معرفی فیوز، کلید مینیاتوری و کلید اتوماتیک

برای کنترل جریان زیاد از وسایل زیر استفاده می شود:

 • فیوز (تند سوز و کند سوز)
 • کلید مینیاتوری MCB
 • کلید اتوماتیک MCCB

 

فیوز تند سوز به فیوزی گفته می شود که اگر جریان از حد تعریف شده بیشتر شود، به صورت گرمای RI2 (قانون ژول) ذوب شده و مدار را قطع می کند.

از نمونه های فیوز تند سوز می توان به فیوز فشنگی و فیوز شیشه ای نام برد. در فیوز فشنگی می توان از رنگ پولک روی فیوز به آمپر آن پی برد. برای مثال رنگ سبز نشان دهنده تحمل جریان ۶ آمپر است و رنگ قرمز روشن نمایشگر ۱۰ آمپر. در جدول زیر، رنگ ها و آمپراژ آنها را مشاهده می کنید.

                                                                       

                                             شکل (۱) فیوز فشنگی                                                                              شکل (۲) فیوز شیشه ای

فیوز کند سوز: فیوز کند سوز یا فیوز تأخیری به فیوزی گفته می شود در هنگام راه اندازی الکتروموتورهای صنعتی، جریان راه اندازی را تحمل کرده و نمی سوزد؛ ولی در زمان اتصال کوتاه، این فیوز می تواند عمل کرده، مدار را قطع کند و موتور را محافظت نماید. در این فیوزها که به صورت یک میله با قطر های مختلف است، قسمتهای نازک تر در هنگام اتصال کوتاه می سوزند و مدار را قطع می کنند.

 

کلید مینیاتوری:

به کلیدی گفته می شود که امروزه می تواند تا جریان ۶۳ آمپر را در مصارف خانگی و صنعتی و تجاری از لحاظ حفاظت تأمین کند. این کلید دارای سه مشخصه زیر است:

۱- اضافه جریان (Over Load)

۲- اتصال کوتاه (Short Circuit)

۳- محدود کنندگی جریان

 

کلاس های ساخت کلید مینیاتوری:

A: برای دستگاه های اندازه گیری

B: برای روشنایی و پریزهای معمولی

C: برای مصارف صنعتی و موتورهایی که سیستم راه انداز دارند.

D: برای بارهایی که شدیداً خازنی یا شدیداً سلفی هستند.

 

کلیدهای مینیاتوری

 • کلیدهای مینیاتوری باید از نوع حرارتی – مغناطیسی بوده و بدنه آن استقامت حرارتی و مکانیکی کافی برای تحمل مداوم جریان نامی قید شده آن را داشته باشد.
 • بدنه کلیدهای مینیاتوری باید بتواند توانایی جریان اضافه بار و اتصال کوتاه را که کلید عامل حفاظتی آن است در شرایط کاری قید شده تحمل نماید.
 • درجه حفاظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو همخوانی داشته و از درجه حفاظت تابلو نکاهد.
 • محفظۀ در برگیرنده جزء عمل کننده حفاظتی، باید به منظور جلوگیری از تماس شخص با مکانیزم مزبور کاملاً مهر و موم شده باشد.
 • اجزای فلزی مکانیزم عمل کننده کلید باید از جنس مقاوم بوده تا در شرایط آب و هوایی نامساعد فرسوده نشود. ترمینال های کلید باید به گونه ای باشد که از پراکنده شدن سیم و کابل متصل به آن جلوگیری شود. رزوه های پیچ ترمینال ها باید در فلز محکم شود. انتهای آچارخور پیچ ها باید گرد بوده تا از صدمه رساندن به سیم ها جلوگیری نماید.

 

اطلاعات زیر باید به طور خوانا و همیشگی بر روی بدنه کلید مینیاتوری درج شده باشند:

 • وظیفۀ کلید
 • استاندارد ساخت
 • دمای مرجع برای تنظیم کردن
 • نام سازنده یا علامت تجاری آن
 • نوع کلید بر حسب جریان قطع حفاظتی آن
 • جریان نامی، ولتاژ نامی، فرکانس نامی و تعداد فازها

 

کلیدهای اتوماتیک:

کلید اتوماتیک وسیلۀ مکانیکی قطع و وصل خودکار جریان است. این نوع کلیدها جریان های غیرعادی (اضافه بار، اتصال کوتاه) را به طور خودکار قطع می کنند. کلید های اتوماتیک همانند کلیدهای مینیاتوری عمل می کنند با این تفاوت که توان بیشتری را می توانند تحمل کنند و قابل تنظیم هستند.

 

مقالات مرتبط