تابلو برق ساختمان تابلوی مشاعات  (GDB)

  تابلو مشاعات (تابلوی عمومی) تابلویی است که برای تغذیه برق قسمتی از ساختمان که همۀ ساکنین مجتمع مسکونی از آن به صورت مشترک استفاده می کنند؛ طراحی می شود.

عموماً به فضای مشترک قابل استفاده برای همگان ، مشاع گفته می شود که نمونه هایی از آن شامل دستگاه راه پله، پارکینگ، پشت بام و حیاط است. تابلو مشاع باید در محلی نصب شود که قابل دسترس باشد.

جهت ساخت تابلو ابتدا باید برآورد خط انجام و طبق آن نقشه مدارهای تابلوی مشاع به سازنده تابلو ارائه شود. برآورد خط به معنای شمارش تعداد مدار لازم (روشنایی، پمپ آب، آیفون و …) برای مشاع می باشد.

تابلوی مشاع دارای ۱۳ خط می باشد. پس از مرحله برآورد خط و آماده شدن تابلو، باید فریم تابلو بر روی دیوار نصب شود. در صورتی که دیوار مذکور، دارای محیط گچ خور باشد (که معمولاً گچ خور نیست)، به راحتی توسط گچ محکم می شود در غیر اینصورت باید به وسیله ساپورت محکم شود. پس از نصب تابلو، لوله گذاری به تعداد خط زیر فریم اجرا می شود و سپس لوله ها به اندازه مفید یریده یا به اصطلاح کف بر می شوند.

پس از اتمام مرحله نازک کاری ساختمان، سیم کشی و کابل کشی اصلی و نهایتاً سربندی تابلو انجام می شود.

تابلوی مشاع دارای کابل ورودی اصلی ۵ رشته با سطح مقطع ۶ میلی متر مربع است که سه سیم آن مربوط به نول و سیم دیگر مربوط به هادی حفاظتی است. سه سیم مربوط به سه فاز، وارد کلید مینیاتوری سه فاز می شود. خروجی کلید مینیاتوری سه فاز، سه قسمت تابلو را تغذیه می نماید.

  1. یک خروجی جهت تغذیه فیوز شیشه ای ۲ آمپری است که محافظی برای چراغ های سیگنال می باشد. هر فاز به یک چراغ سیگنال و سر دیگر لامپ ها به یکدیگر و به نول متصل می شود.
  2.  خروجی دوم جهت تغذیه پمپ آتش نشانی است که جهت حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار آن، ابتدا به یک کلید مینیاتوری متصل و سپس وارد پمپ می شود.
  3. خروجی سوم جهت تغذیه دیگر مدارات استفاده می شود که ابتدا وارد یک RCD می شود و سپس با توجه به رعایت تعادل بار در فازها، دیگر مدارات قسمت مشاع تغذیه می شوند و باید برچسب، نام فاز در کنار هر خط مشخص شود. جهت تغذیه مدارات مشاع در خروجی سوم از رابط مینیاتوری سه فاز استفاده می شود.

 نحوه نصب تجهیزات داخل تابلو برق مشاع

  جهت انجام منظم سیم کشی داخل تابلو مشاعات از داکت و در برخی موارد خاص از بست کمربندی پلاستیکی استفاده می شود. در حین انجام مراحل سیم کشی باید جهت شناسایی کابل ها، لیبل گذاری شود.

شینه نول بر روی مقره (پایه های عایق) قرار می گیرد. شینه زمین بر  روی تابلو نصب به طوری که زیر آن هیچ رنگی نباشد، قرار می گیرد. اگر تابلو رنگ شده باشد، باید رنگ محل اتصال شینه زمین به تابلو تراشیده شود.

 تذکر:

  1.  اکثر تابلو سازها برای کلید مینیاتوری ۲۵ آمپر سیمی با سطح مقطع ۲٫۵ میلی مترمربع استفاده می کنند که خلاف مقررات ملی ساختمان است. از اینرو، ناظران باید توجه ویژه ای به سطح مقطع سیم های داخل تابلو و آمپر کلیدهای مینیاتوری نمایند. از طرف دیگر به دلیل سه فاز بودن تابلو باید توزیع بار نیز به صورت متقارن صورت گرفته باشد.
  2. محکم بستن سیم ها زیر پیچ ها و ترمینال ها بسیار مهم است. در صورت محکم نبودن اتصالف احتمال قطع یا آسیب رسانی به مدار وجود دارد.
  3. در صورت استفاده از تایمر راه پله جهت روشنایی دستگاه راه پله مستقیم زیر خود تایمر متصل گردد.
  4. اگر پمپ سه فاز در ساختمان استفاده شود، در تابلو کنترل فاز و کنتاکتور نصب می گردد. سیم ها با استفاده از ترمینال زیر کنتاکتور به پمپ وصل می شود.

 

مقالات مرتبط