سیلندر های هیدرولیک

 


اهداف این مبحث:

 • سیلندر های هیدرولیک
 • انتخاب سیلندرهای هیدرولیک
 • محاسبات نیرو و سرعت سیلندر
 • مدار کنترل سرعت سیلندر
 • راه اندازی سیلندر

 

   سیلندرهای هیدرولیک، جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل می کنند. سیلندرهای هیدرولیک در دو مدل یک کاره و دو کاره تولید می شوند. در نوع یک کاره، برگشت به موضع اولیه توسط فنر یا نیروی سنگینی بار صورت می پذیرد، ولی در نوع دو کاره، عمل رفت و برگشت تحت کنترل سیال هیدرولیکی انجام می شود.

 

 • انتخاب سیلندرهای هیدرولیک

   در انتخاب سیلندرهای هیدرولیک موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

 • حداکثر فشار کاری سیستم
 • قطر پیستون و میله پیستون
 • نیروی سیلندر 
 • حداکثر نیروی سیلندر 
 • طول کورس سیلندر 
 • حداکثر سرعت سیلندر
 • نحوه نصب سیلندر 
 • وجود ضربه گیر 
 • نوع و کاربرد سیلندر

   

 • مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک

 • بارگذاری غیر محوری
 • نصب نامناسب
 • خم شدن میل پیستون
 • محاسبات نادرست در شتاب گیری و کاهش سرعت بار
 • بارهای ضربه ای سنگین
 • نشتی های داخلی و خارجی
 • تقویت فشار ناخواسته 
 • سرعت و ترتیب حرکت نادرست
 • خراب شدن سریع تجهیزات داخلی سیلندر نظیر O-Ring ها و واشرها

 

 

 • محاسبات نیرو و سرعت سیلندر

   برای دستیابی به نیروی مورد نظر ابتدا سطح فشار کاری باید تعیین گردد. برای مثال فشار bar) ۱۲۰) در صنعت بسیار متداول است. با توجه به فشار کاری و نیروی مورد نیاز، سطح مقطع سیلندر از رابطه زیر تعیین می گردد.

(F(Kgf)=P(bar) xA(cm2

 

 

 • مدار کنترل سرعت سیلندر

   سیستم هایی طراحی شده اند که می توانند سرعت حرکت سیلندر و پیستون آن را کنترل کنند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مدار کنترل جریان سرریز Bleed off circuit
 • مدار اندازه گیری مقدار جریان ورودی یا کنترل در دهانه تغذیه Meter-in circuit
 • مدار اندازه گیری مقدار جریان خروجی یا کنترل در دهانه تخلیه Meter-out circuit
 • مدار تغذیه متغییر Variable feed
 • پمپ حجم متغییر Variable-volume pump
 • مدار حرکت سنکرون سیلندر

 

 

 • راه اندازی سیلندر

   در راه اندازی سیلندرهای نو به یاد داشته باشید که هوای محبوس در سیلندر باید خارج شود. خروج هوا معمولاً پس از چند بار حرکت به جلو و عقب انجام می شود. تا زمانی که هوا در سیلندر محبوس باشد امکان حرکت ناگهانی و ناخواسته وجود دارد. بعضی از سیلندرها دارای پیچ هواگیری هستند. توسط این پیچ به راحتی هوای داخل سیلندر خارج می شود.

 

 

 

مقالات مرتبط

نظرات