روش های حفاظت موتور

روش های حفاظت موتور به طور کلی، تجهیزات الکتریکی را در برابر کلیه حالت های ناخواسته که ممکن است باعث صدمه دیدن و یا خرابی دستگاه شود، حفاظت می کنند. منظور از حفاظت، اتخاذ تدابیر و استفاده از وسائلی است که بلافاصله پس از وقوع حالات ناخواسته و غیرعادی، وارد عمل شده و دستگاه مورد نظر را از مدار خارج می کنند.

در موتورهای القایی، حالت های غیرعادی و مضر متفاوتی ممکن است پیش آید که برای هر یک، از نوع مخصوصی از حفاظت استفاده می شود. به طور کلی، می توان این حالت های غیرعادی را به صورت زیر نام برد:

۱- اضافه بار در موتور: باری که به یک موتور اعمال می شود، بار مکانیکی است که به شافت موتور متصل است. طراحان موتور، معمولاً یک توان نامی برای موتور در نظر می گیرند و موتور را برای آن توان طراحی می کنند.

موتور در شرایطی که بار متصل به آن دارای توانی کمتر یا مساوی توان نامی موتور است، می تواند به طور دائم و بدون مشکل کار کند.

ولی در توان های بالاتر، موتور برای تأمین بار مورد نظر باید جریان بیشتری از شبکه بکشد که این امر باعث گرم شدن بیش از حد موتور و در نتیجه سوختن سیم پیچی ها و از بین رفتن عایق موتور می شود. این حالت را معمولاً از روی جریان موتور تشخیص می دهند.

۲- اتصال کوتاه در موتور: در این حالت یکی از فازهای موتور به زمین و یا یک فاز به فاز دیگر اتصال پیدا کرده است.

معمولاً اتصال به زمین از طریق بدنه استاتور صورت می گیرد. در حالت اتصال کوتاه جریان بسیار زیادی از سیم پیچی های موتور کشیده می شود که در مدت زمان بسیار کوتاهی باعث صدمه دیدن سیم پیچی ها و عایقی موتور می شود.

حالت اتصال کوتاه در موتور باید در کوتاه ترین زمان ممکن توسط تجهیزات حفاظتی تشخیص داده شده و موتور از شبکه جدا شود. این حالت را معمولاً از میزان جریان ورودی به موتور تشخیص می دهند.

۳- افت ولتاژ: توان خروجی یک موتور الکتریکی به ولتاژ اعمالی به آن بستگی دارد. با افت ولتاژ تغذیه موتور، توانی که موتور می تواند تحویل دهد، کاهش یافته و در نتیجه موتور برای جبران این افت ولتاژ جریان بیشتری را از شبکه می کشد.

این افزایش جریان باعث گرم شدن الکتروموتور و در نتیجه خرابی آن می شود. این حالت را می توان با اندازه گیری ولتاژهای فازهای ورودی به موتور و چک کردن جریان ها تشخیص داد.

 ۴- افزایش ولتاژ: افزایش ولتاژ در یک موتور اگر چه میزان جریان عبوری از سیم پیچ های موتور را کاهش می دهد و باعث کاهش دمای آن می شود ولی می تواند برای عایقی آن خطرناک باشد.

با افزایش ولتاژ، جریان نشتی که از عایق می گذرد افزایش پیدا کرده و در نتیجه عایق گرم شده، که ادامه این امر می تواند باعث سوختن و از بین رفتن عایق موتور شود.

۵- ولتاژ نامتعادل: در یک سیستم سه فاز، اندازۀ ولتاژهای فازهای مختلف باید با یکدیگر برابر باشند.

موتورهای الکتریکی سه فاز را برا اساس کار با ولتاژهای متعادل طراحی می کنند. در ولتاژهای نامتعادل، اندازه جریان فازهای مختلف که موتور از شبکه می کشد نیز متفاوت خواهد بود.

این عدم تعادل در جریان ها باعث بالا رفتن تلفات اهمی موتور شده و در نتیجه باعث گرم شدن موتور می شود. با ۳ % عدم تعادل در ولتاژها، موتور می تواند تنها ۹۰ درصد توان نامی خود را بدون گرم شدن تحویل بار دهد.

۶- تک فاز شدن: قطع یک یا دو فاز یک موتور القایی را می توان حالت شدیدتر ولتاژهای نامتعادل دانست. با قطع شدن یک فاز، جریان فازهای دیگر افزایش می یابد که این امر باعث افزایش تلفات در موتور و گرم شدن آن می شود.

۷- تغییر توالی فازها: در یک موتور القایی سه فاز، جهت چرخش موتور به توالی فازهای ورودی موتور بستگی دارد. با تغییر در محل دو فاز موتور، توالی فازها عوض شده و موتور در جهت خلاف جهت قبلی حرکت خواهد کرد.

این امر در بسیاری از سیستم ها می تواند برای تجهیزات و پرسنل خطرناک باشد و باید به طریقی از این امر جلوگیری شود.

۸- روشن و خاموش کردن متوالی موتور: از آنجا که موتورهای القایی موقع راه اندازی جریان بسیار زیادی از شبکه می کشند، روشن و خاموش کردن متوالی و زیاد موتور در یک بازه زمانی، موجب افزایش دمای موتور و کاهش عمر آن می شود.

بنابراین در بسیاری از موتورها، جهت جلوگیری از این عمل، با استفاده از وسایل خاصی، محدودیت هایی را برای تعداد دفعات روشن و خاموش شدن موتور در یک ساعت قرار می دهند.

 

مقالات مرتبط