شود. کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف کمپکت در دسته بندی A قرار می گیرند.

 

 • گروه (Category A) : کلید هایی در این دسته قرار می گیرند که از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در بازه زمانی بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است (۵۰ میلی ثانیه)، این توانایی تحمل الکترودینامیکی را دارا هستند.

 

 • ساختار کلید اتوماتیک اشنایدر

   ساختمان داخلی کليد اتوماتیک اشنایدر از سه کنتاکت اصلي (قدرت)، کنتاکت هاي فرعي (کمکي) و کنتاکت هاي جرقه ­گير تشکیل شده است. باید توجه داشت که شناخت و انتخاب درست کلید اتوماتیک در طراحی و بهره ­برداری از سیستم های الکتریکی بسیار مهم است. جنس بدنۀ کليد اتوماتیک  اشنایدر ( کلید کمپکت ) از قالب هاي تزريقي بسیار مستحکم ساخته شده است.

ساختار کلید اتوماتیک اشنایدر
                                                        نحوه قطع و وصل کلید اتوماتیک

 

مزایا و معایب کلید اتوماتیک

 

از جمله خصوصيات کلید اتوماتیک اشنایدر کوچک بودن ابعاد و پشتیبانی از حفاظت های لازم مدار در یک کلید است و یکی از مهمترین معايب آن عدم دسترسی آسان برای سرويس و تعمير کلید است.

 

از قابلیت های کلید اتوماتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • حفاظت های موتوری
 • حفاظت تجهیزات فشار ضعیف در بخش مسکونی، اداری، تجاری و ساختمان های صنعتی
 • دارای قابلیت اندازه گیری، پردازش و نمایش اطلاعات روی صفحه نمایشگر کلید یا روی درب تابلو
 • مدیریت تأسیسات الکتریکی با ارتباط به نرم افزارهای مانیتورینگ در شبکۀ مدباس ( Modbus)

 

 • رنج جریان کلید اتوماتیک اشنایدر

کلید اتوماتیک اشنایدر به دو سری NSX و NS تقسیم می شود. این تقسیم بندی بر اساس رنج جریان این کلید ها و قدرت قطع آن ها انجام شده است. رنج جریان کلید اتوماتیک اشنایدر در حدود ۱۶، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۶۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۶۳۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ و  ۱۶۰۰ است.

هر دو سری این کلید در دو ردۀ سه پل و چهار پل تولید شده و با داشتن تجهیزات جانبی مناسب، توانایی کار در کلیه سیستم های برق رسانی و محافظت از کلیه وسایل را دارد.کلید اتوماتیک سری NSX از ۱۶ تا ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵، ۳۶، ۵۰ و ۷۰ کیلو آمپر طراحی می شود و کلید های سری NS در رنج جریان ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر و و در قدرت قطع ۵۰ و ۷۰ کیلو آمپر تولید می گردد.

 
  • کلید اتوماتیک ۱۰۰ آمپر تا ۶۳۰ آمپر اشنایدر

   در کلید اتوماتیک اشنایدر ۱۰۰ آمپر تا ۶۳۰ آمپر اشنایدر یعنی NSX100 تا NSX250، رله های حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی با هم قابل تعویض هستند و می توانند روی کلید اتوماتیک نصب شوند. بنابراین تغییر دادن نوع حفاظت در یک مدار به دنبال تغییر در تأسیسات به راحتی میسر است. همچنین در کلیدهای کمپکت NSX630، NSX400، رله الکترونیکی میکرولوجیک قابل تعویض است.

 

 • قدرت قطع کلید اتوماتیک اشنایدر

قدرت قطع در کلید اتوماتیک اشنایدر یکی از مهمترین پارامترهای کلید است که نشان می دهد کلید تا جه جریانی را در مواجه با اتصال کوتاه تحمل می کند. این پارامتر وابسته به ولتاژ است. کلید کمپکت اشنایدر در قدرت قطع های مختلفی تولید می شود. حرف لاتین که بعد از رنج کلید می آید نشان دهندۀ قدرت قطع آن است. برای مثال NSX100F دارای قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپر است. در نمودار زیر قدرت قطع در کلید کمپکت اشنایدر مدل NSX نشان داده شده است.

                                                                                                                                            ظرفیت قطع Icu در ۴۱۵ ولت

                                          قدرت قطع کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک          
برچسب رنگی روی کلید کمپکت اشنایدر نشان دهندۀ قدرت قطع

 

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اولین رده از پایین یا رده B، قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر است که کمپکت های تا سری NSX250 (به ترتیب NSX100 ،NSX160 و NSX250) آن را پشتیبانی می کنند و سری های بالاتر مانند NSX400 و NSX630، این رده قدرت قطع را ندارند.

نکته قابل ذکر و مهم دیگر، رنگ زرد است که مخصوص این رده قدرت قطع در نظر گرفته شده و به صورت فنی در ساختار ظاهری کلید و روی پلاک مشخصات آن قابل رویت است.رده بعدی که با رنگ قرمز نمایان است، رده F با قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپر است و تمامی رنج جریان کلیدها را شامل می شود.رده سوم نمودار فوق، رده N با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر و با رنگ خاکستری قابل شناسایی است. این رده نیز همانند رده F، تمامی رنج های کمپکت را در بر می گیرد.

نمایش قدرت قطع کلید اتوماتیک
                                         تمایش قدرت قطع کلید اتوماتیک

رده های بعدی به ترتیب عبارتند از رده H با قدرت قطع ۷۰ کیلو آمپر و با رنگ صورتی، رده S با قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر و با رنگ سبز، رده L با قدرت قطع ۱۵۰ کیلو آمپر و با رنگ آبی و نهایتاً رده R با قدرت قطع ۲۰۰ کیلو آمپر و با رنگ نارنجی. پر کاربردترین رده کلید اتوماتیک کمپکت، رده ۲۵ کیلو آمپر یا زرد رنگ است.

 

 • دسته بندی کلیدهای اتوماتیک از نظر قابلیت تنظیم 

   همان طور که می دانید کلیدهای اتوماتیک از نظر قابلیت تنظیم و حفاظت در چند دسته قرار می گیرند.

 • ثابت ( غیر قابل تنظیم )
 • دارای قابلیت تنظیم رله حرارتی ( Ir جریان عملکرد رله حرارتی )
 • دارای قابلیت تنظیم رله مغناطیسی ( Im جریان عملکرد رله مغناطیسی )
 • دارای هر دو قابلیت تنظیم رله حرارتی و مغناطیسی
 • واحد حفاظتی کلید اتوماتیک اشنایدر

 

  • واحد حفاظتی حرارتی مغناطیسی

   کلید اتوماتیک اشنایدر از باریکه ای بی متال با دقت بالا تشکیل شده است که وقتی جریان از بی متال می گذرد، گرم می شود. اگر عبور جریان از بی متال زیاد باشد، سبب خم شدن آن و نهایتاً قطع کنتاکت ها و قطع مدار می شود. علاوه بر بی متال که با حرارت عمل می کند، کلیدهای اتوماتیک دارای ترکیب مغناطیسی نیز هستند که در لحظه اتصالی مدار، سبب قطع کلید می شود.

