راهکارهای کنترل آسانسور

ساختار آسانسورهای مدرن چالشی است پیرامون طراحی آسانسورها، پله های برقی و در کنار آن امنیت، سادگی استفاده و هزینه ها هم نقش مهمی را ایفا می کنند. در این زمینه یک راه حل کلی از برنامه ریزی تا کارکرد وجود دارد. این پروسه تمامی بخش های توزیع انرژی، اتوماسیون، سیستم های  کنترلی از طریق پروتکل ارتباطی CAN-OPEN، دکمه های کنترل ماشین و نمایشگرها را پوشش می دهد.

   با توجه به محصولات ارائه شده در بازار، امروزه یک راه حل مناسب برای افزایش امنیت و کاهش هزینه ها در تکنولوژی آسانسورها در دسترس قرار گرفته است.

   از جمله محصولات، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تجهیزات فشار ضعیف
  • کنترل دور
  • ماژول های امنیتی
  • محصولات نمایشگر

و همچنین محصولاتی مناسب برای کنترلف مانیتورینگ و امنیت پیشرفته در موارد زیر می باشد:

  • بالابرهای الکتریکی
  • بالابرهای بدون اتاق فرمان
  • پله برقی

 که یک برنامه کامل و جامع برای تولید، نصب و سرویس ارائه می دهد.

کابل کشی آسانسور

برای تغذیه آسانسور باید کابلی از تابلو مشاعات تا تابلوی آسانسور با حداقل سطح مقطع ۶×۵  کشیده شود. کابل تغذیه آسانسور و کابل روشنایی چاله آسانسور را می توان از چاه آسانسور عبور داد ولی بهتر است که کابل تغذیه آسانسور از رایزرها عبور کند. توجه شود که استفاده از مسیر (شافت) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است، مگر اینکه کانال عبور این گونه مدارها با دیواری که حداقل ضخامت آن برابر با عرض یک آجر (۱۰ سانتیمتر) یا معادل آن از بتن باشد، از مسیر (شافت) آسانسور مجزا شده باشد در هر حال استفاده از این دیوار به عنوان دیوار حامل کابل ها ممنوع است.

 

مقالات مرتبط