بیشتر بخوانید

راه اندازی لامپ

 


مطالبی که در این مقاله از سایت elicaelectric.com می خوانید

اهداف مبحث راه اندازی لامپ :

دنده کنترل

میزان ساز دنده کنترل

خازن دنده کنترل

جرقه زن دنده کنترل

دنده کنترل الکترونیکی

معایب دنده کنترل


 

  • دنده کنترل

شکل نورپردازی به مراتب مهم تر از بازده روشنایی در هر منطقه است، و کمترین وابستگی را به قیمت های جاری دارد. لامپ های التهابی نیازی به دنده کنترل یا Control Gear ندارند ولی عموماً بدین صورت در نظر گرفته می شود که برای نورهای خارجی کم بازده اند. هنگام استفاده از لامپ های تخلیه به وجود دنده کنترل و لوازم راه اندازی لامپ نیاز است.

نوع LED ها به نوع استفاده ای که از آنها می شود بستگی دارد. برای راه اندازی به طور مستقیم، منبع ۲۴۰ V مورد نیاز است؛ اما در هنگام استفاده از یک ترانسفورماتور می توان از ولتاژهای پایین تر برای راه اندازی استفاده کرد. دنده کنترل به طور متعارف شامل سه جز است: یک میزان ساز، یک خازن و یک جرقه زن یا ایگنیتور و به طور متناوب در برخی موارد از دنده الکترونیکی استفاده می شود.

دنده کنترل
                                                     دنده کنترل

 

  • میزان ساز دنده کنترل

میزان ساز یا ولت پا یک سلف بزرگ است و به طور سری با یک لامپ بسته می شود و برای محدود کردن جریان داخل لامپ (یا چوک) استفاده می شود. بدون یک میزان ساز، یک لامپ، جریان زیادی استفاده می کند؛ تا جایی که می تواند خودش را از بین ببرد. میزان ساز بر اساس یک خطای محدود ساخته شده و جریان لامپ به طور صحیح توسط سازنده در یک سطح مشخص محدود می شود.

یک میزان ساز مغناطیسی یک وسیله بسیار قوی ساخته شده از سیم پیچ مسی، داخل لایه های فولادی است. میزان سازها محدوده وسیعی دارند، این حقیقت ناشی از خطاهای ویژه کوچکی است که به علت سیستم های عایق مدرن به وجود می آید.

میزان سازها برای انواع ولتاژ در دسترس هستند. معمول ترین آنها ۲۳۰ V و ۲۴۰ V هستند که نوع اروپایی آنها دارای شرایط مطلوب تری است.

یک لامپ پایدار به جریان نامی نیاز دارد. اگر لامپ استفاده شده در کشوری با منبع فرکانس یا ولتاژ مختلف باشد به میزان ساز احتیاج است. اگر دستگاه کنترل در ناحیه ای با ولتاژ بالا استفاده شود در این صورت میزان ساز باید امپدانس (مقاومت مرکب) را افزایش دهد تا این که لامپ بتواند برقراری جریان را در حد معینی تامین کند.

برعکس، چنانچه در ناحیه ای دستگاه کنترل با ایجاد فرکانس بالاتر استفاده شود، امپدانس باید کاهش یابد. در این صورت، محافظه ای اضافی میزان ساز همراه با مدارهای غیر فعال کننده گرمایی، توانایی خاموش شدن در زیر دماهای خسارت زا را دارند. مهم ترین پارامترها در این شرایط مربوط به درجه حرارت می باشند که در اکثر مواقع دچار اندکی خطا هستند. به طور کلی، میزان ساز با دو پارامتر کلیدی سروکار دارد:Δt و TW.

Δt افزایش دمای میزان ساز است. نمونه بردهای Δt بین ۶۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد ساخته شده است. حداکثر دمای کارکرد سیم پیچ داخلی میزان ساز که به عایق خسارت وارد می کند مربوط به TW است.

هنگامی که دستگاه کنترل را برای استفاده در محفظه نورافکن تنظیم می کنند. نشانه ای از افزایش دما را که قابل پیش بینی باشد به شما خواهد داد. شناسایی حداکثر دمای محیط با وجود نورافکن به کار برده شده، مهم می باشد، در این مورد دمای غیر مجاز نمی باشد. در این قسمت قانون کلی دما را در مقابل عمر در نظر گرفتند.

دنده کنترل لامپ فلورسنت
                                           دنده کنترل لامپ فلورسنت
  • خازن دنده کنترل

خازن، یا خازن تصحیح ضریب قدرت (PFC)، در ترکیب با میزان ساز مورد استفاده قرار می گیرد. میزان ساز یک بار سلفی بزرگ است که یک ضریب قدرت پس فاز می سازد. PFC کنار منبع اصلی جایگذاری شده و برای تصحیح ضریب قدرت پس فاز و تا رسیدن آن به مقدار واحد، در نظر گرفته شده است. بدون خازن جریان، ورودی به دستگاه بیشتر می شود؛ بدون این که بهره نور خروجی افزایش یابد.

