خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

تجهیزات تابلو برق

کنترل تجهيزات برقي كارخانه های صنعتي و مراكز اقتصادي تا حدود زيادي به طرز عمل کرد وسايل الکتریکی و مدارها بستگي دارد و تأمين انرژي مورد نياز و بهره برداري آسان، مطمئن و بي وقفه از تأسيسات الكتريكي نیازمند کاربرد تجهیزات ایمن و مر غوب است. در مدارهاي الكتريكي وسايل مختلفي به كار مي رود که مهمترين آنها شامل موارد زیر است:

 • كنتاكتور
 • رله حرارتی
 • لامپ سیگنال
 • رلۀ مغناطیسی
 • سنسور
 • رله کنترل فاز
 • کلید حفاظتی
 • تایمر یا رلۀ زمانی
 • کلیدهای اتوماتیک
 • شستی استوپ و استارت
 • لیمیت سوئیچ یا میکروسوئیچ ها
 • مدارهای هوشمند یا PLC                    

استفاده از كنتاكتور در مدارهاي كنترل امکان ایجاد طراحی های مختلف را امکان پذیر می نماید. براي طراحي مدارهاي كنترل بايد وسايل تشكيل دهندۀ آن را به طور كامل شناخت و با طرز کار و  ساختمان اين وسايل آشنا شد. مدارهاي كنترل و راه اندازي به دو قسمت مدارهاي قدرت و مدارهاي فرمان تقسيم مي شوند.

مدارهاي قدرت:

تمامی اتصالاتی كه باعث انتقال انرژي از شبكه به مصرف كننده مي شوند را مدار قدرت گویند مانند يك کنتاکتور سه فاز كه جريان سه فاز را به مصرف كننده مي رساند.

مدارهاي فرمان:

در واقع قسمتي از مدار كه در قطع و وصل كنتاكتور و كنترل كار مصرف كننده ها نقش دارد را مدار فرمان مي نامند اين مدار هيچ ارتباطی با مدار قدرت ندارد و به وسيلۀ آن بوبين كنتاكتور را تحريك مي كند تا كنتاكتور به حالت وصل يا قطع درآيد.

 

 

مقالات مرتبط