شیر ایمنی خودکار


اهداف این مبحث:

  • شیر ایمنی خودکار
  • ساختمان شیر ایمنی خودکار
  • اجزای شیر ایمنی خودکار
  • طرز کار شیر ایمنی خودکار

 


 

   شیر ایمنی خودکار شیری است که بر روی چاه های نفت و گاز، دستگاه های تفکیک کننده و لوله های جریان نصب می شود. در مواقع اضطراری و خطر، جریان نفت یا گاز را بطور خودکار قطع می کند و برای این کار از دستگاه های مختلفی بنام کنترل کننده (Pilot) استفاده می کند.

   دو نوع پایلوت بر روی شیر ایمنی قرار دارد:

  • فشار زیاد (High Pilot)
  • فشار کم (Low Pilot)

   منظور از تنظیم پایلوت ها بر روی فشار بالا و پایین این است که اگر فشار در سیستم (فرض کنید خط لوله) بالا رود، بطوریکه از فشار تنظیمی H.Pilot زیادتر شود، فشار پشت پیستون نگهدارنده دروازه (که به صورت باز است) وارد شده و از مجرای تخلیه به بیرون هدایت می شود. در نتیجه شیر بسته خواهد شد و در پی آن مسیر جریان قطع خواهد گردید.

   با توجه به توضیحات بالا، بایستی فشار جریان همواره بین فشارهای تنظیمی جهت فشار بالا و فشار پایین قرار گیرد. پایلوت ها در مکان های مختلف نصب می شوند و چون کنترل کننده هستند، بر روی هر گونه شیری می توانند نصب شده و فرمان را صادر نمایند.

نکته:

   پایلوت ها همچنین می توانند بر روی شیرهای خلاص (Relief valves) نصب شده و بر اساس موارد تنظیمی، فشار را به بیرون فرستاده، مجرا را تخلیه کرده و باعث بسته شدن شیر گردند.


بیشتر بخوانید:      

برای آشنایی بیشتر با انواع شیرهای صنعتی که برای باز و بسته کردن مجراهای عبور سیال استفاده می شوند، شما را به خواندن مقاله زیر دعوت می کنیم.

انواع شیرهای صنعتی


 

  • ساختمان شیر ایمنی خودکار

   به طور کلی شیرهای ایمنی خودکار دارای مکانیسم عمل یکسانی هستند و تفاوت آن ها فقط در کنترل کننده است که ممکن است بصورت هیدرولیک، هوایی یا فشار خود جریان باشد.

 

 

  • اجزای شیر ایمنی خودکار

۱- میله اصلی  Stem

۲- پیستون  Piston 

۳- رینگ پیستون O-Ring 

۴- دروازه  Gate 

۵- شیر سوزنی  Needle Valve

۶- شیرسرعتی  Velocity Check Valve

۷- فنر Spring

۸- محفظه فنر  Housing Spring 

۹ – کنترل کننده ها Pilots 

۱۰- مجرای تنفسی Opening Protector

۱۱- سرپوش قفل کننده  Lock Cap

۱۲- فاصله گیر Spacer

۱۳- مهره Nut

۱۴- استوانه Cylinder

 

  • طرز کار شیر ایمنی خودکار

   این نوع شیر ایمنی بوسیله فشار جریان کار می کند، به این ترتیب که فشار از طریق شیرهای سوزنی و سرعتی روی پیستون منتقل می شود و آنرا به طرف پایین حرکت می دهد.

   در محفظه بالایی فنری روی میله اصلی قرار گرفته است که در جهت مخالف حرکت پیستون ایستادگی می کند. پس کافی است که فشاری بیشتر از نیروی ایستادگی فنر روی پیستون وارد آید تا شیر خودکار ایمنی باز شود و همین امر باعث سریع آزاد شدن آن می شود. تا زمانی که فشار روی پیستون برقرار است شیر ایمنی خودکار باز است، ولی در مواقع اضطراری که این فشار بوسیله یکی از کنترل کننده ها به خارج تخلیه شود نیروی ذخیره شده در فنر باعث بالا کشیدن میله اصلی و در نتیجه بسته شدن شیر ایمنی خودکار می شود.

نکته:

   چنانچه بخواهید شیر در حالت باز باقی بماند سرپوش قفل کننده را روی آن ببندید و در صورتیکه بخواهید در حالت بسته باقی بماند بوسیله فاصله گیر و مهره آنرا قفل نمایید.

نکته:

   هوای زیر پیستون بوسیله مجرای تنفسی با هوای جو در ارتباط است و در مواقعی که رینگ های پیستون سائیده می شوند، سیال بالای پیستون به زیر نفوذ می کند و از طریق مجرای تنفسی به خارج نشت می کند.

 

  • طریقه باز و بستن شیر ایمنی خودکار

   طریقه باز و بسته کردن شیر ایمنی خودکار بستگی به محل نصب آن دارد.

 

 

 

مقالات مرتبط