خازن PFC به طور ویژه عنصر فعال مدار نورافکن نیست. خازن به بهبود ضریب توان در مدار تغذیه کمک میکند تا حداقل انرژی الکتریکی را در توان لامپ به کار گیرد. و در خازن، در صورت نبود یکی از عناصر، عملیات به طور طبیعی انجام می گیرد؛ هرچند در این موقعیت، روشنایی با داشتن ضریب توان بسیار ضعیف کمی با تاخیر ایجاد می شود.

اجزا و عناصر را به منظور این که کاربرد درست ولتاژی داشته باشند یا این که در محدوده دمایی مورد نظر کار کنند، بررسی می کنند. در صورت فقدان خازن، جریان ورودی نورافکن بسیار زیاد می شود. چنانچه خازن مدار را باز کند لامپ مانند زمان بدون خازن به کارکرد خود ادامه می دهد. خازن در طی تعویض لامپ باید بررسی شود.

 

  • جرقه زن دنده کنترل

جرقه زن استفاده شده باعث دشارژ شدن داخل لامپ می شود. یک جرقه زن پالس های خواسته شده ۴٫۵ kv تولید می کند (۲kv برای ۷۰WHPS و پایین تر) تا این که لامپ را به کار اندازد. زمانی که لامپ عمل می کند و سوییچ های جرقه زن خاموشند و پالس ها در حالت ولتاژ بالا نیستند، نیاز است که انرژی در لامپ نگه داشته شود. برخی لامپ ها، جرقه زن های داخلی دارند.

دو نوع ایگنیتور الکتریکی در دسترس می باشد: پالسی و پالسی اضافه نشدنی (SIP).

  • جرقه زن پالسی

ایگنیتور پالسی در سیم پیچ میزان ساز کاربرد دارد و کار تولید ولتاژ خروجی را در آن به عهده دارد. در صورتی که ایگنیتور پالسی اضافه نشدنی، ولتاژ را توسط سیم پیچ داخل خود تولید میکند. ایگنیتور در لامپ های متال هالید و بخار سدیم استفاده می شود.

ایگنیتور پالسی با میزان ساز ضربه ای استفاده می شود و معمولاً هر میزان ساز ولتاژ نیاز به یک ایگنیتور اختصاصی دارد. این نوع ایگنیتور تنها می تواند با میزان ساز پیچی محکمی که دارای سیم پیچ هایی است که به صورت لایه لایه می باشند، کاربرد داشته باشد؛ که در این صورت در این نوع میزان ساز اولین لایه نمی تواند به آخرین لایه متصل شود.

مهم ترین توصیه استفاده از ایگنیتور پالسی این است که پالس آن پهن باشد و بتواند جایی که میزان ساز خازن ۱۰ تا ۲۰ متر از لامپ فاصله دارد، کاربرد داشته باشد.

ایگنیتور پالسی افزایشی که به صورت سیمی می باشد همراه با میزان ساز، سری هستند و به میزان ساز ضربه ای نیازی ندارند. به استثنای ۷۰w HPS یا پایین تر که در این صورت یک نوع ایگنیتور می تواند عموماً تا حدود ۴۰۰ کاربرد داشته باشد.

لامپ های HPS 35 و ۷۰ به منظور تولید ولتاژ خروجی پایین تر از ۲Kv نسبت به ۴Kv که در لامپ های هالیدی و در لامپ های HPS لازم است، نیاز به یک ایگنیتور دارند.

این نوع ایگنیتور در ۱ متری لامپ نصب می شود. پالس ولتاژ خروجی این نوع ایگنیتور بسیار محدود است؛ در این صورت عملکرد این ایگنیتور باید با یک تایمر داخلی تصحیح شود.

 

  • جرقه زن SIP

جرقه زن های SIP عمومی تر از پالسی ها هستند؛ به طوری که تعداد کمی از این نوع ایگنیتورها می توانند تعداد زیادی از لامپ های مختلف را پوشش دهند. ایگنیتورها آسان ترین روش برای شناخت لامپ های دشارژی SOX هستند.

به طور کلی برای هر لامپ یک ایگنیتور وجود دارد. این لامپ ها حدود ۱۰۰۰-۷۰۰ را تولید می کنند و مستقیماً به سرهای لامپ متصل می شوند.

    جرقه زن                                                  جرقه زن لامپ

 

 

  •  دنده کنترل الکترونیکی

دنده کنترل الکترونیکی دارای یک تناوب است که همه آنها در سه جز قرار می گیرند. دنده های الکترونیکی به طور خاص در راه اندازی لامپ های فلورسنت رایج شده اند.  برای كل لامپ های ترکیبی فلورسنت با وات پایین از دنده کنترل الکترونیکی استفاده می شود. لامپ های فلورسنت T5 و T8 در کاربردهای تجاری، بازتاب جذاب تری خواهند داشت. لامپ های دشارژ کوچک، مخصوصا هالید فلز و سدیم فشار بالا به تدریج معروف شده اند.

