دستگاه های اندازه گیری تابلویی

دستگاه های اندازه گیری تابلویی وسایل اندازه گیری الکتریکی هستند که معمولاً با دقت (حساسیت) کمتر و در کلاس (طبقه بندی) پایین تر (۵- ۲٫۵) ساخته می شوند.

در موردهای دقیق تر با کلاس ۱٫۵ یا ۱ هم ممکن است ساخته شوند، از نظر ساختمان خارجی ضدضربه، ضدآب و مقاوم در برابر عوامل خارجی نیز می باشند به خاطر نصب در روی تابلوهای کارخانجات صنعتی یا تابلوهای فرمان، تولید و توزیع انرژی الکتریکی به صورت: ولت متر، آمپر متر، وات متر، فرکانس متر، کسینوس فی متر و کنتور به همراه مبدلهای (ترانسفور اندازه گیری) جریان و یا ولتاژ استفاده می شوند.

صفحۀ نشان دهندۀ این وسایل به شکل مربع، مربع مستطیل و یا گرد با حدود اندازه گیری ۹۰، ۲۷۰ و ۳۶۰ درجه می باشند و در روی تابلو به صورت عمودی، افقی و یا مایل نصب می شوند در شکل مربع با استندارد دین، معمولاً به اندازه های ۴۸، ۷۲، ۹۶، ۱۴۴، ۱۹۲ میلی متر انتخاب می شوند و برخلاف دستگاه های اندازه گیری پرتابل (قابل جابه جایی) و آزمایشگاهی یک رنج سنجش بیشتر ندارند و قابل تغییر نیستند.

۱- ولت متر

در مدار به صورت موازی بسته می شود. برای توسعه اندازه گیری در جریان مستقیم و متناوب یک فاز فشار ضعیف از مقاومتهای سری (Rs) جهت زیاد شدن مقاومت داخلی استفاده می کنند.

برای اندازه گیری ولتاژهای بالا (فشار متوسط و قوی) از ترانسفورماتور ولتاژ که معمولاً به نسبت ۲۰ کیلو ولت به ۲۰۰ ولت طراحی و ساخته شده است استفاده می نمایند. در تابلوهای سه فازه با استفاده از کلید ویژه (کلید ولت متریک کلید لاین) فقط با یک ولت متر می توان ولتاژهای هر فاز  T,N-S,N-R,N و همچنین ولتاژهای خط T,R-S,T-R, S را در هر زمان به سادگی اندازه گیری نمود.

۲- آمپرمتر

در مدار به شکل سری قرار می گیرد، برای توسعۀ اندازه گیری در جریان های مستقیم و متناوب توان پایین از مقاومت های موازی (Rp) که به آن شنت آمپرمتر می گویند استفاده می شود.

برای نصب در تابلوهای سه فاز آمپر پایین (کمتر از ۱۰۰ آمپر) به شکل مستقیم (یکسره، بدون مبدل) و برای آمپراژهای بالا با استفاده از ترانسفورماتور جریان بسته می شوند. سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور جریان فقط شین (شمش) حامل جریان می باشد. نسبت تبدیل معمولاً در این مبدل ها به گونه ای است که همواره جریان خروجی (ثانویه) از محدودۀ ۵ آمپر بیشتر نمی شود و مثلاً با نسبتهای ۱۰۰ به ۵ آمپر یا ۲۰۰ به ۵ آمپر ساخته می شوند.

 ۳- وات متر

در مدار به شکل سری-موازی بسته می شود. سیم پیچ ولتاژ در وات مترهای تابلویی معمولاً ۲۲۰، ۳۸۰ ولت و سیم پیچ برای جریان ۵ آمپر ساخته می شوند به همین جهت برای نصب روی تابلوهای صنعتی باید از ترانسفورماتور جریان هم استفاده شود، البته برای تابلوهای فشار متوسط ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ هم لازم است.    

۴- فرکانس متر

فرکانس متر هم مانند ولت متر در مدار موازی بسته می شود برای نصب روی تابلوهای کارخانه های صنعتی معمولاض از مدل ارتعاشی استفاده می کنند که می تواند در برابر عوامل خارجی از مدلهای عقربه ای مقاوم تر باشد.

