فیلتراسیون در سیستم هیدرولیک

 


اهداف این مبحث:

 • فیلتراسیون در سیستم هیدرولیک
 • راه های ورود آلودگی و ذرات خارجی به سیستم هیدرولیک
 • انواع فیلتر در سیستم هیدرولیک
 • ویژگی های فیلتراسیون خط برگشت
 • مخزن روغن
 • لوله، شلنگ و اتصالات

 

   بسیاری از عملکردهای نامناسب در سیستم هیدرولیک ناشی از روغن های بسیار کثیف است.

 

 • راه های ورود آلودگی و ذرات خارجی به سیستم هیدرولیک

۱- از طریق روزنه های خارجی

٢- از طریق نصب اشتباه

٣- از طریق آلودگی داخلی

۴- از طریق فرسودگی در سیستم هیدرولیک

۵- استفاده از روغن های نامرغوب

 ۶- تعمیرات اشتباه

 

 • انواع فیلتر در سیستم هیدرولیک

 ۱- فیلتر خط مکش (Suction line)

۲- فیلتر خط فشار (Pressure line)

٣- فیلتر خط برگشت (Return line)

۴- فیلتر بای پس (Offline)

۵- فیلتر فیلر و هواکش (Filler & breather)

 

 

 

فیلتر هیدرولیکی suction line filter

 

 

 

 

 

فیلتر هیدرولیکی return line filter

 

نکته:

   مسدود شدن تدریجی صافی ورودی باعث ایجاد موارد ذیل می شود:

١-کاویتاسیون

۲-افزایش صدا

۳-کاهش عمر مفید پمپ

 

 • ویژگی های فیلتراسیون خط برگشت

 ۱-هزینه کم

۲-سرویس ساده

۳-امکان استفاده از نشانگر انسداد

۴-امکان فیلتراسیون ظریف

۵-جلوگیری از ایجاد کاویتاسیون در پمپ

۶-نیاز به شیر بای پس

۷-امکان استفاده از ۲ فیلتر برای کاهش زمان سرویس

 

 • جنس فیلترها

١- بافت شیشه ای

 ۲- تشکیل شده از قسمت های جامد گیاهان

 ٣- تشکیل شده از سیم های بافته شده

 • ویژگی های یک فیلتر

١- باید دارای راندمان کاری خوبی باشد.

 ۲- باید آلودگی ها و کثیفی ها را در خود نگاه دارد و خارج نکند.

 ۳- باید تحمل فشارهای تفاضلی را دارا باشد.

 ۴- عمر طولانی در یک سیستم داشته باشد.

 ۵- هزینه اولیه آن مناسب باشد.

 

 • معیارهای طراحی فیلتر

 ۱- میزان حساسیت اجزاء بکار گرفته شده در سیستم هیدرولیک به ذرات خارجی

۲- تعیین میزان دبی

 ۳- اختلاف فشار مجاز

 ۴- سازگاری مواد فیلتر با روغن مورد استفاده

 ۵- دمای کاری

۶- ویسکوزیته روغن

 

در تعیین سایز فیلتر موارد ذیل در نظر گرفته می شوند:

 ۱- میزان آلودگی محیطی که سیستم در آن قرار دارد.

۲- میزان مراقبت و سرویس سیستم هیدرولیک

۳- دمای کاری روغن

 

 • مخزن روغن

   مخزن روغن از لحاظ کاربردی باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

 – توانایی ذخیره کردن کل روغن سیستم

– جداسازی هوای موجود در روغن

– ته نشین شدن آلودگی ها در مخزن

 – دفع حرارت سیستم مخزن

   روغن باید حجم کافی جهت جبران انبساط روغن داخل مخزن داشته باشد. مخازن بهتر است مرتفع و کم عرض ساخته شوند. در مخازن کم عمق، امکان ورود هوا به پورت مکش پمپ وجود دارد.

 

 • ابعاد مخزن

   ابعاد مخزن روغن در سیستم صنعتی

حجم مخزن روغن (lit)= سه تا پنج برابر دبی پمپ ( lit/ min)

ابعاد مخزن روغن در سیستم سیار به ازاء هر ۱۰۰GPM دبی پمپ، حجم مخزن ۳۰~۲۰ gallon


 

لوله، شلنگ و اتصالات

انواع هدایت کننده های روغن

– لوله های صلب – تیوب (نیمه صلب) – شلنگ های انعطاف پذیر

 

نکته:

   هنگام انتخاب نوع هدایت کننده روغن، نکات ذیل را می بایست به دقت بررسی نمایید:

– خطوط باید توانایی تحمل فشار کاری محاسبه شده و حداکثر فشار لحظه ای، تا چهار برابر فشار کاری را داشته باشند.

– خطوط انتقال به منظور نصب تجهیزات لازم باید از استحکام کافی برخوردار باشند.

– مسیر روغن باید از نظر ابعاد به اندازه کافی بزرگ باشد تا از افت فشار غیر مجاز (بیش از ۱۰% فشار اولیه) جلوگیری شود و بتوانند کل دبی مورد نیاز را انتقال دهند.

– به منظور کاهش جریان های آشفته و افت های اصطحکاکی، سطوح داخلی خطوط انتقال می بایست از صافی مناسب برخوردار باشند.

– مواد تشکیل دهنده خطوط انتقال باید با سیال گذرنده از آن ها سازگار باشد.

در بعضی از سیستم های هیدرولیک جهت غلبه بر مشکلات ناشی از به وجود آمدن ضربه و ارتعاشات در خطوط انتقال، استفاده از آکومولاتور توصیه می شود.

 

 


برای مطالعه بیشتر در مورد سیستم های آکومولاتور، پیشنهاد می شود که از مقاله زیر استفاده نمایید:

آکومولاتورها (انباره ها)

آکومولاتور هیدرولیکی به عنوان یک منبع ثانویه، با ذخیره پتانسیل سیال غير قابل تراکم (تحت فشار قرار گرفته توسط عامل خارجی) می تواند در هنگام نیاز، مورد استفاه قرار گیرد. به منظور ذخیره سازی انرژی از مکانیزم های وزنه ای، فنری و یا گازی استفاده می شود.

 

مقالات مرتبط

نظرات