کلید اتوماتیک اشنایدر در حفاظت  TM-D (حفاظت حرارتی یا اضافه بار) از طریق بی متال،برای تنظیم جریان اضافه بار یا افزایش حرارت ناشی از افزایش جریان مورد استفاده قرار می گیرد و عملکرد آن شبیه رله اضافه بار موتور می باشد. محدودۀ تنظیمی کلید کمپکت های اشنایدر بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد جریان نامی کلید است.

حفاظت اتصال کوتاه که توسط سیم پیچ های مغناطیسی کلید عمل می کند، در رنج کمپکت های تا ۱۶۰ آمپر ثابت است و در کمپکت های ۲۰۰ تا ۲۵۰ آمپر از ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی قابل تنظیم می باشد.

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت مدل MA مجهز به قسمت تریپ مغناطیسی، در حالات زیر به کار برده می شوند:

 • حفاظت اتصال کوتاه سیم پیچ های ثانویه ترانسفورمرهای LV/LV، همراه حفاظت اضافه بار سمت اولیه ترانسفورمرها
 • به منظور جای گزین کردن کلید جدا کننده در بالا دست تابلو، جهت فراهم کردن حفاظت اتصال کوتاه

   کاربرد اصلی این کلیدها علاوه بر استفاده های حفاظت موتوری، در اتصالات همراه با رله حرارتی و کنتاکتور و موتور استارتر نیز هست.

   منحنی مشخصه این کلید نشان می دهد که اگر جریان از حدی به اندازه Im بیشتر شود، نیروی میدان مغناطیسی سیم پیچ بر نیروی فنر رله مغناطیسی غلبه کرده و بلافاصله سیم پیچ را پایین می کشد و مدار قطع می شود.

  • واحد حفاظتی میکرولوجیک

   واحد حفاظتی الکترونیکی یا میکرولوجیک در کلید کمپکت اشنایدر قابل تنظیم است این تنظیمات شامل تنظیمات مربوط به اضافه بار و اتصال کوتاه است. پارامترهای جریانی و زمانی متنوعی را بسته به نوع میکرولوجیک می توان تنظیم کرد. علاوه براین واحد حفاظتی میکرولوجیک در کلید کمپکت اشنایدر حفاظت بالا دست تجهیزات الکتریکی را فراهم می کند.

واحد حفاظت میکرولوژیک کلید اتوماتیک اشنایدر
              واحد حفاظت میکرولوژیک کلید اتوماتیک اشنایدر

 

 • واحد حفاظتی حرارتی – مغناطیسی یا الکترونیکی ؟

واحد حفاظتی حرارتی – مغناطیسی با استفاده از روش های معمول از مدار در برابر اضافه جریان و جریان اتصال کوتاه محافظت می‌ کند. اما امروزه بهینه سازی نصب و راه اندازی و مصرف انرژی پارامتر های مهمی هستند و از آنجایی که واحد حفاظتی الکترونیکی یا میکرولوجیک با اندازه گیری پارامتر های مدار همراه است، عملکرد بهتری در مقایسه با روش های قدیمی دارد. 

واحد حفاظتی میکرولوجیک سرعت عملکرد و دقت بالاتری دارد. قابلیت تنظیم جریان و اندازه گیری پارامتر های مورد نیاز از ویژگی های این قطعه است. با استفاده از این اطلاعات می‌توان عملکرد و بهره وری سیستم را افزایش داد. 

 

 • حفاظت کلید اتوماتیک اشنایدر

عملکرد حفاظتی کلید اتوماتیک اشنایدر را می توان توسط پیچ های تنظیم، تنظیم کرد. انواع حفاظت در کلید اتوماتیک به سه دسته تقسیم می‌شود:

 • حفاظت در برابر اضافه بار

حفاظت حرارتی با حد آستانه قابل تنظیم

 • حفاظت در برابر اتصال کوتاه

حفاظت مغناطیسی ثابت یا قابل تنظیم، بسته به رنج کلید اتوماتیک

 • حفاظت پل چهارم کلید اتوماتیک

فقط در کلیدهای اتوماتیک چهارپل، رله می تواند:

از نوع ۴P 3D باشد (نول حفاظت نشده)

از نوع ۴P 3D +N/2 (حفاظت نول در ln 0.5) یا (۴P 4D حفاظت نول در ln) باشد.

حفاظت در برابر اضافه بار (حرارتی)

تنظیم جریان (A)

lr

قابل تنظیم از ۰٫۸ تا ln1

 

انواع حفاظت در کلید اتوماتیک
                                                          انواع حفاظت در کلید اتوماتیک

 

 • رنج دمای کلید اتوماتیک اشنایدر 

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، می تواند بین ⁰C -25 درجه تا ⁰C 70 مورد استفاده قرار گیرند.برای دماهای بالاتر ⁰C 40 تا ⁰C 60 اتوماتیک مورد استفاده در حفاظت خطوط تغذیه موتورها، دستگاه ها باید در نقاط کاری پائین تری نسبت به آنچه در مشخصات آن آمده کار کنند. (Derating)

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر در شرایط عادی دمایی باید سرویس دوره ای شوند، به ویژه کلیدهای اتوماتیکی که در محدوده دمایی  ⁰C 25- تا ⁰C -35 مورد استفاده قرار می گیرند (⁰C 40- برای بخش های کنترلی میکرولوجیک با صفحه LCD). محدودۀ مجاز دمایی برای نگهداری کلید اتوماتیک NSX اشنایدر در بسته بندی اصلی آنها بین ⁰C 50- تا ⁰C 85 است.

 

 • شرایط محیطی کلید اتوماتیک اشنایدر

   کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، تست های تعیین شده با استانداردهای زیر را برای شرایط آب و هوایی سخت پشت سر گذاشته اند:

 • IEC68-2-1 – سرد و خشک (۵۶⁰درجه سانتیگراد)
 • IEC68-2-2 – گرمای خشک (۸۵⁰ درجه سانتیگراد)
 • IEC68-2-30 – گرمای مرطوب (رطوبت نسبی ۹۵% در دمای ۵۵⁰درجه سانتیگراد)
 • IEC68-2-52 – گرد و غبار (سختی درجه ۲)

 

 • کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم

کلید اتوماتیک اشنایدر در دو نوع قابل تنظیم و فیکس تهیه و تولید شده است. کلید اتوماتیک فیکس یا غیر قابل تنظیم برای جریان ثابتی طراحی شده است و امکان تغییر آن وجود ندارد. کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم یا Moulded Case Circuit Breakers Adjustable Type Compact NSX یکی از کلید های پرکاربرد در کارخانه ها و ضنایع مختلف است. محدودۀ کلید کمپکت NSX اشنایدر تمام رنج های جریان از ۱۶ تا ۶۳۰ آمپر را پوشش می دهد. از NSX100 گرفته تا NSX630، کمپکت ثابت یا کشویی، عملکرد دستی یا الکتریکی، همگی در این رنج جریانی هستند. مهمترین گزینه برای تفکیک کلید اتوماتیک اشنایدر قابل تنظیم، جریان کاری آنها است. اما آیتم مهم و تأثیر گذار دیگر در انتخاب یک کلید اتوماتیک، قدرت قطع آن است. 

