سیم کشی سرمایش ساختمان

سیستم های سرمایش و گرمایش رایج در ساختمان که نیاز به برق رسانی دارند، عبارتند از:

 1. فن ها و پنکه ها
 2. کولر آبی
 3. ایرواشوها
 4. کولر گازی و اسپلیت
 5. مولتی اسپلیت یا اسپلیت های VRF
 6. داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی
 7. فن کویل زمینی، دیواری، فن کویل کاستی، فن کویل کاستی داکت
 8. چیلر جذبی و تراکمی
 9. زنت

 

کولر آبی

 

 

 متداولترین نوع اجرا در سیستم های تبخیری، کولرهای آبی هستند. معمولاً کولرهای آبی مسکونی و صنعتی از تبخیر مستقیم استفاده می کنند. در این روش، از تابلوی مینیاتوری واحد تا کلید ورود کولر آبی سه رشته سیم با سطح مقطع ۲٫۵ میلی متر مربع کشیده می شود و از کلید کولر تا کولر هر واحد یک کابل ۵×۲٫۵ استفاده شود. کابل ۵ رشته شامل دور تند، دور کند، پمپ، نول و حفاظت است. در بسیاری از مواقع به اشتباه برای کولر کابل ۴×۲٫۵ کشیده می شود. در این حالت هادی حفاظتی کشیده نشده است که خلاف مقررات ملی ساختمان است. جهت رفع این مشکل اصولی ترین روش، تغییر کابل است که در برخی موارد امکان پذیر نیست. در این حالت دو روش زیر پیشنهاد می شود:

 1. بدنه کولرها به هم وصل و هادی حفاظتی آخرین بدنه به شینه زمین تابلو آسانسور وصل می شود. عیب این روش این است که اگر کولر یکی از واحدها به هر دلیلی از مدار خارج شود (تعمیر یا جابه جایی)، سیستم اتصال زمین مابقی کولرها قطع می شود.
 2. یک تابلو در پشت بام قرار داده و شینه اتصال زمین در آن نصب و تمام اتصالات بدنه به آن متصل می شود. سپس از شینه مذکور یک سیم به شینه اتصال زمین تابلو آسانسور کشیده می شود.

 

کولر گازی و اسپلیت

 

 اگر کولرهای گازی یک تکه باشد، معمولاً سه رشته سیم با حداقل سطح مقطع ۲٫۵ میلی متر مربع استفاده می شود. اما در کولرهای دو تکه بین یونیت داخلی و کندانسور یک سری سیم های ارتباطی وجود دارد که سطح مقطع پایینی دارند و معمولاً توسط شرکت سازنده تعیین می شود. از تابلو جهت تغذیه یونیت داخلی، سه رشته (در صورت سه فاز بودن ۵ رشته) کشیده می شود. سطح مقطع سیم مصرفی به نوع کولر و شرکت سازنده آن برمی گردد و باید متناسب و با سطح مقطعی بالاتر از توان مصرفی کولر انتخاب می شود.

 

 

 

 

مقالات مرتبط