تجهیزات تابلوهای فشار ضعیف

تابلوی برق عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می شوند. در تعریف تابلو لزومی ندارد که آن را حتما یک فضای بسته فلزی بدانیم، بلکه فضای بسته فلزی عمومی ترین نوع تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی از نصب تجهیزات، خطرات ناشی از عوامل محیطی، پدیدههایی مانند اتصال کوتاه و در دسترس بودن تمام قسمت های برق دار از سوی اپراتور، سازندگان را بر آن داشت تا به منظور تامین ایمنی بیشتر، تابلو به شکل محفظۀ بسته طراحی شود و تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند. تجهیزات متعددی در تابلو ها استفاده می شود که مهمترین آنها عبارتند از: ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ، فیوز، کلید، کنتاکتور، رله، تایمر و PLC.

لازم به ذکر است که در تابلوها، وسایل دیگری از قبیل: چراغ سیگنال، مچی نگهدارنده کابل، کانال عبور سیم، شمش، ترمینال و … وجود دارد.

ترانس های اندازه گیری ولتاژ و جریان

در شبکه های توزیع ۲۰ کیلو ولت، مقادیر ولتاژ و جریان (و گاهی در شبکه های توزیع ۴۰۰ ولت، مقدار جریان) به اندازهای بزرگ است که از نظر فنی و اقتصادی، اتصال مستقیم وسایل اندازهگیری و رله های حفاظتی به شبکه امکان پذیر است. لذا در چنین مواردی از ترانس های ولتاژ و جریان استفاده می شود. این ترانسفورماتورها، مقادیر زیاد ولتاژ و جریان را برای تجهیزات اندازه‌گیری و حفاظتی، به مقادیر مناسب کاهش میدهند. در هر ترانس ولتاژ یا جریان، مقدار کمیت اندازه گیری شدۀ ولتاژ باید با یک نسبت مشخص کاهش یافته و خطای مقادیر اندازه گیری شده در طرف ثانویه از محدودۀ مجاز تجاوز نکند. این به معنای ساختن ترانسهایی با راندمان بالا است. ترانس های اندازه گیری، نوع خاصی از ترانس ها با دو سیم پیچ و هسته مغناطیسی با تزویج متقابل هستند که برای مقاصد اندازه‌گیری ولتاژ و جریان به کار می‌روند. قوانین عمومی ترانس بر کار این ترانس‌ها نیز حاکم است.

بنابراین می توان وظایف اصلی ترانس های اندازه گیری را به شرح زیر خلاصه نمود:

–  تبدیل جریان یا ولتاژ از مقدار زیاد به مقداری که قابل استفاده برای دستگاه های اندازه گیری و حفاظتی باشد.

–  جداسازی عایقی مدار اندازه گیری از شبکه فشار قوی.

–  امکان استاندارد کردن دستگاه های اندازه گیری و رله ها با تعداد محدودی جریان و ولتاژ استاندارد به نحوی که از تنوع تجهیزات حفاظتی کاسته شود، طراحی حفاظتی را تسهیل کنند و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد.

ترانس های اندازه گیری ولتاژ

   در حالت کلی ترانس های اندازه گیری ولتاژ به دو گروه عمده تقسیم می شوند. این دو گروه عبارتند از:

  • ترانس های اندازه گیری ولتاژ سلفی یا مغناطیسی(Potential Transformer) PT یا VT (Voltage Transformer)
  • ترانس های اندازه گیری ولتاژ خازنی CVT (Capacitor Voltage Transformer)

 

PT فقط جهت اندازه گیری ولتاژ خط بوده و یک ترانس کاهنده ولتاژ است.

CVT علاوه بر اندازه گیری ولتاژ برای PLC  (Power Line Carrier)نیز کاربرد دارد که در شبکه انتقال به کار میرود.

ترانس های ولتاژ بین فاز و زمین (به صورت موازی) در شبکه قرار میگیرند. وظیفه این ترانس ها تبدیل ولتاژ بالای سیستم قدرت به مقادیر ولتاژ کم برای استفاده در وسایل اندازه‌گیری و حفاظتی است.

PT دارای دو قسمت اصلی است: سیم پیچ اولیه با تعداد دور زیاد و سیم پیچ ثانویه با تعداد دور کم تر نسبت به اولیه. همچنین ترانس های ولتاژ دارای ظرفیت مشخصی هستند که با ولت‌آمپر بیان میشود و حداکثر بار اتصالی به ثانویۀ ترانس ها را مشخص میکنند. ترانس های اندازه گیری ولتاژ عموماً دارای دو سیم پیچ ثانویه بوده که خروجی یکی برای حفاظت و دیگری برای اندازه گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معیار انتخاب ترانس ولتاژ شامل ولتاژ نامی اولیه، ولتاژ نامی ثانویه، توان نامی خروجی، حداکثر توان خروجی، خطای نسبت تبدیل، فرکانس نامی، حفاظت اولیه و ثانویه و انواع عایق است.

 

 

مقالات مرتبط