ترانسفورماتور، لوازم اندازه گیری و آزمایش تابلو

 

 • ترانسفورماتور اندازه گیری   

 • ترانس جریان   

   ترانس جریان تجهیزاتی هستند که جریان های زیاد و غیر قابل اندازه گیری خط را تبدیل به جریان کم تری می کند تا بتوان هم محافظت کرد و هم اندازه گیری. در رده فشار متوسط ترانس های جریان اغلب از نوع Cast Resin یا رزین ریخته گری است. اجزاء اصلی تشکیل دهنده یک ترانس جریان عبارتند از:

– سیم پیچ اولیه

– سیم پیچ ثانویه

– هسته

– رزین

   به عنوان مثال ترانس جریان ۲۰۰/۵ A، ترانسی است که جریان ۲۰۰ آمپر را در اولیه به ۵ آمپر در ثانویه تبدیل می کند که جریان مناسبی برای تجهیزات اندازه گیری یا حفاظتی خواهد بود. مقادیر استاندارد برای جریان ثانویه ۱ آمپر و ۵ آمپر است.

   مشخصات هسته یک ترانس جریان برای مقاصد اندازه گیری و حفاظتی با یکدیگر متفاوت است. هسته یک ترانس جریان تک هسته ای یا می تواند مناسب تجهیزات اندازه گیری و یا مناسب تجهیزات حفاظتی باشد.

مشخصات اصلی هر هسته، کلاس دقت آن می باشد. کلاس های دقت رایج برای هسته های اندازه گیری ۰٫۲ ، ۰٫۵و ۱ است که آن را به صورت ۰٫۲ M5,0.5M5  و ۱M5 مشخص می کنند. این بدین معنی است که تجهیز ما در ۵ برابر جریان نامی به ترتیب ۰٫۲ %، ۰٫۵% ، ۱% خطا خواهد داشت. کلاس های دقت رایج برای هسته های حفاظتی عادی ۵P10, 10P10 , 5P15 است به عنوان مثال کلاس دقت ۵P10 بدین معنی است که ترانس در ۱۰ برابر جریان نامی ۵ درصد خطا خواهد داشت. برای هسته های مورد نیاز جهت حفاظت دیفرانسیل اغلب کلاس دقت ۵P20 بوده و توان خروجی آن ها ۲۰ ولت آمپر ویا بیش تر است.

Raito : 300/5-5A

Core 1 : CL 0.5 , 10VA

CORA 2 : 5P10 , 10VA

به طور کلی تجهیزات اندازه گیری بر اساس جریان نامی انتخاب می شوند و توانایی عبور جریان هایی تا چندین برابر جریان نامی را ندارند.

 • اثر جریان حرارتی Ith

میزان جریان حرارتی اثر مستقیم روی مقطع مس اولیه و ثانویه می گذارد و بنابراین در قیمت ترانس اثر قابل ملاحظه ای ایجاد می کند، این اثر بیش تر بر روی مس مصرفی در ثانویه تأثیر گذار است چون طول هادی مس ثانویه دارای دور بسیار زیادی است.

 

 • ترانس ولتاژ

 

 

 

ترانس ها ولتاژ نیز مشابه ترانس های جریان مقدار کمیت ولتاژی را در مدار قدرت به حدی کاهش می دهند که قابل اندازه گیری و قیاس برای مقاصد حفاظتی باشند. برخلاف ترانس های جریان که ویژگی های هسته اش با توجه به مورد مصرف ترانس در مدار اندازه گیری یا حفاظتی به طور کامل متفاوت است؛ هسته های حفاظتی و اندازه گیری ترانس ولتاژ تفاوت چندانی باهم ندارند.

از این رو، یک ترانس ولتاژ با کلاس دقت ۰٫۵ هم می تواند قرائت درستی به ما بدهد و هم برای حفاظت های اضافه یا کاهش ولتاژ مناسب باشد. این امر ناشی از آن است که نوسانات ولتاژ در شبکه بسیار پایین است (+%۰٫۵تا -%۰٫۵ )

ترانس های ولتاژ را می توان بین فاز و زمین و یا فاز و فاز اتصال داد.

