مسائل مطرح در طراحی تابلو

 1. شرایط محیط: دما، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا، پاشیدن آب، برخورد اجسام محکم خارجی، وجود مواد آلاینده و خورنده، تنش های مکانیکی، مجاورت با فضای سبز و گیاهان آپارتمانی، حیوانات کوچک  مانند موش، نور خورشید، باد، اثرات الکترومغناطیسی و الکترواستاتیکی تجهیزات، احتمال یونیزاسیون و …
 2. محل نصب تابلو: فضای آزاد و فضای بسته.
 3. نوع تابلو: توزیع (نیرو رسانی) و یا کنترل.
 4. شرایط دسترسی به تابلو و تجهیزات آن: تابلوی ایستاده، تابلوی دیواری، محل ورود و خروج کابل ها، درب دسترسی به تجهیزات درون تابلو، نحوه بهره برداری، کنترل، سرویس و تعمیرات تابلو.
 5. امکانات موجود: برای ساخت تابلو، حمل و نقل و نصب آن.
 6. شرایط مصرف کننده: تعداد مصرف کننده ها، میزان و نوع توان مصرفی، تعداد فازها، نحوه اتصال به شبکه (ستاره – مثلث و …)، تجهیزات حفاظتی موردنیاز (فیوز، بی متال، کنترل فاز و …)، نحوه بهره برداری از دستگاه ها (بصورت مستقل یا به هم پیوسته)، فاصله مصرف کننده از تابلو، درجه حرارت محیط و درون تابلو، ضرایب هم زمانی بارها، ضرایب هم جواری کابل ها و …
 7. بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی: کلیه وسایل و تجهیزات بایستی مطابق با استانداردهای معتبر مانندIEC  انتخاب شوند. در انتخاب وسایل بایستی سهولت نصب، سرویس، تعمیر و نگهداری آنها مورد توجه قرار گیرد.
 • اتصال هادی ها به ترمینال ها و سایر تجهیزات، به وسیله پیچ یا بست و وسایلی مانند آنها امکان پذیر بوده و فشار مناسب در محل اتصال وجود داشته باشد.
 • اتصال کابل ها با تجهیزات درون تابلو پس از عبور گلند، به وسیله کابلشو و سیم ها از طریق ترمینال هم اندازه یا هادی خواهد بود (ذکر این نکته ضروری است که با در نظر گرفتن فاصله مصرف کننده از تابلو، سطح مقطع کابل رابط ممکن است از سطح مقطع هادی درون تابلو بیشتر شود و لذا ترمینال خروجی تابلو باید مناسب با سطح مقطع کابل خروجی انتخاب گردد).
 • از هر ترمینال فقط برای اتصال یک هادی استفاده کرده و از محکم شدن هادی در داخل ترمینال اطمینان حاصل گردد.
 • نمای تک خطی هر سلول بر روی همان سلول رسم گردد.
 • روشنایی داخل هر سلول با استفاده از یک حباب محافظ دار (مانند چراغ تونلی) با لامپ ۱۰۰ وات و کلید آن به صورت میکروسوئیچ به درب تابلو متصل است تأمین می شود. در تابلوهای فشار متوسط اگر فواصل ایمنی رعایت شود این حباب در درون سلول تعبیه می گردد و در غیر اینصورت از طریق روشنایی محل نصب تابلو تأمین خواهد شد (لامپ بایستی طوری نصب شود که نور آن کاملا درون سلول را روشن کند).
 • پلاک مشخصات تابلو از جنس مقاومی ساخته شده و در محل ثابتی نصب گردد. اطلاعات زیر بایستی در آن درج شود:
 1. نام سازنده یا مشخصات آن
 2. شماره سریال
 3. ولتاژ اسمی
 4. جریان اسمی
 5. فرکانس اسمی
 6. سال ساخت.

 

تابلوهای بیرونی

  ضخامت ورق بدنه حداقل ۲ میلی متر باشد – ابعاد پوشش سقف حداقل ۵ سانتی متر از هر طرف بزرگتر از بدنه تابلو باشد – فقط با درب دسترسی از جلو ساخته شده و درزها با پلاستیک مخصوص، به طور کامل آب بندی گردند – درب مجهز به قفل مناسب شود.

