درجه حفاظت تابلو IP

درجه حفاظت تابلو نمایانگر موارد زیر می باشد:

  1. درجه حفاظت اشخاص در مقابل تماس با قسمت های برقدار و متحرک تابلو و تجهیزات درون تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی.
  2. حفاظت از تجهیزات درون تابلو در مقابل نفوذ مایعات به درون تابلو.
  3. حفاظت از تجهیزات درون تابلو در مقابل ضربات مکانیکی (تحت شرایطی).
  • درجه حفاظت تابلو بصورت IPXX بیان می شود که دو رقم بعد از حروف IP نشانگر نوع آن است.
  • رقم اول نشانگر درجه حفاظت اشخاص در مقابل تماس با قسمت های برقدار و حفاظت تجهیزات در برابر نفوذ اجسام محکم خارجی است و رقم دوم نشانگر درجه حفاظت در مقابل نفوذ مایعات به درون تابلو . درجات حفاظتی که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند در جدول زیر نشان داده شده است:

                                           

   برای مثال IP67 که در خیلی از تابلوها و حتی قطعات الکتریکی می توان دید نمایانگر ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار و ایمنی در مقابل غوطه ور شدن است.

 

ویدئوی آموزشی:

 

مقالات مرتبط