در نیروگاه و تابلوهای پست توزیع بیشتر از مدل های عقربه ای استفاده می کنند و زمانی که لازم باشد برای مدت زمان تعیین شده تغییرات فرکانس ثبت شود از مدلهای ثبات نیز استفاده می کنند.

مهم ترین زمان استفاده از فرکانس متر هنگامی است که بخواهند دو آلترناتور را با هم پارالل (موازی) کنند یا اینکه ژنراتوری را وارد شبکه برق شهری (باس بار) بنمایند. این فرآیند را سنکرونیزاسیون می نامند و دستگاه موردنظر که خود دو فرکانس متر را به همراه دارد سنکرونسکوپ نامیده می شود.

۵- کسینوس فی متر

در مدار به شکل سری و موازی بسته می شود. دارای یک سیم پیچ ثابت جریان (سری) و دو سیم پیچ متحرک برای ولتاژ می باشد از یک مقاومت اهمی خالص و یک مقاومت تقریباً سلف خالص نیز استفاده شده است که هر کدام با یکی از سیم پیچ های ولتاژ سری بسته می شوند.

هر کسینوس فی متر چه در مدار یک فاز بسته شده باشد و یا در مدار سه فاز، فقط ضریب توان فازی را نشان می دهد که سیم پیچ جریان روی آن قرار گرفته، مقدار ولتاژ و جریان در سیم پیچها همانند وات متر می باشد به همین جهت برای نصب روی تابلوهای صنعتی حتماً به ترانسفورماتور جریان احتیاج است.

صفحه نشان دهنده برای کسینوس فی مترها به طور معمول در سه مدل طراحی و ساخته می شوند. زمانی که بار مصرفی فقط سلفی باشد از مدل ۹۰ درجه که در انتها مقدار عدد ۱) Cos ᴓ) نشان داده شده است، استفاده می شود. در کارخانه هایی که به غیر از بار سلفی از بار خازنی هم استفاده می کنند (اصلاح ضریب توان) از صفحه نشان دهنده ۹۰ درجه ای که عدد ۱ در وسط قرار دارد استفاده می شود.

البته در هر طرف صفحه اندازه گیری کمتر از ۱ مشخص شده که در یک طرف ضریب توان بارهای سلفی با علامت Ind و طرف دیگر برای بارهای خازنی با علامت Cap می باشد. در نیروگاه ها و مرکزهای پست از صفحه نشان دهنده ۳۶۰ درجه استفاده می شود که در این مدل عدد Cos ᴓ=۱ دو بار با اختلاف ۱۸۰ نسبت به هم نوشته می شود که در اطراف هر کدام نیز درجه بندی برای ضریب توان بارهای سلفی و خازنی نشان داده شده است.

همان طور که گفته شد کسینوس فی متر در تابلوهای صنعتی فقط ضریب توان یک فاز از سه فاز را نشان می دهد که اگر بارهای مصرف در کارخانه تقریباض متعادل باشند، یعنی قبلاً هماهنگی لازم برای متعادل کردن سه فاز توسط مسئول برق کارخانه انجام گرفته شده است، یک کسینوس فی متر کافی است.

اما در کارخانه و محل هایی که تغییرات بار زیاد است و همچنین نامتعادلی در فازها نیز خیلی متغیر است بهتر است از سه کسینوس فی متر در کنار هم مثل سه آمپرمتر یا سه وات متر هر کدام برای یک فاز استفاده شود.

امروزه از کسینوس فی مترهای پرتابل که به راحتی می توانند ضریب توان هر فاز را به طور جداگانه مشخص نمایند استفاده می کنند. صفحه نشان دهنده نیز می تواند به صورت سون سگمنت (دیجیتال) باشد. کاربرد این نوع کسینوس فی متر بیشتر برای شرکت هایی که وظیفه نصب بانک خازن جهت اصلاح ضریب قدرت را دارند، می باشد.

 

مقالات مرتبط