 • تابلو بر روی سکویی به ارتفاع ۲۰ الی ۲۵ سانتی متر از کف تمام شده و با استفاده از بولت هایی که درون فونداسیون کار گذاشته شده نصب می گردد. طرفین سکو از هر دو طرف ۱۰ سانتی متر بزرگتر از لبه تابلو و ابعاد داخلی حداقل ۵ سانتی متر کوچک تر از ابعاد تابلو خواهد بود.
 • رنگ آمیزی بدنه تابلو با استفاده از رنگ مقاوم در برابر نور آفتاب (Zing Rich) انجام می گیرد.
 • ابعاد تابلوهای بیرونی: حداکثر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر، عرض بر حسب نیاز، عمق ۴۰ سانتی متر.

 

 

 

تابلوهای درونی

ایستاده: ضخامت ورقه بدنه حداقل ۲ میلی متر باشد، اسکلت نگهدارنده از پروفیل و یا نبشی آهنی ساخته می شود، تابلو بر روی اطاقک کابل، کانال و یا فونداسیون با استفاده از پیچ و مهره انجام گیرد.

 

ابعاد تابلوی درونی با درب دسترسی از جلو:

ارتفاع ۲۲۰ سانتی متری، عرض ۹۰ سانتی متر، عمق ۶۰ سانتی متر.

 

ابعاد تابلوی درونی با درب دسترسی از دو طرف:

ارتفاع ۲۲۰ سانتی متری، عرض ۹۰ سانتی متر، عمق ۸۰ سانتی متر.

دیواری: اگر ارتفاع تابلو تا یک متر باشد ضخامت ورقه بدنه ۱٫۲۵ میلی متر بوده و برای ارتفاع بلندتر از ورق ۱٫۵ میلی متر ساخته می شود.

 • محل ورود و خروج کابل ها با استفاده از گلند مناسب مسدود می شوند.
 • برای سهولت کار، تجهیزات بر روی ورقی به ضخامت ۱٫۵ میلی متر نصب شده از این ورق با استفاده از پیچ و مهره به بدنه تابلو بسته می شود.
 • حداکثر ارتفاع نصب کلیه تابلوهای دیواری ۲۱۰ سانتی متر از کف تمام شده تا بالای تابلو باشد.

 

ارائه طرح به تابلو ساز

برای ساخت تابلو موارد زیر بایستی به صورت کتبی به تابلو ساز ارائه شده و در صورت نیاز توضیحات کافی داده شود:

 1. تعیین نوع تابلو، محل نصب آن و نحوه استقرار آن.
 2. تعیین ضخامت ورقه بدنه، نحوه اسکلت بندی، سیستم تهویه، دریچه انفجار و سایر موارد مربوط به بدنه و شرایط اختصاصی (در صورت وجود).
 3. تعیین رنگ تابلو و نوع آن (پودری – پاششی).
 4. تعیین محل ورود و خروج کابل ها.
 5. مشخص نمودن نحوه دسترسی به تجهیزات درون تابلو (درب تابلو).
 6. رسم نمای روبروی تابلو و تعیین محل نصب تجهیزات.
 7. رسم نمای پرسپکتیو و تعیین ابعاد تابلو (معمولاً بر حسب سانتی متر).
 8. رسم مدارهای کنترل فرمان و قدرت مدارهای تغذیه شونده از تابلو.
 9. رسم نمای مسیر جریان و تعیین ذکر مشخصات هر یک از تجهیزات بر روی نقشه.
 10. برآورد کردن و لیست نمودن تجهیزات موردنیاز.

با بررسی مشخصات فنی تجهیزات و تعیین ابعاد آنها و رعایت حداقل فواصل مجاز بین تجهیزات ابعاد تابلو به دست می آید (ابعاد بایستی با استاندارد همخوانی داشته باشند).

برای رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از اشتباهات در مرحله ساخت بایستی توضیحات لازم و کافی نیز به ضمیمه موارد بالا به تابلو ساز ارائه شود.

 

 

مقالات مرتبط