 

 

 • لوازم اندازه گیری

 • آمپرمتر

 

 

وسایلی برای اندازه گیری جریان الکتریکی است. از جهات مختلف، انواع گوناگونی دارد. برای سفارش یک آمپر متر می بایست به نکات زیر توجه کرد و آن ها برای سازنده در مقطع سفارش مشخص  نمود.

– اندازه آمپرمتر (۴۸*۴۸ ، ۷۲*۷۲ ، ۹۶*۹۶، ۱۴۴*۱۴۴، ۹۶*۴۸)

– نحوه نصب (Flush mounted: مناسب برای نصب روی درب – Surface mounted: مناسب برای نصب روی سطح). اغلب در صنعت تابلوسازی از نوع Flush mounted استفاده می شود.

 کلاس دقت ۰٫۵ ، ۱ و یا ۱٫۵ که هرچه این عدد کمتر باشد دقت وسیلۀ اندازه گیری بیش تر خواهد بود.

– نحوۀ مندرج نمودن صفحه آمپرمتر: برای مشخص نمودن این مشخصه بایستی دو مشخصه فرعی را متذکر شد.

۱٫ نسبت تبدیل ترانس جریانی که آمپرمتر را تغذیه می کند.

۲٫ حداکثر جریانی که ممکن است از آمپرمتر عبور کند بدون آن که ضربه ای ناگهانی به عقربه بخورد.

به این مشخصه در زبان انگلیسی Graduation گفته و عدد مشخص کننده این کمیت می تواند ۱، ۱٫۲ ، ۲، ۵ و یا ۶ باشد. در مصارف موتوری به علت جریان راه اندازی که ۵ الی ۶ برابر جریان نامی است In Graduation=(5 or6) مورد نیاز است، لذا در مصارف غیر موتوری این عدد می تواند ۱٫۲ یا ۲ باشد. حداکثر زاویه ی که عقربه طی می کند این عدد می تواند ۹۰ درجه یا ۱۸۰ درجه و یا ۲۴۰ درجه باشد.

 

نکته:

برخی آمپرمترها می توانند به عقربه ای مجهز باشند که فقط می تواند از اعداد کم به سمت اعداد بزرگ تر حرکت کند. به عبارت دیگر پشت این عقربه خاص، فنری وجود ندارد که در وقتی جریان کم می شود عقربه نیز به سمت اعداد کم تر برگردد. به این نوع از آمپرمترها که مجهز به عقربه ثانویه ای با این مشخصه باشند آمپرمتر مجهز به Max.Demandگفته می شود.

 

 

 • ولت متر

 

این دستگاه اندازه گیری نیز مشابه آمپرمتر بوده با این تفاوت که به جای نسبت تبدیل جریان، باید تبدیل ولتاژی را مشخص کرد. برای سفارش ولت متر VT:20.000/100 کافیست لذا اگر ولت به ازای ۱۰۰ ولت در ورودی اش مقدار ۲۰ کیلو ولت را نشان دهد، به ازای ۱۰۰/V3 ولت در ورودی خود، عدد ۱۱۵۰۰ ولت را که همان ۲۰٫۰۰۰/V3 است را نشان خواهد داد.

تفاوت دیگری که ولت متر با آمپرمتر دارد این است که Graduation عقربه هیچ موقع نمی تواند ۵ یا ۶ برابر ولتاژ نامی سیستم باشد؛ چون ولتاژ شبکه ۵ یا ۶ برابر حالت ولتاژ نامی اش نمی شود. اغلب Graduation برابر با ۱٫۲ کافی است.