اشنایدر الکتریک در ساخت کلیدهای کمپکت خود، ۷ رده برای قدرت در نظر گرفته است که به اختصار معرفی می شوند. این ۷ رده تنها در سری های NSX در نظر گرفته شده و در دیگر سری کلید کمپکت که با نام اختصاری NS شناخته می شود، رده های قدرت قطع متفاوت خواهد بود.

 

کلید اتوماتیک اشنایدر

 

 • انتخاب کلید اتوماتیک اشنایدر

برای انتخاب کلید اتوماتیک اشنایدر باید به پلاک کلید اتوماتیک توجه شود و بر اساس مشخصات کلید اتوماتیک روی پلاک آن، کلید مورد نظر انتخاب شود. در ادامه موارد مطرح شده روی پلاک کلید اتوماتیک اشنایدر بررسی می شوند.

پلاک کلید اتوماتیک اشنایدر
                                                          پلاک کلید اتوماتیک اشنایدر

۱) نوع کالا: نوع کلید و قدرت قطع کلید کمپکت اشنایدر الکتریک

۲)  Ui: ولتاژ عایق بندی شده

۳) Uimp: مقدار ولتاژ پیک ضربه ای است که می تواند تا چند برابر ولتاژ نامی باشد.

۴) Ics: جريان اتصال كوتاهي است كه كليد به دفعات قادر به قطع آن مي باشد بدون آنكه کلید آسيبي ببيند.

۵) Icu: جريان اتصال كوتاهي است كه كليد تنها يك بار بدون اينكه آسيبي ببيند قادر به قطع آن می باشد.

۶) Ue:  ولتاژ عملکرد یا ولتاژ بهره برداری است که به آن ولتاژ سرویس هم می گویند سطح این ولتاژ در شبکه فشار ضعیف ایران ۴۰۰V ولت است.

۷) نماد کلید اتوماتیک نماد مداری Circuit breaker که در نقشه های تابلو برق قابل شناسایی و پیگیری است.   

۸)  استانداردی کلید کمپکت اشنایدر در آن معتبر است و عبارت است از IEC 60947-2

۹)  استانداردهای اصلی که با کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر مطابقت دارد.

۱۰) برچسب رنگی که نشانگر قدرت قطع کلید کمپکت اشنایدر می باشد.

دو ردۀ قدرت قطع با رنگ های فیروزه ای و قهوه ای در تصویر بالا مشاهده می شود، که به ترتیب رنگ فیروزه ای با نماد HB1 و قدرت قطع ۷۵ کیلو آمپر و رنگ قهوه ای با نماد HB2 و قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر است. این دو رده قدرت قطع در ولتاژ ۶۹۰ ولت محقق می شوند در حالی که دیگر رده ها همگی در ولتاژ ۴۴۰ ولت قابل دستیابی هستند.

تفاوت دو تصویر فوق در این است که تصویر سمت راست مربوط به کلیدهای کمپکت قدیمی است و تصویر سمت چپ برای سری جدید کلیدهای کمپکت اشنایدر طراحی شده است.

 

 • پارامتر های مهم جریان در کلید اتوماتیک 

  • حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه در بدترین شرایط : پارامتر حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه در بدترین شرایط :  این پارامتر بر روی تجهیزات حفاظتی ثبت شده است و برای محاسبه اتصال کوتاه جهت انتخاب شینه و مقره استفاده می شود. کنترل ایستادگی کابل ها و تجهیزات قطع و وصل، همچنین توانایی ایستادگی آن ها در برابر نیروهای دینامیکی و شرایط دمایی هم باید مد نظر قرار داد. 

  • حداقل شدت جریان اتصال کوتاه بین یک فاز و بدنه هادی حفاظتی در بدترین شرایط : این شدت جریان، برای کنترل تجهیزات حفاظتی (فیوز، کلید مینیاتوری، کلید اتوماتیک) به کار می رود و هدف از محاسبه آن دستیابی حداقل جریان اتصال کوتاه در برخورد یک فاز به هادی حفاظتی یا بدنه هادی، برای اطمینان از قطع مدار در مدت زمان ۰٫۴ ثانیه یا ۵ ثانیه (بسته به کاربرد مدار) و قبل از آسیب دیدگی سایر اجزاء مدار است.
  • جریان نامی پیوسته (In): جریانی که پیش بینی می شود مدار در شرایط نامی از خود عبور دهد.
  • اضافه بار (Ir): به اضافه جریانی گفته می شود که در مدار ایجاد شده است ولی اتصال کوتاه رخ نمی دهد و مدار توانایی تحمل آن را دارد. جریان بار تنظیمی یا جریان تنظیمی کلید برای کلیدهای اتوماتیک بین ۰٫۷ جریان نامی و خود جریان نامی کلید قابل تنظیم است.

۰٫۷ In < Ir <In

  • جریان عملکرد (برای تجهیزات حفاظتی): جریان معینی که منجر به عملکرد حفاظت در زمان مشخص (از پیش تعیین شده) می گردد.
  • اضافه جریان: عبارتست از هر جریانی که بیشتر از مقدار نامی باشد. در مورد هادی ها، جریان نامی همان جریان مجاز هادی در نظر گرفته می شود.
  • جریان مجاز: ماکزیمم جریانی که در شرایط معین می تواند برای مدت نامحدود از هادی عبور نماید بدون آنکه دمای آن در حالت دائمی از مرز مشخص تجاوز نماید.
  • جریان اتصال کوتاه (Im): اضافه جریانی است که در اثر بروز اتصال کوتاه (که خود نتیجۀ قرار گرفتن یک امپدانس ناچیز بین قسمت های برق دار غیر هم پتانسیل است) در خلال کار عادی سیستم رخ می دهد. در کلیدهای اتوماتیک اشنایدر الکتریک، جریان اتصال کوتاه کلید بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی کلید، قابل تنظیم است.

