مولفه های اجتماعی روشنایی

 


 •  خلاصه مطالب

در این مطلب، اطلاعاتی را در مورد روشنایی در محیط و اجتماع فراهم می آورد. علاوه بر این، در ایمن سازی عابران پیاده و وسایل نقلیه در طول ساعات تاریکی و افزایش ترافیک و ایام تعطیلی، روشنایی نقش مهمی را در پیشگیری از جنایت و کاهش اضطراب از جرم، ایفا می کند.


دست اندرکاران پیشگیری از جنایت اغلب توسعه روشنایی خارجی را قسمتی از برنامه هایشان می دانند. برای مثال در قوانین اسکاتلند نصب روشنایی خیابانی از جمله ساختمان های خصوصی، قسمتی از لایحه ۱۸۹۶ پلیس شهر می باشد که هنوز این لایحه به کار گرفته می شود.

اخیرا حکومت بریتانیا در سال ۲۰۰۲ با انتشار مجله ۲۵۱ Home office research، به نقش مهم روشنایی در کاهش جنایت پی برد. 

پیشرفت تکنولوژی در صد سال گذشته و کاهش قیمت ها توانایی مسوولین روشنایی را برای ارائه و تحویل روشنایی مناسب تر، بسیار افزایش داده است، اگر چه، این کاهش قیمت ها باعث به وجود آمدن تأسیسات روشنایی نامناسب شده است که در آسمان (روشن) آلودگی نوری ایجاد می کند و منابع گرانبهای انرژی تلف می شود. 

 

شناسایی این مسایل در تنظیم طرح های روشنایی تاثیرگذار بوده است. یک ابزار ضروری برای یگانه سازی واقعی در ترکیب بندی مراکز شهری به هنگام شب، حل کردن اختلاف بین نیازهای روشنایی در مصرف کننده های مختلف، کمک کردن در استفاده برق به عنوان ابزار تجاری و به حداقل رساندن آلودگی روشنایی می باشد.

دستیابی به ایمنی و سلامتی، یک وظیفه اخلاقی و ضرورت قانونی است. 

با توجه به دو نتیجه به دست آمده که منابع زمین محدود هستند و این که انهدام نامناسب مواد می تواند برای زندگی موجودات زنده مضر باشد، اهمیت مدیریت بحران افزایش می یابد. 

 

 

 • جنایات و ناامنی
 •  مقدمه

مشاغلی که از جنایت ها پیشگیری می کنند همیشه از اصلاح روشنایی خیابان ها و اماکن عمومی حمایت می کنند. هرچند در ۱۵ سال اخیر منظره خیابان ها بهتر شده است؛ اما در پیشگیری از جرایم تأثیری نداشته است. به این ترتیب در گذشته به منظور بررسی تأثیر روشنایی مناسب خیابان ها طرحی در نظر گرفته شد. 

 

 • اثرات روشنایی خیابان بر جرم و ناامنی

اثرات روشنایی خیابان ها بر جرم و بی نظمی اساس بررسی های بعدی شد. به طور صریح، هدف بهبود روشنایی خیابان ها عموماً کاهش جرم می باشد که بهبود روشنایی در مسیرهای مخصوصی که جرم به صورت مکرر در آنها اتفاق می افتد، باعث کاهش جرم می شود.

به طور کلی، به نظر می آید که افزایش روشنایی خیابان در پیشگیری از جرم موثر باشد؛ اما این نظریه، کلی نیست. این نظریه به تقسیمات جغرافیایی و کشوری در آمریکای شمالی مربوط می شود.

نتایج مثبت این تحقیقات منجر به تحقیقات در بریتانیا شد. مهم ترین تحقیقات در بریتانیا را Stoke و Dudley انجام دادند که از نظر روش و آنالیز بی عیب و نقص بود. آنها با شواهد، اثر مثبت روشنایی خیابان را در پیشگیری از جرم نشان دادند.

بهبود روشنابی بی هدف در خیابان ها به طور کلی باعث کاهش ترس ساکنان از وقوع جرم و اطمینان مالکین در شب می شود. شاید به طور غیر منتظره، تحقیقات اخیر (و آنالیزهای مجدد اطلاعات از طرح های تحقیقاتی اخیر) نشان داده است که بهبود روشنایی خیابان ها با کاهش جرم در طول روز به همان اندازه ساعات تاریکی ارتباط دارد.

این به این معنی است که اثرات سودمند بهبود روشنایی خیابان ها در دوره های مختلف متفاوت است و نشان می دهد که ممکن است مزایای عمومی آن فقط منحصر به توانایی دید مجرمان در شب نباشد.

در ۸ آنالیز مطالعاتی در آمریکای شمالی مشخص شده که در ۴ مطالعه تعداد جرم های روز و شب مساوی بودند؛ در حالی که کاهش معنی دار در جرم های منطقه در مقایسه با منطقه کنترل، دیده شده است.

در پنجمین مطالعه کاهش معنی دار بسیار زیاد بود. روی هم رفته در مجموع ۸  مطالعه نشان داده شد که بهبود روشنایی خیابان باعث کاهش ۷ درصدی جرم می شود.

