عیب یابی موتور

  • یکی از روش های عیب یابی در موتورها چک کردن ظاهری موتور است. به عنوان مثال در محل هایی که اتصالات دارای مقاومت بالایی هستند و یا احیانا اتصال به خوبی برقرار نشده است، می توان نشانه های سوختگی در اثر حرارت زیاد را مشاهده کرد.
  • از روش های دیگر عیب یابی موتور، استفاده از ولت متر است. با اندازه گیری ولتاژ خط های ورودی موتور اولاً می توان قطع و یا وصل بودن اتصالات را چک کرد و ثانیاً می توان متعادل بودن یا نبودن ولتاژ، اضافه ولتاژ و افت ولتاژ را نیز تشخیص داد.
  • از آمپرمتر نیز برای عیب یابی موتور می توان استفاده کرد. با اندازه گیری جریان های ورودی به موتور می توان نامتعادل بودن جریان ها و نیز زیاد بودن جریان موتور را تشخیص داد. اضافه جریان در موتور می تواند ناشی از اضافه بار، یاتاقان های خراب، سیم پیچی های اتصال کوتاه شده و یا سیم پیچی های باز شده باشد. در موقع قطع بودن موتور از شبکه، می توان با استفاده از اهم متر یا میگر، مشخص کرد که آیا سیم پیچی ها به بدنه و یا زمین متصل شده است یا نه. همچنین می توان حالت اتصال داشتن سیم پیچی های فازهای مختلف به یکدیگر و یا اتصال بین حلقه های یک سیم پیچی را با اهم متر چک کرد. در صورتی که حلقه های یک سیم پیچی با هم اتصال کوتاه داشته باشند، مقاومت آن سیم پیچی از مقاومت بقیه سیم پیچ های موتور کمتر خواهد بود. برای اندازه گیری دقیق مقاومت اهمی سیم پیچ ها، بایستی در صورت امکان از حالت اتصال ستاره و مثلث باز شوند و مقاومت هر سیم پیچ، مستقل اندازه گیری شود.

با استفاده از دستگاه میگر، می توان وضعیت عایق موتور را چک کرد و در صورت نامناسب بودن عایق نسبت به تعویض آن اقدام کرد. دستگاه میگر، در واقع یک اهم متر است که می تواند مقادیر بزرگ مقاومت را اندازه گیری کند. با این دستگاه می توان عایق بین فازهای مختلف موتور، یک فاز با بدنه و … را چک کرد.

  • برای تشخیص صدای غیرعادی الکتروموتور از وسیلۀ ساده ای به نام سنداسکوپ استفاده می شود تا منابع نویز در موتور را شناسایی کند. از منابع ایجاد نویز در موتور یاتاقان های خراب، جرقه ها، جریان مایعات نظیر روغن و … است. شل بودن ورقه های روتور و یا شل بودن قفل شیارها در استاتور از دیگر عوامل ایجاد صدا در موتور است.
  •  

مقالات مرتبط