۵ In < Im < 10 In

  • آشکار سازی اضافه جریان: مکانیسمی که اگر جریان یک مدار برای مدت معینی از یک حد تعیین شده بیشتر شود، آن را تشخیص می دهد.
  • جریان نشتی: جریانی است که در اثر اتصالی یا آسیب دیدن بخشی از مدار به وجود می آید و یا ایجاد مشکلات عایقی یا وجود هارمونیکی بین مدار الکتریکی و زمین یا بدنه هادی بیگانه، برقرار می شود. این جریان، جریانی است که از مسیر ناخواسته عبور می کند (جریان اتصال کوتاه جریان نشتی محسوب نمی شود).
  • جریان باقیمانده: جمع جبری مقادیر آنی جریان هایی است که از همه هادی های برقدار یک مدار معین، در یک نقطه از تأسیسات الکتریکی عبور می کند. این جریان گاهی به غلط جریان اتصال به زمین نیز خوانده می شود.
  • ظرفیت قطع نهایی کلید (Icu): بیانگر حداکثر مقدار موثر جریان اتصال کوتاهی است که کلید بدون تخریب شدن می تواند قطع کند. کلید بعد از ۳ دقیقه می تواند وصل مجدد شود.
  • ظرفیت قطع سرویس کلید (Ics): جریان Ics ضعیف تر از Icu است و به صورت Rated Service Short Circuit Breaking نمایش داده می شود.

   با در نظر گرفتن  به عنوان قدرت قطع اتصال کوتاه بهره برداری نامی و شرایط قابل سرویس تجهیز و  به عنوان قدرت قطع اتصال کوتاه نهایی نامی و شرایط غیر قابل سرویس تجهیز و Isc جریان اتصال کوتاه ، رابطه Isc≤Ics≤Icu باید همواره برقرار باشد.

   برای حفاظت اضافه جریان بار ، جریان نامی کلید اتوماتیک باید به جریان بار نزدیک باشد یا نزدیک به آن تنظیم شود.

 •    تأخیر بلند مدت کلید: بهتر است یادآوری کنیم منظور از این عبارت در زمان هایی است که با یک جریان بالای گذرا رو به رو شویم، مانند زمان جریان اولیه یا راه اندازی موتور. در این مواقع کلید اتوماتیک نباید جریان را به عنوان جریان خطا بشناسد و تریپ کند. این جریان پاسخ بار لحاظ می شود و کلید باید در یک مدت زمان مشخص جریان را از خود عبور دهد. اگر در مدت زمان طولانی کلید جریان را عبور دهد خطا در راه اندازی موتور بوده است.
 • جریان قطع کوتاه مدت مدار Isd: اگر بخواهیم توضیح مختصری در مورد قطع کوتاه مدت مدار بدهیم باید گفت، قطع کوتاه مدت به منظور selective یا ایجاد تمایز در سیستم به کار گرفته می شود. در زمان قطع کوتاه مدت، کلید میزان مشخصی از جریان را در یک مدت زمان کوتاه از خود عبور می دهد و در این زمان تجهیزات حفاظتی پایین دست می توانند بخشی از مدار که دچار اتصال کوتاه شده را بدون عمل کردن کلید بالا دست، از مدار جدا کنند. یا به عبارتی می توان گفت مقدار جریان اتصال کوتاهی که در صورت عبور آن از کلید حتی به مدت کوتاه، کلید مدار را قطع می کند، همان Isd است.
 • Icw: حداکثر جریان اتصال کوتاه قابل تحمل کوتاه مدت کلید ها Icw نام دارد و به ازای بازه زمانی معین بیان می شود. به طور این کلیدها دارای یک تأخیر زمانی کوتاه مدت و جریان نامی کوتاه مدت قابل تحمل هستند که قابلیت تنظیم دارند.
 • رله کنترلی کلید اتوماتیک اشنایدر

  هرکدام از کلیدهای اتوماتیک NSX اشنایدر انواع مختلفی از حفاظت را بسته به نوع رلۀ انتخاب شده عرضه می کنند.

رله های کنترلی استاندارد

  • نشانگر مخصوص انواع مختلف خطا (اضافه بار، اتصال کوتاه و غیره)
رله شنت تریپ
                        رله شنت تریپ

رله های کنترلی انتخابی (Optional)

  • آمپرمتر توکار
  • حفاظت اتصال به زمین
  • ارتباط: ارسال تمام اطلاعات راجع به عملکرد کلید اتوماتیک به سیستم کنترل توزیع الکتریکی و سیستم نظارت و اتوماسیون

 

 • قابلیت ارتباط کلید اتوماتیک اشنایدر

برای مجتمع سازی سیستم های نظارتی، کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر می توانند به سیستم های ارتباطی مجهز شوند. برای کمپکت NSX100 تا NSX630 دو راهکار وجود دارد:

۱-کلیدهای اتوماتیک NSX100 تا NSX630 مجهز به هریک از انواع رله

  • یک بخش اندازه گیری TCUFI به همراه یک مولتی متر برای انجام تمام اندازه گیری ها در این حالت، یک مولتی متر با ورودی ماجول ورودی/خروجی می تواند برای نمایش وضعیت کنتاکت های مختلف و راه اندازی عملکرد کنترل از راه دور استفاده شود.
  • شبکه Advents OTBModbusبا ورودی/خروجی مجتمع این بخش OTB، وضعیت همه کنتاکت های کمکی را توسط شبکه Modbus انتقال می دهد.

۲-کلیدهای اتوماتیک NSX400 تا NSX630 به همراه Modbus DC150

  • رله الکترونیکی STR53VEیا STR43ME به همراه گزینه های ارتباطی
  • کنتاکت های ارتباطی
  • مکانیزم موتوری ارتباطی کمپکت NSX630 تا NS1600

 

ارتباط کلید کمپکت اشنایدر الکتریک
                                                              ارتباط کلید کمپکت اشنایدر الکتریک

   اشنایدر الکتریک تمامی جوانب حفاظتی محیط زیست را از شروع مرحله طراحی تا پایان عمر سرویس دهی در نظر گرفته است. طراحان کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، برای حفاظت از محیط زیست تدابیر مهمی را در نظر گرفته اند. اکثر اجزاء قابل بازیافت هستند و قطعات کمپکت NSX100 تاNSX630 با علامت های مربوط به استانداردهای قابل اجرا مشخص شده اند.

کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر، تأیید شده برای کار در محیط هایی با درجه آلودگی III، مطابق استاندارد IEC 60947 می باشند (محیط های صنعتی). به علاوه، مواد به کار گرفته شده در کمپکت NSXو NS اشنایدر برای محیط زیست خطرناک نیستند، محصولات تولیدی مطابق استاندارد ISO14001 آلوده کننده محیط زیست نیستند، انرژی هدر رفته در هر یک از پل ها کم است و موجب کم شدن تلفات انرژی می گردد و مواد به کار رفته برای تسهیل جدا سازی برای بازیافت در پایان عمر محصول، علامت گذاری شده اند.