 

 

 • ترانسدیوسرهای ولتاژی و جریانی

وظیفه ای که ترانسدیوسرها با یک ورودی اعم از جریانی یا ولتاژی بر عهده دارند  این است که از ثانویه ترانس ولتاژ یا جریان تغذیه شده و در خروجی خود یک مقدار DC در حد میلی آمپر در اختیار مصرف کننده قرار دهند. هدف از این خروجی، قابل انتقال نمودن جریان یا ولتاژ تبدیل شده در حد میلی آمپر تا مکان های دور دست است. واضح است که ۵ آمپر ثانویه یک ترانس جریان یا ۱۰۰ ولت ثانویه یک ترانس ولتاژ نمی تواند به اتاق کنترلی که در ۵۰۰ متری قرار دارد انتقال یابد، این جاست که ترانسدیوسر معنی پیدا می کند. تصور کنید که ثانویه ۵ آمپر یک ترانس جریان یک ترانسدیوسر جریان را تغذیه می کند.

در این حالت ترانسدیوسر یک جریان ۲۰ میلی آمپر را در خروجی خود ظاهر خواهد کرد. ترانسدیوسرها اغلب ۲۰ میلی آمپر را به ازای ورودی نامی خود در خروجی ظاهر می کنند. ولی اگر جریان ثانویه ترانس جریان صفر شود، می توانیم  از ترانسدیوسر انتظار داشته باشیم صفر میلی آمپر یا چهار میلی آمپر را در خروجی خود ظاهر نماید. اگر از ترانسدیوسر بخواهیم ۴ میلی آمپر به ازای ورودی صفر از خود ظاهر نماید، باید ترانسدیوسر تغذیه مجزا داشته باشد در این صورت لازم است برای سازنده مشخص کنیم که تغذیه چقدر باشد. ترانسدیوسرهایی که صفر میلی آمپر به ازای ورودی صفر در خروجی خود ظاهر می کنند امکان دارد از ورودی خود تغذیه شود و تغذیه مستقلی نداشته باشند.

اغلب تصور می کنند که باید نسبت تبدیل ترانس جریان یا ولتاژ را برای سازنده ترانسدیوسر مشخص کرد در حالی که این طور نبوده و ترانسدیوسر از خود هیچ نشانگری ندارد که نشان دهد مثلاً ۲۰ میلی آمپر مترادف با چه کمیت واقعی است. اما اگر بخواهیم از خروجی یک ترانسدیوسر در اتاق فرمان قرائتی داشته باشیم آن جا باید به سازنده اعلام کنیم که آمپرمتری نیاز داریم که به ازای ۲۰ میلی آمپر، ۱۰۰ آمپر و به ازای ۴ میلی آمپر صفر را نشان دهد. البته خروجی ۴ به ۲۰ میلی آمپر ترانسدیوسرها اغلب برای کنترل پردازش کاربرد دارند تا قرائت در اتاق فرمان.

 

 

 • وات مترها و وارمترها

 

 

وات متر توان اکتیو و وارمتر توان راکتیو مدار را اندازه گیری می کند. این نوع لوازم اندازه گیری ورودی های جریان و ولتاژ را با هم دارند زیرا برای اندازه گیری توان، هم ولتاژ و هم جریان مورد نیاز می باشد. مجموعه وات متر از دو المان گالوانومتر و ترانسدیوسر تشکیل شده است. برای سفارش یک وات متر یا وارمتر به نکات زیر توجه نمایید:

  • Graduation مفهوم زیاد و مهمی ندارد.
  • باید نسبت تبدیل جریان و ولتاژ ذکر شود.
  • کلاس دقت باید ذکر گردد.
 • نوع شبکه را باید مشخص نمود. (شبکه متعادل – شبکه نامتعادل)

– سه فاز، سه سیمه با بار متعادل

– سه فاز، سه سیمه با بار نامتعادل

– سه فاز، ۴ سیمه با بار نامتعادل

هریک از این نوع شبکه ها در ورودی های وات متر و یا وارتر اثر می گذارند. مثلاً ممکن است ولتاژ فاز وسط و جریان فازهای L1 و L2 را بخواهند. به عنوان مثال در حالت سیستم سه فازه چهار سیمه غیر متعادل به طور قطع جریان و ولتاژ هر سه فاز نیاز است.

