مشخصات چراغ های مورد استفاده در معابر

   بدیهی است که مهمترین ابزار برای تأمین روشنایی معابر، چراغ های خیابانی هستند. از آنجا که چراغ های خیابانی انواع گوناگونی دارند، لذا باید برای تهیه ی چراغ مناسب، مشخصات فنی مورد نظر تعریف شده و چگونگی بررسی و انجام آزمایش های فنی به منظور انطباق کیفیت چراغ با مشخصات فنی مورد نظر و صلاحیت سازنده ی آن بیان شود.

   یکی از مشخصه های مهم این چراغ ها، منحنی پخش نور است. چراغ هایی که در روشنایی معابر مورد استفاده قرار می گیرند، به علت عدم تقارن خیابان نسبت به محل نصب چراغ و لزوم تابانیدن بیشتر شار نوری لامپ به سطح خیابان، اغلب دارای پخش نور غیر متقارنند.

 

مشخصات عمومی چراغ های معابر

  • ساختمان چراغ: چراغ معابر دستگاهی است که نورهای منتشر شده توسط یک یا چند لامپ را توزیع و انتقال می دهد و شامل تمامی قطعات لازم برای پشتیبانی، نصب و حفاظت لامپ ها می باشد؛ اما مدارهای کمکی و وسایل اتصال آن ها به منبع تغذیه را شامل نمی شود. چراغ ها طبق همین استاندارد دارای انواع مختلفی هستند که بر اساس کاربرد و نوع عملکرد و نصب آن، طبقه بندی شده اند. در این زمینه، چراغ های خیابانی جزء چراغ های ثابت طبقه بندی می شوند.

 

 یک چراغ خیابانی به طور کلی از بخش های مختلف زیر تشکیل شده است:

  • بدنه
  • بخش لوازم الکتریکی
  • بخش لوازم اپتیکی
  • بخش لوازم اضافی و وابسته
  1. حباب چراغ: حباب چراغ باید از جنسی باشد که در دمای بالای ناشی از لامپ، قابلیت کار مداوم را داشته باشد. همچنین در ساخت آن باید از موادی استفاده شود که در اثر شکسته شدن، به ذرات ریز با گوشه های گرد و غیره برنده تبدیل شود. همچنین قابلیت عبور نور از حباب نیز نباید از ۰٫۸۵ کمتر باشد.
  2. راندمان چراغ: نسبت کل شار نوری خارج شده از چراغ به شار نوری تولید شده توسط لامپ داخل چراغ را راندمان چراغ گویند. راندمان این گونه چراغ ها نباید از ۰٫۵۵ کمتر باشد.
  3. شار نوری نامی: شار نوری لامپ بر حسب لومن است که توسط کارخانه ی سازنده تعیین می شود.
  4. لامپ گذاری روی لامپ: توان نامی، ولتاژ نامی و نام کارخانه ی سازنده لامپ باید روی لامپ حک شده باشد.

 

انواع لامپ های مورد استفاده در معابر

   از عمده لامپ های مورد استفاده در روشنایی معابر، می توان به لامپ های تنگستنی، لامپ های جیوه ای، لامپ های سدیم و لامپ های متال هالید اشاره کرد. البته اگرچه لامپ های تنگستنی دارای راندمان پایینی هستند، اما برای کاربردهای زینتی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین با توجه به راندمان بالا و طول عمر زیاد لامپ های سدیم، برای تأمین روشنایی معابر باید ترجیحاً از لامپ های بخار سدیم کم فشار و پر فشار استفاده شود. لامپ های بخار سدیم کم فشار، راندمان زیادی داشته و نور تک رنگ زردی نیز تولید می کنند. لامپ بخار سدیم پرفشار با بهره گیری از طول عمر بیشتر، دارای نور با ترکیب رنگ های مختلف می باشد. استفاده ا ز لامپ بخار سدیم کم فشار فقط در راه های با کاربری جابه جایی، که نیازی به نور با ترکیب رنگ های مختلف نیست، توصیه می شود. در سایر راه ها، از جمله راه های عبوری از مراکز خرید و مراکز فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شهری و غیره، استفاده از لامپ های سدیم پرفشار که دارای ترکیب مناسب رنگ نور می باشند توصیه می گردد.

   لامپ های جیوه ای نیز دارای بازده ی خوب و طول عمر زیاد می باشند و به وفور در روشنایی معابر استفاده می شوند. این لامپ ها نیز به دو دسته ی لامپ های کم فشار و پر فشار تقسیم می شوند.

   لامپ های متال هالید دارای رنگ نور خوب، بازده ی خوب و طول عمر زیاد هستند و در مناطقی که وضوح رنگ اشیا اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. لامپ فلورسنت که امروزه کمتر در روشنایی معابر استفاده می شود دارای بهره ی نوری، طول عمر و بازده ی نسبی خوب است. از معایب این نوع لامپ ها، عمر کوتاه و نیاز آن ها به چراغ های طویل و وسایل کنترل کننده است.

 

مقالات مرتبط