 

 • کشوی کلید کمپکت 

کلید کمپت را می توان به شکل های مختلف در تابلو وصل کرد. می توان آن را مستقیما به تابلو با استفاده از پیچ متصل کرد. ولی در این حالت امکان جابه جا کردن کلید یا بررسی سیم بندی در صورت خرابی آن وجود ندارد. به همین دلیل Plug-in در تابلو نصب می شود و کلید با استفاده از کشوی کلید کمپکت روی پلاگین سوار می شود. حتی می توان کشوی کلید کمپت را بدون استفاده از Plug-in در تابلو نصب کرد. 

کیت کشویی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

کیت کشویی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

 

کلید اتوماتیک را می‌توان به صورت پلاگین یا کشویی روی تابلو و بدون تماس با بخش های برق دار نصب و جایگزین کرد. در این صوررت اگر کلید مشکلی پیدا کند می توان به راحتی آن را سرویس کرد، بدون اینکه سیم بندی تغییری کند. در ویدیوی زیر می توانید اجزای مختلف کشوی کلید کمپت و نحوه نصب آن را روی کلید ببینید. نصب کلید اتوماتیک روی پلاگین

نصب کلید اتوماتیک روی پلاگین

 

نصب کلید اتوماتیک به صورت کشویی

نصب کلید اتوماتیک به صورت کشویی

 

   کلیدهای اتوماتیک NSX، از ۱۶ آمپر تا ۶۳۰ آمپر می توانند بر روی کانال های باس بار (TARNKING) اشنایدر الکتریک نصب شوند.

 

کیت پلاگ این کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

نصب کیت پلاگین کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

 

کیت پلاگین کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک
                              کیت پلاگین کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

 

 • نصب کلید اتوماتیک اشنایدر در تابلو برق

کلیدهای اتوماتیک کمپکت می توانند به صورت افقی، عمودی یا به پشت نصب شوند بدون آنکه تغییری در مشخصات آنها ایجاد شوند. طراحی این کلیدها به گونه ای است که به راحتی از پشت روی پانل نصب می شوند.

با برداشتن قاب جلویی کلید، سیم بندی تجهیزات کمکی امکان پذیر می باشد. سیم ها از بخش در نظر گرفته شده جهت خروج، در قسمت فوقانی کلید اتوماتیک خارج می شوند.

      روش نصب کلیدهای اتوماتیک                                                        

روش نصب کلید های اتوماتیک اشنایدر الکتریک داخل تابلو برق
 موقعیت های نصب کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

موقعیت نصب کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک داخل تابلو برق

                                                                   

روش نصب کیت پلاگ این کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک

روش نصب کیت پلاگین کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک داخل تابلو برق

 

از جمله خصوصیات ظاهری این کلید در قسمت اتصالات این است که گام یا فاصله دو مرکز محل پیچ هایی که جهت نصب لوازم جانبی کلید در بالا و پایین کلید وجود دارند، و یا به عبارتی حاشیه دهانه هر لقمه در کلید، ۳۵ میلی متر است.  

مشخصات ظاهری کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر
               مشخصات ظاهری کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

 

 • لوازم جانبی در نصب کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

استاندارد کردن تابلوها به منظور نصب سریع تر و خطای کمتر از نکات قابل توجه و دارای اهمیت است. با استفاده از کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر به خوبی این قابلیت قابل دریافت است.

این کلید در بسته خود به همراه دو پیچ بلند جهت نصب کلید کمپکت به صورت ثابت و شش عدد پیچ جهت نصب شینه های جانبی در صورت نیاز است.

پیچ های مخصوص نصب کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر
                                       پیچ های مخصوص نصب کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

 

 

لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر به همراه پیچ ها

 

   با توجه به اهمیت موضوع جای گیری کلیدها در تابلو و در دسترس بودن این کلیدها با این ابعاد مناسب، خوب است بدانیم کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر تا ۱۶۰۰ آمپر می توانند به راحتی در حداقل فضای ممکن کنار یکدیگر نصب شوند.

   در این راستا در کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر سه ترمینال در بالای کلید اتوماتیک و سه ترمینال در پایین آن تعبیه شده است که زمینه اتصال از طریق پیچ ها یا لوازم  جانبی را فراهم می کند.

   در این جا منظور از لوازم جانبی قطعاتی است که جهت اتصالات کلید در تابلو هایی که نیاز به قرار گرفتن کلید اتوماتیک در تابلو در موقعیت های متفاوت دارند، به کار می روند.

   اشنایدر این قطعات را با اشکال متفاوتی همچون L شکل، صاف، L شکل دوبل و … ،  طراحی نموده که قابلیت قرارگیری کلید در موقعیت های متفاوت تسهیل و فراهم می شود.

   نمونه هایی از این قطعات در شکل زیر نشان داده شده است.

لوازم جانبی جهت نصب کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر
لوازم جانبی جهت نصب کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

 

   لوازم جانبی که به عنوان اتصالات کمکی کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر به کار گرفته می شوند، در بالا و پایین کلید از قسمت رو به روی کلید قابل نصب هستند. این لوازم جانبی کاربرد و استفاده از کلیدهای اتوماتیک را آسان تر می کنند.

   از جمله لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر، صفحاتی هستند که به منظور جدا سازی نقاط اتصال کلید به شینه ها و جلوگیری از تداخل اتصالات و به جهت فراهم آوردن ایمنی بیشتر به کار می روند.

   این صفحات به راحتی در شیارهای میان نقاط اتصال کلید قرار گرفته و محکم می شوند. واضح است که تعداد این شیارها در کلیدهای سه پل، دو شیار در بالای کلید و دو شیار در پایین کلید است و کلیدهای چهار پل، سه شیار در بالای کلید و سه شیار در پایین کلید است.

 

لوازم جانبی نصب کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

 

 

لوازم جانبی کلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر

 

لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر- صفحات جدا کننده فازها

 

 

 • دسته بندی حفاظت از شوک الکتریکی کلید اتوماتیک کمپکت

   در مورد دسته بندی حفاظت در برابر شوک الکتریکی این تجهیز می توان گفت در دسته حفاظت کلاس Ⅱ قرار می گیرند. کلاس عایق بندی Ⅱ به معنی عایق بندی دوبل دارای عایق اولیه و ثانویه است. یعنی به جز عایق بندی اولیه یک عایق دیگر روی دستگاه کشیده شده است و یا از عایق تقویت شده استفاده می شود. بدنه خارجی این تجهیزات معمولاً روکش پلاستیکی است. نماد تجهیزات الکتریکی با حفاظت الکتریکی کلاس Ⅱ به شکل زیر است:

نماد تجهیزات الکتریکی کلاس 2
   نماد تجهیزات            کلاس II

   در تجهیزات کلاس Ⅱ، بدون نیاز به اتصال بدنه به زمین، هیچ خطایی نمی تواند باعث آن شود که ولتاژ خطرناکی در معرض تماس قرار گیرد و شوک الکتریکی ایجاد شود.

