تجهیزات تابلو برق

 

کنترل تجهيزات برقي كارخانه های صنعتي و مراكز اقتصادي تا حدود زيادي به طرز عمل کرد وسايل الکتریکی و مدارها بستگي دارد و تأمين انرژي مورد نياز و بهره برداري آسان، مطمئن و بي وقفه از تأسيسات الكتريكي نیازمند کاربرد تجهیزات ایمن و مرغوب است. در مدارهاي الكتريكي وسايل مختلفي به كار مي رود که مهمترين آنها شامل موارد زیر است:

کلید اتوماتیک

کلید مینیاتوری

محافظ جان

كنتاكتور

کلید حرارتی

بی متال

پوش باتن

کلید هوایی

رله کنترل فاز

تایمر یا رلۀ زمانی

رله هوشمند یا PLC

اینورتر

سافت استارتر

سنسور

چراغ سیگنال

 

استفاده از كنتاكتور در مدارهاي كنترل امکان ایجاد طراحی های مختلف را امکان پذیر می نماید. براي طراحي مدارهاي كنترل بايد وسايل تشكيل دهندۀ آن را به طور كامل شناخت و با طرز کار و  ساختمان اين وسايل آشنا شد. مدارهاي كنترل و راه اندازي به دو قسمت مدارهاي قدرت و مدارهاي فرمان تقسيم مي شوند.

 

  • مدارهاي قدرت

تمامی اتصالاتی كه باعث انتقال انرژي از شبكه به مصرف كننده مي شوند را مدار قدرت گویند مانند يك کنتاکتور سه فاز كه جريان سه فاز را به مصرف كننده مي رساند.

 

  • مدارهاي فرمان

در واقع قسمتي از مدار كه در قطع و وصل كنتاكتور و كنترل كار مصرف كننده ها نقش دارد را مدار فرمان مي نامند اين مدار هيچ ارتباطی با مدار قدرت ندارد و به وسيلۀ آن بوبين كنتاكتور را تحريك مي كند تا كنتاكتور به حالت وصل يا قطع درآيد.

 

 

مقالات مرتبط

نظرات