همه لامپ ها نیاز به دنده کنترل ندارد. جدول زیر، لامپ هایی را که نیاز به دنده کنترل دارند نشان می دهد.

 

لامپ هایی که نیاز به دنده کنترل دارند

الکترونیکی

ایگنیتور

بالاست

PFC

نوع لامپ

خیر

خیر

خیر

خیر

تابان

بله

بله

بله

بله

فلورسنت

خیر

خیر

خیر

خیر

اندوکسیونی

بله

بله

بله

بله

سدیم کم فشار

بله

بله

بله

بله

سدیم پرفشار

بله

بله

بله

بله

سدیم پرفشار سفید

بله

بله

بله

بله

جیوه پرفشار

خیر

خیر

بله

بله

هالید فلزی

بله

بله

بله

بله

هالید فلز کوارتز یا سرامیکی

بله

بله

بله

بله

زمان تکرار ضربه

 

استفاده از دنده کنترل الکترونیکی با فرکانس بالاتر می تواند شدت تابش را کوچکتر، نورانیتر و بهتر جلوه دهد. هر چند، هنگام استفاده از این نوع دستگاه، دما باید مورد توجه قرار بگیرد، اما در عوض، سیم پیچ این دستگاه مثل بقیه همنوعانش حجیم نیست.

دنده کنترل الکترونیکی هنوز هم برای لامپ های دشارژی (HIP) ایده جدیدی است. تعدادی از انواع معتبر این دستگاه وجود دارد که لامپ های فشار بالای سدیمی و آهن هالیدی را در وات های پایین راه اندازی می کنند.

چندین نظریه معتبر در این مورد وجود دارد که مزیت های مربوط به این دستگاه را بررسی می کنند؛ امکان دارد این بررسی مصرف انرژی را کاهش دهد و عمر لامپ را در مقابل عواملی مانند افزایش قیمت بهبود بخشد.

 

  • معایب دنده کنترل

چنانچه دستگاه کنترل در محدوده دمایی و ولتاژ نامطمئن قرار گیرد مشکلی پیش نمی آید. این مسأله را باید با فکر و دقت مورد توجه قرار داد. معمولاً میزان ساز در دو نوع تکی و دوتایی ضربه ای ۲۴۰ و ۲۳۰ ولتی است.

در این دو میزان ساز وضعیت هایی اتفاق می افتد که مقدار ولتاژ تغذیه، از ولتاژهای دیگر بیشتر می شود و در این حالت استفاده از میزان ساز چند ضربه ای سودمند است. در پایان عمر لامپ، این لامپ ممکن است یک سویه شود، در این حالت جریان زیادی در میزان ساز وجود دارد که باعث افزایش دما می شود.

هنگامی که لامپ ها در دوره های خاصی تعویض می شوند افزایش دما کمتر اتفاق می افتد. اگر لامپ ها فقط به علت افزایش دما تعویض شوند آنها ممکن است یک سویه شده باشند؛ در این صورت توصیه می شود که از میزان سازهای با قطع حرارتی استفاده کرد. این روش در گستره وسیعی از انواع لامپ های HID) کاربرد دارد.

ایگنیتورهای زمانی در جهت افزایش اطمینان حرارتی لامپ توصیه می شوند. ایگنیتور زمانی در یک دوره مشخص در لامپ خاموش می شود. چنانچه لامپی خراب شود به علت فشار کم در میزان ساز است و همچنین سیم کشی که در محفظه نورافکن قرار گرفته است.

در مقایسه ایگنیتورها، ایگنیتور بدون زمان بندی لامپ تماماً روشن می ماند اما در ایگنیتور زمانی در پایان هر سیکل، لامپ خاموش می شود و باعث افزایش دمای دستگاه کنترل می شود.

لامپ های دشارژی عموماً نیاز به خنک شدن قبل از روشن شدن دارند. زمان روشن و خاموش کردن نیز به نوع لامپ بستگی دارد. معمولاً لامپ های فشار بالای سدیم بعد از ۵ دقیقه خاموش شدن و لامپ های آهن هالیدی بعد از ۱۵ دقیقه خاموش شدن، روشن می شوند. برای نمونه، یک ایگنیتور با فشار بالای سدیمی، ۵ دقیقه بعد از تغذیه کار می کند و اگر دوباره تغذیه نشود دیگر به کارش ادامه نمی دهد.

ایگنیتور زمانی باید برای مدار لامپ های آهن هالیدی تکمیل شده، مورد استفاده قرار داد. لامپ های آهن هالیدی برای راه اندازی فشار بالای سدیمی استاندارد، مناسب ترین هستند.

اگر یک تولید کننده بخواهد در زمینه تولید دنده های کنترل معروف شود، باید ایزوهای مختلف را در زمینه سازگاری دنده کنترل دریافت کند. شاید عمر دنده کنترل با نگهداری آن در درجه پایین طولانی شود.

 

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید. 

مقالات مرتبط

نظرات