 • نصب کلید اتوماتیک در تابلو برق کلاس II

   تمام کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر قابل دسترسی از جلو و کلاس II هستند. آنها می توانند روی درب تابلوهای کلاس II نصب شوند. (مطابق استاندارد IEC 60664)، بدون اینکه موجب کم شدن عایق بندی تابلو شوند. نصب آنها به هیچ عملیات ویژه ای احتیاج ندارد، حتی وقتی کلید اتوماتیک به دسته گردان یا مکانیزم موتوری تجهیز شده باشد.            

کلید اتوماتیک با دسته گردان مستقیم
کلید اتوماتیک با دسته گردان مستقیم IK07, IP40

 

کلید اتوماتیک نصب شده در تابلو برق
کلید اتوماتیک نصب شده در تابلو برق IP40 , IK07
کلید اتوماتیک با دسته گردان متصل با شفت
 کلید اتوماتیک با دسته گردان متصل با شفت IP40, IK07

کلید اتوماتیک با مکانیزم موتوری
کلید اتوماتیک با مکانیزم موتوری IP40, IK07

 

 

 • هماهنگی در قطع بین تمام کلیدهای اشنایدر 

 هماهنگی در قطع بین تمام کلیدهای اتوماتیک اشنایدر NS و NSX و کلیۀ خطاها (اضافه بار، جریان های اتصال کوتاه کم و زیاد) و هرنوع واحد حفاظتی وجود دارد. 

شماتیک مداری هماهنگی در قطع کلید اتوماتیک اشنایدر
شماتیک مداری هماهنگی در قطع کلید اتوماتیک اشنایدر
هماهنگی در قطع بین تمام کلید
                              هماهنگی در قطع بین تمام کلید های اتوماتیک اشنایدر

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • سازگاری کلید اتوماتیک اشنایدر با استانداردها

   کلید های اتوماتیک کمپکت NSX و NS اشنایدر و  لوازم کمکی با موارد زیر سازگار هستند:

۱-قوانین بین المللی

 • IEC60947-1 – قوانین عمومی
 • IEC60947-2 – کلید های اتوماتیک
 • IEC60947-3 – سوئیچ ها، قطع کننده ها، سوئیچ- قطع کننده ها و غیره
 • IEC60947-4 – کنتاکتورها و استارترهای موتور
 • IEC60947-5.1 – به بعد – دستگاه های کنترل مدار و عناصر سوئیچینگ ، اجزا کنترل اتوماتیک

۲-استانداردهای اروپای (EN60947-1 ، EN60947-2) و ملی مربوطه

 • NF فرانسه
 • VDE آلمان
 • BS انگلستان
 • AS استرالیا
 • CEI ایتالیا

۳-مشخصات کمپانی

 • کمپانی های رده بندی دریایی Veritas ، Lioyds Register of shipping ،Det Norske ،…

۴-استاندارد فرانسویNF C79-130  و توصیه نامه های صادر شده توسط CNOMO ، سازمان حفاظت ابزارهای ماشینی

 • استاندارد محیطی ROHS:

   بخشی از راه کار اشنایدر الکتریک برای بهینه سازی مصرف انرژی، طراحی کلیدهای کمپکت NSX است. طراحی این کلیدها به نحوی است که به آسانی پس از پایان عمرشان قابل بازیافت هستند. از جمله استانداردهای محیطی استاندارد ROHS است. این استاندارد معرف قانونی است که در اروپا جهت محدودیت استفاده از مواد خطرناک در وسایل الکتریکی و الکترونیکی وضع شده است. مطابق با این قانون وجود ۶ ماده پر خطر برای سلامتی انسان و طبیعت در تجهیزات و محصولات الکتریکی و قطعات کامپیوتری ممنوع است.این ۶ ماده شامل سرب، جیوه، کادمیم، BDE و PBB است.

 • درجه حفاظت کلید اتوماتیک اشنایدر

   مطابق استاندارد IEC 60529 (درجه حفاظت IP) و EN 50102 (درجه حفاظت در مقابل ضربات مکانیکی)

   تمام کلیدهای اتوماتیک کمپکت NSX اشنایدر برای عایق سازی مطابق استاندارد IEC 60947-2 مناسب هستند :

 • عدم وجود جریان نشتی
 • قابلیت اطمینان مکانیکی سیستم نشانگر موقعیت
 • ظرفیت تحمل اضافه ولتاژ بین اتصالات بالایی و پائینی
 • قفل ها نمی توانند نصب شوند مگر اینکه کنتاکت ها باز باشند
 • وضعیت قطع (عایق شده) مربوط به وضعیت (OFF) می باشند
 • نصب دسته گردان یا مکانیزم موتوری، سیستم نشانگر موقعیت را تحت تأثیر قرار نمی دهد
 • دسته عملگر نمی تواند وضعیت (OFF) را نشان دهد تا وقتی که کنتاکت ها به طور موثر باز شده باشند.

کلید اتوماتیک با دسته قطع و وصل
کلید اتوماتیک اشنایدر با دسته قطع و وصل IK07
کلید اتوماتیک اشنایدر با پوشش ترمینال
کلید اتوماتیک اشنایدر با پوشش ترمینال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   درجه حفاظت این تجهیز بر اساس استاندارد IEC60529، میزان IP40 تعریف شده است. این بدین معنی است که این کلید در زمینه حفاظت در برابر نفوذ اشیاء و اجسام خارجی، جهت حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از ۱٫۵ میلی متر و یا حفاظت برای سیم ها یا تسمه ها با ضخامت بیش از یک میلی متر مناسب است. در  صورتی که این تجهیز حفاظت ویژه ای در برابر آب و رطوبت ندارد.

 

 • درجه حفاظت IK

   اگر کاتالوگ مربوط به کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر را مشاهده کنید با پارامتر درجه حفاظت IK رو به رو می شوید. در مورد این پارامتر باید گفت که استانداردIEC62262  یک کد IK معرفی کرده است که نشان دهنده ظرفیت تجهیزات به منظور مقابله با تأثیرات مکانیکی، از همه نظر است. بهتر است بگوییم کد IK یک استاندارد بین المللی است که میزان مقاومت محفظه مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی را در برابر تأثیر ضربات مکانیکی خارجی به صورت استاندارد تعریف می کند.

   استاندارد IK به صورت IK XX نمایش داده می شود که XX می تواند بین ۰۰ تا ۱۰ متغیر باشد. انرژی ضربه برحسب ژول، فاصله وزنه از محفظه بر حسب میلی مت و جرم وزنه بر حسب کیلوگرم از معیارهای اساسی این آزمون به حساب می آیند.

   هنگامی که استاندارد IK به صورت IK07 نمایش داده می شود، همان گونه که در کاتالوگ این محصول هم هست، منظور این است که انرژی اثر گذاری کمتر از ۲ ژول باشد. یعنی محافظت شده در برابر رها شدن جسمی معادل ۵۰۰ گرم از ارتفاع ۴۰ سانتی متر.

