كليد اتوماتیک كمپكت
مجموعه ای از رله هاي حفاظتي مانند اضافه بار، اضافه جريان، آندر ولتاژ و غيره که در يك محفظۀ كوچك قرار گرفته اند را كليدهاي كمپكت يا فشرده می نامند از آنجائي كه بدنه اين كليدها به كمك نوع خاصي از قالب تزريق تولید مي شوند، به آنها كليدهاي بدنه تزريقي يا Molded case هم می گویند. ساختار عملكرد كليدهاي كمپكت در هنگام ایجاد خطا به این صورت است كه فنر شارژ مكانيزم به شكل دستي يا موتوري شارژ می شود و هنگام وقوع خطا دشارژ شده و پل هاي كليد را باز می نمایند.

دستۀ فرمان اين كليدها داراي سه وضعيت است:

وضعيت قطع كه در اين حالت كليد قطع است با فشاردادن دستۀ فرمان به سمت بالا كليد وصل مي شود. در حالاتي كه كليد به سبب يك خطا، قطع شده باشد، دستۀ فرمان در وضعيت وسط يعني بين حالات قطع و وصل قرار مي گيرد در اين حالت براي وصل مجدد كليد بايد آن را یکبار به حالت قطع برد و سپس كليد را وصل نمود.

وضعيت قطع و وصل كليد اتوماتیک
این کلیدها از دو نوع حفاظت استفاده می کنند پس از اینکه خطاي اضافه بار به وسیلۀ يك رله حرارتي و خطاي اتصال كوتاه توسط يك رله الكترومغناطيسي تشخيص داده شد فرمان قطع كليد صادر مي شود. هر يك از اين حفاظت ها قسمتی از منحني قطع كليد را به خود اختصاص داده­اند. هنگامی كه فضاي تابلو دارای محدودیت باشد يا نياز به قدرت قطع بالا نباشد، از اين نوع كليدها استفاده مي شود. ازدیگرمزاياي كليدهاي كمپكت، امكان استفاده اين كليدها در شبكه برق DC و AC است تفاوت كليدها در اين شبكه ها در قدرت قطع آن است به نحوی كه در حالت DC كليد قدرت قطع كمتري نسبت به حالت AC دارد. لازم به توضیح است که تنها کلیدهای اتوماتیک غیرقابل تنظیم اشنایدر الکتریک (ایزی پک) در هر دو حالت AC و DC کار می کنند و کلیدهای قابل تنظیم کمپکت اشنایدر الکتریک تنها در حالت AC کاربرد دارند.

برخي از اجزاء كليدهاي كمپكت عبارتند از:

 – ۱بدنه كليد

 – ۲دستۀ فرمان قطع و وصل كليد

 – ۳دكمه تريپ دستي كليد

۴- مکانيزم قطع و وصل كه كنتاكت ها را به هم وصل و يا از هم جدا مي كند

 – ۵كنتاكت هاي قدرت و فرمان

 – ۶ترمينال هاي ورودي و خروجي

 – ۷رله هاي حفاظتي مختلف نظير اضافه بار و اتصال كوتاه

– ۸ ولوم هاي مربوط به تنظيم حفاظت كليد اتوماتیک

ویدئوی آموزشی

 

مقالات مرتبط