خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

لامپ های سدیم کم فشار

لامپ سدیم با فشار کم شامل یک لوله ی داخلی با دو الکترود اصلی است که در آن قوس الکتریکی ایجاد می شود. نظر به اینکه درجه حرارت این لوله C ۲۷۰⁰ می باشد برای جلوگیری از تلفات حرارتی از یک حباب خارجی استفاده می شود و سطح داخلی آن نیز با یک مادۀ منعکس کننده اشعۀ حرارتی مادون قرمز، مثلاً اکسیدانیدیوم، پوشانده می شود. به منظور از دست ندادن انرژی حرارتی، این لامپ ها دو جداره اند. به دلیل آنکه فشار بخار داخل لامپ، کم است ابعاد حباب و در نتیجه لامپ، بزرگ است. همچنین برای اینکه لولۀ داخلی (که برای طول قوس الکتریکی بلند ساخته می شود) جای زیادی نگیرد آن را U شکل می سازند. با این عمل، علاوه بر کوچک کردن حجم کلی لامپ، از تلفات انرژی حرارتی نیز تا حدی جلوگیری می شود، زیرا دو شاخۀ لوله ی U، انرژی را بین یکدیگر تبادل می کنند. در شکل زیر اجزای مختلف لامپ سدیم کم فشار نشان داده شده است.

                                                      

                                                                                  اجزای مختلف لامپ سدیم کم فشار

 

مزایا و موارد استفادۀ لامپ سدیم کم فشار:

  1. نوری که لامپ سدیم کم فشار تولید می کند نور زرد بوده که چشم انسان، حداکثر حساسیت را در برابر آن دارد.
  2. حشرات بیشتر به نور آبی تمایل داشته و کمتر به نور زرد نزدیک می شوند. لذا در تابستان، حشرات در اطراف این لامپ جمع نمی شوند.
  3. درخشندگی لامپ حدود ۱۰ استیلب بوده لذا باعث ناراحتی چشم نمی گردد.
  4. در صورت خاموش کردن چراغ، می توان آن را در کمتر از یک دقیقه روشن کرد.
  5. ضریب بهرۀ نوری آن بسیار بالا بوده و خیرگی آن ها نیز بیشتر است. همچنین توان نوری آن در سرتاسر عمر لامپ تقریباً ثابت می ماند.
  6. این لامپ ها دارای کمترین کیفیت نور می باشند. به این دلیل در مکان هایی که رنگ نور مطرح نبوده و قدرت تمیز و تشخیص مورد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرند. البته در بسیاری از شهرها استفاده از این نوع لامپ ها در روشنایی سطح جاده ممنوع شده است.

به دلیل تک رنگ بودن این منبع نوری، رنگ نور زیر این چراغ ها، سیاه، سفید یا سایه های خاکستری رنگ به نظر می رسد. این لامپ ها در رنج توان های ۱۸ تا ۱۸۰ وات در دسترس هستند.

لامپ های سدیم پر فشار

این لامپ ها به طور وسیع در صنعت و روشنایی خارجی کاربرد دارند و به دلیل بازدۀ بالا نسبت به لامپ های متال هالید، در صورت کم اهمیت بودن تنوع رنگ، انتخاب بهتری هستند. تفاوت این لامپ با لامپ های متال هالید و بخار جیوه، در نداشتن الکترود راه اندازی است. بخار سدیم به صورت پرفشار در لوله ای سرامیکی استفاده می شود. ولتاژ دو سر دو الکترود باعث می شود تا گاز سدیم یونیزه شده و لامپ روشن شود. لولۀ قوس این لامپ از مواد سرامیکی ساخته می شود تا بتواند در دماهای ۲۳۷۲F پایدار بماند. شکل زیر اجزای مختلف لامپ سدیم پرفشار را نشان می دهد.

                                                                                           اجزای مختلف لامپ سدیم پرفشار

مدار زیر نحوۀ راه اندازی لامپ بخار سدیم را نشان می دهد.

تجهیزات لازم برای راه  اندازی لامپ های تخلیه در گاز عبارتند از:

الف) بالاست: لامپ های تخلیه در گاز برای روشن شدن به ولتاژ بالا نیاز دارند. همچنین جریان الکتریکی در این لامپ ها پس از یونیزاسیون گاز خنثی، افزایش می یابد که باید این جریان، کنترل شود. بنابراین، نیاز به یک بالاست (چوک) می باشد که به طور سری در مدار قرار می گیرد.

ب) ایگنیتور: این وسیله از تعدادی قطعات الکترونیکی ساخته شده است که وظیفۀ آن، تولید ولتاژ زیاد برای راه اندازی لامپ های تخلیه که فاقد الکترود راه اندازی هستند، می باشد. ایگناتور با لامپ به صورت موازی بسته می شود.

ج) خازن: این لامپ ها به دلیل داشتن بالاست مغناطیسی به عنوان یک عنصر سلفی، دارای ضریب قدرت پایینی (cosɸ=۰٫۴) هستند. لذا برای جبران سازی از خازن استفاده می شود که به صورت موازی در مدار قرار می گیرد.

لامپ های پرفشار جیوه

رنگ نور و ضریب بهره ی نوری لامپ: فشار بخار کارکرد لامپ در نور لامپ و طول موج تأثیر دارد. هرچه فشار بیشتر باشد طول موج نور حاصل، بیشتر است. بیشتر تشعشعات جیوه در طول موج فرابنفش و همچنین آبی، سبز و زرد می باشد و در طول موج قابل رویت طیف جیوه شامل ۵ طیف اصلی ۴۰۴٫۷ ، ۴۳۵٫۸، ۵۴۶٫۱ ، ۵۵۷ و ۵۵۹ نانومتر  است که باعث ایجاد نور آبی – سبز می شود و نور تولید شده توسط لامپ، سفید مایل به آبی بوده که خود نشانه ی عدم وجود نور قرمز است. معمولاً در لامپ های با فشار کم و متوسط، برای رفع کمبود نور قرمز از رشته ی تنگستن استفاده می شود. همچنین مقدار قابل توجهی از امواج فرابنفش، قابل رویت نیست و در اثر برخورد با اندود فسفر حباب خارجی لامپ، تبدیل به اشعه ی مرئی می شود. معمولاً نوع فسفر طوری انتخاب می شود که نور تولید شده دارای رنگ قرمز بوده و بتواند کمبود نور قرمز را جبران کند. اجزای مختلف این نوع لامپ ها در شکل قابل مشاهده هستند.

                                                                 

                                                                                         اجزای مختلف لامپ پر فشار جیوه

انواع لامپ های جیوه ای: سه نوع لامپ جیوه ا ی به قرار زیر ساخته می شوند:

الف) لامپ های جیوه ای با حباب خارجی یا بیضوی شفاف

ب) لامپ های جیوه ای با حباب خارجی بیضوی با اندود فسفر

ج) لامپ های جیوه ای با شار جهت دار

لینک کالاهای مرتبط:

 

مقالات مرتبط