 

 • دوام مکانیکی کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

    کلیدهای اتوماتیک به دلیل دارا بودن قسمت های متحرک، اصطکاک و سایش میان قسمت های ثابت و متحرک کلید ایجاد می شود. طول عمر مکانیکی کلید بستگی به تعداد دفعات قطع و وصل کلید دارد. به طور مثال دوام مکانیکی کلیدهای کمپکت اشنایدر سری NSX100، میزان ۵۰۰۰۰ سیکل قطع و وصل کلید است و همین پارامتر در مورد کلیدهای سری NSX160، میزان ۴۰۰۰۰ بار و در مورد کلیدهای سری NSX250، میزان ۲۰۰۰۰ بار در کاتالوگ آن ها ذکر شده است.

 

 • وضعیت کلید و دسته گردان در کلید اتوماتیک اشنایدر

تغییر وضعیت کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک
                                                                                                                                                        تغییر وضعیت کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

 

(I (ON: مدار کلید کمپکت بسته است و این موقعیت به صورت دستی ایجاد می شود.

(O (OFF: مدار کلید کمپکت باز است و این موقعیت به صورت دستی ایجاد می شود.

Trip: مدار کلید کمپکت متوقف شد است این موقعیت توسط حفاظت کلید به دست می آید.

 

 • حالت مکانیزم موتوری در کلید اتوماتیک اشنایدر 

(I (ON: مدار کلید کمپکت بسته است و این موقعیت به صورت اتوماتیک ایجاد می شود.

(O (OFF: مدار کلید کمپکت باز است و این موقعیت به صورت اتوماتیک ایجاد می شود.

 

 • کلید اتوماتیک مرلن ژرن

کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک که سابق براین تحت عنوان کلید اتوماتیک مرلن ژرن به بازار عرضه می شده است و از سال ۲۰۰۹ به برند اشنایدر تغییر نام داده است.

کلید اتوماتیک اشنایدر کلید اتوماتیک مرلن ژرن

 

 

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات ذکر کنید و با ارائه نظرات خود، ما را در بهبود هر چه بیش تر کیفیت مطالب یاری کنید. 

مقالات مرتبط

25 نظرات

 1. حسین

  پاسخ دادن

  عالی بود

  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 2. فن آوران

  پاسخ دادن

  دو کلید اتوماتیک ۶۳ و ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریک داریم که فاصله فیدر آن ها با پمپ ۷۰۰ متر است. آیا برای کلیدها مشکلی پیش خواهد آمد؟
  چه تجهیزات کمکی برای کلیدها نیاز است؟
  چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا مشکلی پیش نیاید؟
  ممنون

  ۶ شهریور ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   تجهیزات جانبی یا تقویت کننده ای برای مدار فوق نیاز نیست و مشکلی برای کلیدها پیش نخواهد آمد.
   کافی است دو نکته را رعایت کنید تا سیستم شما با اطمینان عمل نماید:
   ۱- قطر کابل ها دو برابر محاسبه شود تا تلفات جریان و حرارت کاهش یابد و از افت ولتاژ جلوگیری شود.
   ۲- قدرت اتصال کوتاه کلیدهای اشنایدر الکتریک پایین باشد.

   ۶ شهریور ۱۳۹۸
 3. فناور برق

  پاسخ دادن

  آیا می توان از کلید اتوماتیک به جای کنتاکتور استفاده نمود؟

  ۶ شهریور ۱۳۹۸
 4. آریا پلاست ماشین

  پاسخ دادن

  برای طراحی تابلو نیازمند کلید اتوماتیک ۲۵۰ آمپر ABB هستیم. عرض شینه های وردی به کلید برابر با ۲ سانتی متر هستند. آیا این نمونه کلیدها با شینه های فوق تطبیق دارند؟

  ۴ آبان ۱۳۹۸
 5. محمد جواد عالمی

  پاسخ دادن

  با سلام
  به چه صورت جنس اصلی اشنایدر را از جنس فیک ان تشخیص دهیم
  و امکان دارد یک عکس از کلیدهای فیکس اشنایدر به من ارسال نمایید .

  با تشکر

  ۴ آبان ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   ۱- در ابتدا محصول مورد نظر را از فروشگاه معتبر خریداری نمایید.
   ۲- از حس بویایی برای تشخیص جنس اصلی از نوع تقلبی یا غیر اصلی بهره ببرید. محصولات غیر اصلی که عمدتاً چینی هستند، نوعی بوی سوختگی دارند که کاملاً قابل تشخیص است. البته محصول چینی با کیفیت هم موجود است که تحت لیسانس شرکت اشنایدر تولید می شود.
   ۳- شرکت اشنایدر ایران برای محصولات اصلی برچسب هولوگرام تهیه نموده که روی تمام کالاهای تحت نظر خود نصب می نماید. هولوگرام مربوطه قابل پیگیری است و منحصر به فرد است.
   ۴- رنگ محصولات کالاهای اصلی نسبت به کالاهای غیر اصلی متفاوت است. این در صورتی است که فرد بررسی کننده کالا قبلاً کالای اصلی را دیده باشد.
   ۵- صدای قطع و وصل شدن در محصول اصلی با محصول تقلبی فرق می کند و کیفیت ساخت محصول تحت لیسانس شرکت اشنایدر با محصولات تقلبی کاملاً متفاوت است.
   ۶- در آخر مکانیزم داخلی محصولات اصلی می تواند با محصولات تقلبی گویای اصل بودن آن ها باشد. این مورد را می توان در آزمایشگاه ها تست نمود. به این صورت که اجزای یک قطعه باز شده و تک تک بررسی شود.

   ۲۵ آبان ۱۳۹۸
 6. reza

  پاسخ دادن

  سلام
  ممنون بابت زحماتی که میکشید!
  من دو تا سوال داشتم لطف میکنید اگر من تازه وارد رو روشن کنید:
  ۱: چی باعث میشه که ما MCCB 25A رو بجای MCB 25A استفاده کنیم؟ دلیل ش چیه؟

  ۲: چی باعث میشه با بجای ACB سه پل از ACB چهار پل استفاده کنیم؟ آیا این موضوع ربطی به نوع سیستم داره (TN-S, TN-C-S, TN-C …)؟؟