در صورتی که یک مشتری بخواهد که هم قرائت عقربه ای داشته باشد و هم پس از قرائت، یک سیگنال ۴ الی ۲۰ میلی آمپری هم به اتاق کنترل ببرد باید به سازنده بگوییم که ترانسدیوسر باید خروجی ۴ الی ۲۰ میلی آمپر داشته باشد و گالوانومترش نیز با همین سیگنال خروجی کار کند.

مشخصاتی نظیر اندازه گالوانومتر، نحوه ی نصب و زاویه انحراف کامل عقربه در مورد وات مترها و وارمترها باید مشخص گردد.

 

 

 • آزمایش تابلوهای فشار ضعیف

تمامی تابلوهای فشار ضعیف می بایست بعد از ساخت در کارخانه و نیز پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوۀ کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون ها بر اساس مفاد بند ۸ نشریه شماره ی ۱۹۲۸ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها صورت بگیرد.

 

 

 • انواع آزمایش تابلو

در مجموع دو نوع تست در مورد تابلوها داریم:

الف) آزمایش معمول: آزمایشی که می تواند بر روی هر محصول مخرب باشد.

ب) آزمایش پایه ای: آزمایشی که به طور معمول روی محصولات ساخته شده انجام می گیرد تا سلامت بخش های مختلف تابلو در عملکرد عادی آنها مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.

 

 

 

الف) آزمایش نوع اول برای تابلوها

ولتاژ ایمپالس: به علت سوئیچ زنی که در شبکه ایجاد می شود، امکان دارد ولتاژهای ایمپالسی در شبکه به وجود آیند.

برای ولتاژهای نامی: برای ۱۲ کیلو ولت آزمایش ۷۵ کیلو ولت، ۲۴ کیلو ولت آزمایش ۱۲۵ کیلو ولت و برای ۳۶ کیلوولت آزمایش ۱۷۰ کیلو ولت ایمپالس صورت می گیرد.

تحمل جریان اتصال کوتاه: تابلوها می بایست تحمل جریان اتصال کوتاه نامی خود را داشته باشند.

آزمایش تحمل افزایش دما: افزایش دما باسبارها و نقاط اتصال در اثر عبور جریان نامی باید در حد مقادیر معرفی شده در استاندارد باشد.

آزمایش تحمل افزایش جرقه زنی: به هر دلیلی ممکن است بین باس بارها یا فازهای مختلف در داخل تابلو جرقه ای ایجاد شود،  این جرقه فشار هوای داخل سلول را بالا می برد، در صورتی که اقداماتی صورت نگیرد، درب سلول کنده شده و سایر قطعات سلول ممکن است به بیرون پرتاب شوند. (این آزمایش اجباری نیست)

آزمایش دژنکتورها و سکسیونرها

– آزمایش ایمپالس

– تحمل جریان اتصال کوتاه

– افزایش درجه حرارت در کنتاکت ها یا  نقاط  اتصال آن ها با باسبار.

برای هر تجهیزات سوئیچینگ و یا دژنکتور یک جریان اتصال کوتاه قابل قطعی پیش می شود که از نظر تحمل جریان نیز آزمایش صورت بگیرد. در جایی از مسیر اگر در حین بستن کلید اتصال پیش بیاید، کلید باید توانایی تحمل این جریان که به طور معمول ۲٫۵ برابر جریان اتصال کوتاه شبکه است را داشته باشد.

 

 

 • آزمایش پایه ای (روتین)

آزمایش های صورت گرفته روی اغلب محصولات ساخته شده به قرار زیر است:

الف) کنترهای عمومی

ضخامت رنگ – درستی کارکرد و سالم بودن قفل درب ها – تنظیم بودن فاصله درب ها – درجه حفاظت تابلو (IP) – رنگ شینه ها – کامل بودن پیچ و مهره ها و درستی انتخاب آن ها و … .