مسوولین وزارت کشور بریتانیا عموماً معتقدند که توسعه روشنایی خیابان ها بر روند کاهشی جنایات، تأثیر مثبتی ندارد. اگر چه نویسندگان به طور واضح بیان می کنند که توسعه روشنایی خیابان کاهش دهنده ترس از جرم است، آنها از پیدایش کمترین تاثیر مثبت بر روی خود جرم سخن می گویند.

تعدادی تصور می کردند که وزارت کشور نسبت به فواید توسعه روشنایی خیابان دچار تردید شده است. با این وجود هم اکنون نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده در ارزش دستگاه های نوری مجددا بازبینی شده و نتایج متفاوتی نیز مطرح شده است.

بررسی های مهمی نیز در مورد میزان تغییرات جنایات در روز در مقابل میزان تغییرات جنایات در شب انجام شد. تحلیل جدید نتایجی را به دست داد که نشان می دهد اگر مناطق آزاد را با مناطق تحت کنترل پلیس مقایسه کنیم، توسعه روشنایی خیابان، هم در طول شب و هم در طول روز تاثیرات مثبتی را ایجاد میکند؛ به طور خلاصه، توسعه روشنایی خیابان هم از ارتکاب جرم و هم از اضطراب مردم می کاهد.

در این اواخر وزارت کشور، نتیجه مطالعات و آنالیزهای سازمان یافته را در مورد رابطه روشنایی خیابان و تلویزیون مدار بسته (CCTV) با جرم و جنایات اعلام کرد.

جرم شناسان این دو بحث را پس از نقد و بررسی ها، متفاوت از همدیگر دانستند. بعد از ۱۸ ارزشیابی از تلویزیون های مدار بسته، آنها به این نتیجه رسیدند که تلویزیون های مدار بسته تأثیری مهم و مطلوب روی جرم و جنایات داشته و این باعث کاهش همه جانبه جرم، به میزان ۴ درصد بوده است.

در مقایسه، تجزیه و تحلیل مطالعات روشنایی خیابان، موجب کاهش همه جانبه ۲۰ درصدی جرم گردید. اختصاراً روشنایی خیابان ۴ برابر بیشتر از تلویزیون های مدار بسته در حصول کاهش جرم تاثیرگذار است.

این ممکن است موجب پیشرفت روشنایی خیابان و زیبایی شهر شود و کنترل اجتماعی غیر رسمی را افزایش دهد که به دنبال آن جنایات کاهش می یابند.

برای خلاصه کردن نتایج واقعی دو مورد زیر مفید می باشند:

 از بررسی روشنایی خیابان می توان نتیجه گرفت که:

 • جاهایی که روشنایی خیابان توسعه پیدا کرده است، تقریباً میزان جنایات در این مناطق تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. بررسی هایی که در بریتانیا انجام شد نشان می دهد که روشنایی خیابان باعث کاهش ۳۰ درصدی جنایات شده است.
 • توسعه روشنایی خیابان اثرات موثری را بر روی کاهش جنایات داشته است. از بررسی نصب تلویزیون های مدار بسته می توان نتیجه گرفت که:
 • مکان های که تلویزیون های مدار بسته نصب شده است در آنجا کاهش جرم را ۴ درصد بیان کرده اند و در تمام مکان ها این درصدها آزمایش شده اند.

نتایج به دست آمده از تلویزیون های مدار بسته بیان می کند که بر جنایات شدید اثری ندارد؛ اما اثر مطلوب و مهمی بر جرایم وسایل نقلیه دارد. نصب روشنایی خوب، تلویزیون های مدار بسته و ابزارهای دیگر امنیتی در پارکینگ ها، جرم و جنایات را تا ۴ درصد کاهش داد.

 

 

 • توسعه روشنایی خیابان و پیشگیری از جرم

چیزی که به عنوان روش چند منظوره برای پیشگیری از جنایات باشد وجود ندارد؛ چرا که تشخیص این نکته کار بسیار مشکلی است. این نکته به طور وسیع در جامعه ای که دارای برنامه موفق پیشگیری از جرم است و دارای ارزیابی های منظم می باشد با تأثیر مثبت در نظر گرفته می شود.

این بدان معنی نیست که بیان کنیم توسعه روشنایی خیابان هنگامی که به عنوان روشی مستقل بیان شد، قادر به تاثیرگذاری نباشد؛ اگر چه باید مشخص شود که برخی از روش های پیشگیری از جنایت، همانند تلویزیون های مدار بسته در خیابان باز، نیازمند روشنایی خوب برای سراسر شب می باشد.

شواهد کمی وجود دارد که نشان می دهد پیشرفت روشنایی ممکن است با ادغام با روش های دیگر و همچنین با افزایش گشت پلیس، توسعه طرح های امنیتی و چیدمان فضایی موجود، موثر باشد.