  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام. خیلی مچکر و ممنونیم که از وبلاگ ما دیدن کردید و نظرتان را اعلام نمودید.
   پاسخ سوال اول:
   ۱- قدرت قطع که با کیلو آمپر محاسبه می شود
   ۲- شدت اتصال کوتاه
   ۳- تعداد دفعات اتصال کوتاه و اضافه جریان
   ۴- قابلیت کنترل بهتر بر روی کلید اتوماتیک با نصب رله های شانت و آندر ولتاژ و موتور
   ۵- قابلیت نصب به صورت ریلی و صفحه ای در کلید اتوماتیک
   ۶- تنظیم جریان کاری از ۰٫۷ تا ۱ برابر جریان نامی در کلید اتوماتیک
   جواب سوال دوم:
   ۱- برای حفاظت نول کامل یا نول با حفاظت کمتر (نول حفاظت نشده و حفاظت نول در نصف جریان نامی)، کلید هوایی ۴ پل گزینه ای بسیار مناسب برای این کاربرد خواهد بود.
   ۲- شناسایی خطای زمین یا ارت فالت (Earth fault)
   ۳- شناسایی نشتی زمین یا ارت لیکیج (Earth Leakage)
   در انتخاب کلید هوایی ۴ پل به جای ۳ پل، نوع سیستم حفاظت را هم باید در نظر بگیرید. لطفاً از مقاله زیر دیدن فرمایید.
   هادی نول و هادی ارت

   ۱۱ آذر ۱۳۹۸
 7. reza

  پاسخ دادن

  خیلی خیلی ممنون از اطلاعات کامل و عالی تون…

  ۱۱ آذر ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   شرکت الیکا الکتریک با تمام توان خود در تلاش است تا بتواند خلأ موجود در آموزش برق صنعتی را در حد بضاعت خود پر کند. خصوصاً تجیهزات تخصصی که در صنعت برق استفاده می شوند ولی به زبان فارسی اطاعات کمی برای آن ها وجود دارد.
   مجموعه الیکا الکتریک پذیرای هر گونه نقد و پیشنهادی خواهد بود.

   ۱۲ آذر ۱۳۹۸
 8. الکترو تابلو

  پاسخ دادن

  آیا می توان در کلیدهای اتوماتیک NS، میکرولوژیک ۲ را با میکرولوژیک ۶ جایگزین نمود؟

  ۱۲ آذر ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   بله می توان جایگزین کرد، ولی نیاز است تا یک جامپر و ترمینال جامپر در کلید تعبیه گردد و کلید NS بعد از جایگزینی میکرولوجیک، با دستگاه های تست ویژه، تست گردد تا به درجه عملیاتی برسد.

   ۱۲ آذر ۱۳۹۸
 9. یزد پلیمر

  پاسخ دادن

  تلفات حرارتی کلید های اتومتیک ۴۰۰ و ۶۳ رو می خواستم بدونم ممنون

  ۶ بهمن ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سوال شما یک بحث پیچیده و کلی است و نیاز به دانستن اطلاعات بیشتری دارد. اما به طور کلی کلیدهای اتوماتیک در شرایط زیر سقف و دمای کمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد و رطوبت معمولی، تلفات حرارتی خاصی ندارند و برای نمونه کلیدی که برای ۱۰۰ آمپر تنظیم شده باشد، تنها در جریان های ۹۸ تا ۱۰۰ آمپر مقداری تلفات حرارتی ایجاد می کند. ضمناً توان تحمل کلید هم ۲۵ کیلو آمپر در نظر گرفته می شود. در چنین شرایطی طراح تابلو با کمک نقشه و کاتالوگ تجهیزات، اقدام به طراحی تابلو می کند.
   اما اگر شرایط محیطی متفاوت شد و برای مثال رطوبت زیاد شد یا دما به بالای ۵۰ درجه سانتی گراد رسبد، تلفات حرارتی بیشتر خواهد شد. گفتنی است که در نمونه گفته شده، در دمای ۵۰ درجه، کلید از ۹۵ آمپر به بالا تلفات حرارتی ایجاد می کند.
   برای انجام این کار می توان یک دماسنج بر روی جرقه گیر کلید اتوماتیک قرار دهید، از کلید به صورت فول لود یا بار کامل جریان بکشید و دما بدست آمده را یادداشت نمایید.

   ۶ بهمن ۱۳۹۸
 10. سید مهدی

  پاسخ دادن

  با سلام دکمه قرمز کوچک روی کلید اتوماتیک اشنایدر برای چه کاری است و در صورت فشار آن چه گونه راه اندازی دو باره مدار را انجام بدهیم باتشکر

  ۷ بهمن ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام. این دکمه مربوط به تست کلید است و با فشردن آن، کلید عمل کرده و قطع می شود. برای راه اندازی دوباره کلید، ابتدا دسته کلید را به پایین کشیده (قطع) تا کلید از حالت تریپ خارج شود. سپس دسته کلید را به بالا کشیده تا کلید آماده راه اندازی شده و در حالت ON قرار بگیرد.

   ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
 11. سعید

  پاسخ دادن

  با سلام بنده کارمند شرکت توزیع هستم چندتا سؤال با احترام ازتون دارم
  همانطوری که ميدونيد تابلو های اندازه گیری در سایز های ۱۰۰ و۱۶۰و ۲۵۰ و۴۰۰ و۶۳۰ وجود دارد وبرای آن از کلید سایز خودش استفاده میشه واز ۴۰۰ به بالا یعنی ۴۰۰ و۶۳۰ باید حتما رله حرارتی ومغناطیسی دارای تجهیزات اضافی هم باشد میشه لطف کنید قیمت های تقریبی توضیحاتی در باره رله بدید

  ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
 12. رضا

  پاسخ دادن

  در بانک خازنی می خواهم برای کلیدهای ورودی و خازن های با بار ۲۵ و ۵۰ kvar، چهار پله از کلیدهای MCCB اشنایدر استفاده کنم. لطفا بفرمایید از چه کلید با چه قدرت قطع استفاده شود .

  ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   کلید اتوماتیک را ۱٫۵ برابر آمپر خازن ها انتخاب کنید. قدرت قطع آن ها رعایت شود بدین صورت که شارژ اولیه خازن که با کیلو آمپر مشخص می شود از کلید کمتر باشد.

   ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
 13. محسن

  پاسخ دادن

  سلام
  نقشه مدار فرمان و نحوه قرارگیری رله آندر ولتاژ در کلید اتوماتیک ۲۵۰ موتوردار اشنایدر در مدار چنج اور اتوماتیک و با توجه به نبود کنتاکت کمکی فالت SDE
  و وجود فقظ کنتاکت کمکی SD در این کلید را بفرمایید.
  متشکرم

  ۲ خرداد ۱۳۹۹
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام
   رله آندر ولتاژ تنها یک جایگاه در داخل کلید دارد و برای آن به کنتاکت SDE نیاز ندارید.
   اگر مشکل دوباره شارژ دارد، در قطع بعدی یا وصل بعدی، B2 را به B4 جمپر کنید تا به طور اتوماتیک عملیات شما انجام شود.
   اگر جامپر نکنید، می توانید اهرم شارژ کلید را نیم دایره بچرخانید تا کلید آماده به کار شود.
   برای دریافت سیم بندی، لطفاً به شماره زیر در واتساپ پیام دهید.
   ۰۹۱۲۰۸۶۵۹۷۰

   ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

نظرات