ب) کنترل های مکانیکی

درستی کارکرد کلید و اینترلاک های مکانیکی – کنترل عایق ها – پیوستگی سیستم اتصال زمین – حرکت روان و درست ارابه ها ، کشوها و سایر مکانیزهام متحرک – کارکرد سکسیونرهای کشوها

 پ) کنترل های الکتریکی

ولتاژ و جریان نامی – ولتاژ تغذیه مدار فرمان – جریان اتصال کوتاه – صحت و کیفیت اجرای مدار حفاظت – کارکرد الکتریکی کلیه کلیدهای اصلی – آزمایش فرکانس قدرت برای مدار قدرت را شامل می شود.

 

 • آزمایش عایقی

با آزمایش عایقی تجهیزات الکتریکی می توان به نقص عایقی ناشی از صدمات مکانیکی، ارتعاشات، حرارت و برودت اضافی، آلودگی، روغن، رطوبت و تغییرات شدید ولتاژ پی برد.

دستگاه های مورد استفاده برای آزمایش عایقی دارای مشخصات زیر هستند:

آزمایش عایقی دیجیتال ۵ کیلو ولت

این دستگاه برای آزمایش عایقی تجهیزات الکتریکی ولتاژ بالا و پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایش های حفاظتی و اندازه گیری

این آزمایش ها به منظور بررسی عملکرد سیستم حفاظتی شامل ترانس جریان و دژنکتور یا ترانس ولتاژ و دژنکتور صورت می گیرد.

آزمایش سیستم اندازه گیری به منظور بررسی عملکرد سیستم اندازه گیری جریان مشخص به کمک دستگاه تزریق جریان اولیه برقرار و از طریق آمپرمتر قرائت می شود. در صورت انتخاب درست ترانس جریان و آمپرمتر و اتصالات مناسب مقدار قرائت شده برابر مقدار جریان تزریقی خواهد بود.

 

 

 • آزمایش تزریق جریان اولیه

این آزمایش به منظور عملکرد تمامی اجزای سیستم حفاظتی صورت می گیرد. در این آزمایش جریان بالایی برای عملکرد وسیله حفاظتی لازم است. زمان عملکرد رله حفاظتی نیز اندازه گیری می شود. با انجام این آزمایش می توان اتصال نادرست ترانسفورماتور جریان یا تنظیم غیر صحیح رله را مشخص نمود.

آزمایش تزریق جریان اولیه بر اساس شکل زیر صورت می گیرد و دارای مرحله زیر است:

آزمایش عملکرد مطلوب سیستم حفاظت، شامل ترانس جریان رله و دژنکتور با استفاده از دستگاه تزریق جریان اولیه بر اساس شکل مقابل انجام می گیرد.

این آزمایش دارای مراحل زیر است:

– تنظیم فانکشن حفاظت جریانی رله

– تزریق جریان اولیه از طریق جعبه باسبار و افزایش آن از سیستم تنظیم رله

– ثبت زمان عملکرد رله

– بررسی عملکرد مطلوب بر اساس سیستم تنظیم رله

با انجام این آزمایش به هرگونه خطا در اتصال ترانس جریان مکانیزم قطع دژنکتور یا رله می توان پی برد.

 

 

 • آزمایش تزریق جریان ثانویه

این آزمایش به کمک دستگاه تزریق جریان ثانویه به منظور عملکرد رله حفاظتی بر اساس شکل زیر صورت می گیرد. با آزمایش تزریق جریان ثانویه فقط عملکرد رله حفاظتی مورد بررسی قرای می گیرد. از آن جا که تزریق در جریان ثانویه انجام می شود. این آزمایش ساده بوده و نیاز به جریان کم تری دارد. زمان عملکرد رله نیز اندازه گیری می شود. آزمایش تزریق ثانویه بر اساس شکل زیر صورت می گیرد.