در حقیقت مبالغی که برای جلوگیری از جنایات مورد استفاده قرار می گیرد، نامحدود نیست و این امر باعث می شود که انتخاب مشکل شود. اهمیت زیاد جلوگیری از جنایات و سودی که در هزینه موثر آن دارد باعث می شود که توسعه روشنایی خیابان مد نظر گرفته شود که بخشی از آن به دلیل پیشگیری از وقوع جرم است.

وقتی که هزینه مطرح شد، وضعیت پیچیده تر شد و هیچ تحقیقی که اثبات کند به صورت جداگانه تلویزیون های مدار بسته هم جرم و هم ترس از جرم را به طور موثر کاهش می دهد، انجام نشده است. اگر چه این مورد نیز انکارناپذیر است که گه گاه به پلیس این امکان را بدهد تا متخلف را در هنگام ارتکاب جرم دستگیر نماید.

با این حال، زمانی که بهبود روشنایی خیابان را در مقایسه با تلویزیون های مدار بسته مطرح کردند، هزینه به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرد و راجع به مبلغ سرمایه گذاری مکرر و وسیع در جایگزینی تجهیزات صحبت به عمل آمد.

موضوع ارزیابی مجدد بهبود روشنایی خیابان در کاهش جرم موضوع مهمی است که در دستور کار آینده قرار دارد.

ارزیابی های جدید و با دقت نشان می دهد که توسعه روشنایی خیابان باعث کاهش جرم و همچنین ترس از جرم می شود. این نظریه که اکنون به دست آمده، باعث می شود برنامه های روشنایی به عنوان بخشی از فهرست فن آوری های کاهش جرم مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 

 • نقش روشنایی در توسعه و استراتژی کنترل جرم

راه های زیاد و مختلفی برای جلوگیری از جرم وجود دارد که یکی از آنها نورپردازی مناسب خیابان است. شواهدی مبنی بر افزایش نقش روشنایی در توسعه استراتژی کنترل جنایت مشاهده می شود.

 

 • فرضیه ای که هم اکنون وجود دارد این است که نورپردازی مناسب خیابانی علاوه بر دیگر عوامل توسعه اجتماعی و محیطی به عنوان عاملی در راه کارهای محلی موثر در کاهش جنایت و بی نظمی هایی که در سال ۱۹۹۸ اتفاق می افتاد به شمار می آید.

 

 • مدارکی که نشان دهنده تأثیر نورپردازی مناسب خیابانی در نواحی مستعد جرم است، اهمیت تعیین کننده ای در کاهش نگرانی های دولت در مورد کمیته ایی که در توزبع جرم و بی نظمی موثر است، دارد. افزایش چراغ های خیابانی به نظر می رسد که بیشترین تاثیر را در احساس امنیت ساکنین منطقه دارند.

 

 • نورپردازی مناسب خیابانی علاوه بر کاهش جرم، وقوع جرم در روز را به همان اندازه شب کنترل می کند. این دیدگاه در مورد نورپردازی خیابانی در دراز مدت اثر خود را نشان می دهد.

این احتمالاً بدان معناست که پیشرفت نورپردازی خیابانی که با دیگر کمیت ها به منظور هم فکری و آگاهی ساکنین همراه می شود، باعث افزایش هم بستگی اجتماعی بین آنها خواهد شد. در استراتژی های کاهش جرم محلی، طبق شواهد موجود، روشنایی پیشرفته خیابانی به شدت سودمند است.

 

 •  جرم و بی نظمی در نواحی مختلف به صورت نامتعادل اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ تقريبا ۶۰ درصد از جرم ها و تجاوزات در ۱۰ درصد از نواحی که ارتکاب جرم در آنجا زیاد است اتفاق افتاد. این بدان معناست که اقدامات پیشگیری از جرم در نواحی پهناور که در آنها جرم های متفاوت رخ می دهد عموماً به عنوان مهمترین کاربرد موثر تلقی نخواهد شد.

به عنوان یک دلیل، طرح هایی که شامل روشنایی نواحی کوچک یا استفاده ابتکاری از روشنایی هستند نسبت به طرح هایی که مربوط به روشنایی نواحی پهناور بوده یا سازوکار آنها در حال پیگیری است، سودآوری بیشتری خواهند داشت. اثبات شده است که روشنایی خیابان چراغ های خیابان دارای معیارهای اقتصادی بوده و ضمناً نصب آن ها عامل پیشگیری از جرم است.

 •  متاسفانه بحث درباره این که آیا روشنایی خیابان بر روی جرم تأثیری می گذارد یا نه شامل سازوکارهای پیچیده ای است که مورد توجه واقع نشده است.

نظریه تفاوت در شکل استفاده از روشنایی در فضای آزاد به عنوان جزیی از روش های کاهش جنایت هرگز به طور خاص در یک تحقیق یا پرسش محلی بررسی نشده است، مخصوصاً تضاد بین روشنایی مکان های خصوصی که روشنایی در آنجا توسط یک حسگر برقرار می گردد و روشنایی محیط های عمومی که تقریباً در تمام زمان ها روشن هستند قابل توجه است.

 

مقالات مرتبط