نوع دیگری از آزمایش های پایه (اساس یا روتین)

– آزمایش های ولتاژ با فرکانس قدرت روی مدار اصلی

– آزمایش های دی الکتریک بر روی مدارات کمکی و کنترل

– اندازه گیری مقاومت مدار اصلی

– آزمایش های عملکرد مکانیکی

– بررسی صحت سیم کشی

– آزمایش سیستم اندازه گیری

 

 

 • آزمایش های اساسی

این آزمایش ها روی هریک از تابلوهای تولید شده بر اساس استاندارد IEC 298,694 انجام می شوند. شرایط آزمایش ها و مشخصات – تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز جهت انجام آن ها به قرار زیر است:

– آزمایش های ولتاژ با فرکانس قدرت روی مدار اصلی

(این آزمایش برای تابلوهای ۶٫۳ تا ۶۳ کیلو ولت صورت می گیرد.)

– کنترل و آزمایش فرکانس قدرت برای مدار فرمان (میگر تست)

اعمال ولتاژ ۱۰۰۰ ولت به سیم کشی در یک تابلو را آزمایش فرکانس قدرت برای مدار فرمان می گویند. این آزمایش به منظور اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه یا نشتی جریان ناشی از صدمات عایقی روکش سیم ها صورت می پذیرد. این آزمایش در تابلوهائی که دارای مدار فرمان کنترل حفاظت یا اندازه گیری هستند صورت می گیرد.

 

 

 • آزمایش های دی الکتریک بر روی مدارات کمکی و کنترلی

در انجام این آزمایش می بایستی ثانویه های ترانسفورمر جریان اتصال کوتاه و از زمین ایزوله شده و ثانویه های تراسفورمر ولتاژ باز شوند. در آزمایش ولتاژ با فرکانس قدرت بر روی مدارات کمکی و کنترل ولتاژی برابر ۲ کیلو ولت به مدت یک دقیقه بین مدارات کمکی و کنترل وسیله قطع و وصل اعمال شود. حاصل آزمایش در صورتی مطلوب است که تخلیه الکتریکی صورت نگیرد. اغلب برای آزمایش عایقی (دی الکتریک) تابلوهای فشار ضعیف در دو بخش مدارات الکتریکی و مدارات قدرت شینه کشی به کار برده می شود. در بخش اول ۱ کیلو ولت و در بخش دوم ۲۵ کیلو ولت در یک دقیقه اعمال می شود.

 

 

 • اندازه گیری مقاومت مدارات اصلی

برای اندازه گیری مقاومت مدار اصلی از دستگاه های اندازه گیری مقاومت استفاده می شود. مقاومت اندازه گیری شده کیفیت مسیر عبور جریان را نشان می دهد و محدوده ای برای آن تعیین نشده است.

 

 • آزمایش های عملکرد مکانیکی

موقع آزمایش، مدار اصلی فاقد ولتاژ و جریان بوده و این آزمایش به منظور اطمینان از عملکرد مطلوب وسیله قطع و وصل و سایر بخش های قابل جابه جائی و اینترلاک های مکانیکی صورت می گیرد. این آزمایش به تعداد پنج بار انجام می شود و در حین انجام آن ها تنظیمی صورت نمی گیرد. در این قسمت از قطع و وصل وسیله سوئیچینگ مانند بریکر حین تغذیه مکانیزم قطع و وصل با ولتاژهای مرزی بحرانی اطمینان حاصل می شود.

بررسی صحت سیم کشی

در این مرحله تطابق سیم کشی با دیاگرام تأیید می شود.

 

 • آزمایش سیستم اندازه گیری

برای کسب اطمینان از عملکرد تجهیزات اندازه گیری تابلو از قبیل ولت متر – آمپر متر – وات متر – وارمتر – ضریب توان – مبدل ها و غیره این عملیات صورت می پذیرد. بدین منظور ابتدا دستگاه های مولد جریان و ولتاژ تنظیم شده، سپس به سیستم اندازه گیری طبق نقشه های الکتریکی تابلوها اعمال می شوند و مقادیر اندازه گیری شده شده ولتاژ و جریان توسط تجهیزات اندازه گیری شده نشان داده می شوند. مقادیر تنظیم شده دال بر صحت سیستم های اندازه گیری دارد و در صورت مغایرت مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر اعمالی ولتاژ و جریان نسبت به رفع عیب سیستم اندازه گیری اقدام می شود.

 

 

 • آزمایش کنترل ضخامت رنگ با دستگاه

روش اجرا بدین صورت است که پروب دستگاه را در نقاط مختلف قطعه رنگ شده قرار داده و ضخامت آن را اندازه گیری می کنند. در صورتی که ضخامت رنگ در سطح قطعه یکنواخت بوده و با درخواست ارائه شده مطابقت داشته باشد قابل قبول و در غیر این صورت به عنوان محصول غیر قابل قبول به قسمت رنگ آمیزی برگشت داده می شود.

– کنترل ضخامت رنگ بستگی به سطح آن ها دارد.

– قطعات کم تر از ۱۰ سانتی متر مربع یک نقطه

– قطعات بیش از ۱۰ سانتی متر مربع و کم تراز ۵۰ سانتی متر مربع چهار نقطه

– قطعات با نقطه کور مانند ستون ها و کلاف ها تعیین ضخامت رنگ می شوند.

آزمایش کنترل RAL

رنگ تابلوهای هر پروژه با RAL انتخاب شده از طرف کارفرما یا مسئول پروژه لازم است رنگ قطعات با RALMETER تطبیق داده شود. بدین منظور یکی از قطعات رنگ شده را که دارای سوراخی با قطر ۱۰ میلی متر یا مشابه آن بوده روی RALMRTER قرار داده و نباید اختلاف رنگی مشاهده شود.

این آزمایش بایستی در شروع رنگ آمیزی روی اولین قطعه هر پروژه توسط بازرس QC صورت بگیرد و در صورت مشاهده اختلاف اقدام برای اصلاح صورت پذیرد.

در انتخاب یک تابلو باید شرایط محیطی، شرایط لازم برای نصب و شرایط حفاظتی را مد نظر قرار داد.

 

 

جدول مقاطع استاندارد هادی های مسی مربوط به جریان آزمون

 

حدود جریان نامی واقعی (A)

۰

۷٫۹

۷٫۹

۱۵٫۹

۱۵٫۹

۲۲

۲۲

۳۰

۳۰

۳۹

۳۹

۵۴

۵۴

۷۲

۷۲

۹۳

۹۳

۱۱۷

۱۱۷

۱۴۷

۱۴۷

۱۸۰

۱۸۰

۲۱۶

۲۱۶

۲۵۰

۲۵۰

۲۸۷

۲۸۷

۳۳۴

۳۳۴

۴۰۰

 

سطح مقطع

Mm2

۱

 

۱٫۵

۲٫۵

۴

۶

۱۰

۱۶

۲۵

۳۵

۵۰

۷۰

۹۵

۱۲۰

۱۵۰

۱۸۵

۲۴۰

مقدار جریان

نامی

حرارتی (A)2

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۶

۲۰

۲۵

۳۲

۴۰

۵۰

 

۶۳

۸۰

۱۰۰

۱۲۵

۱۶۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۱۵

۴۰۰

 
  1. مقدار شدت جریان باید از مقدار ذکر شده در سط اول بیش تر و کم تر و یا مساوی مقدار ذکر شده در سطح دوم باشد.
  1. این مقادیر عبارتند از جریان های استاندارد توصیه شده که فقط از نظر اطلاع ذکر شده اند.فاصله بین دو شمش موازی مربوط به یک ترمینال باید تقریباً برابر ۵ میلی متر باشد.
  1. در صورتی که اتصال شمش های مذکور به دستگاه مورد آزمون امکان نداشته باشد استفاده  از شمشی که دارای همان سطح مقطع بوده و عرض آن مساوی عرض ترمینال باشد مجاز خواهد بود
 1. استفاده از کابل به جای شمش مجاز خواهد بود. مقاطع مجاز مربوط به کابل تحت بررسی است.

 

مقالات مرتبط