تابلو برق آسانسور

موتورخانه آسانسور شامل دو تابلو است یکی تابلو فرمان آسانسور و دیگری تابلوی برق آسانسور. تابلو فرمان در اختیار برقکار و ناظر برق نیست ولی تابلوی آسانسور با وجود اینکه در محدوده تأییدیه اداره استاندارد آسانسور است، باید توسط ناظرین نظارت شود. متأسفانه اکثر تابلوهای آسانسوری خلاف مقررات ملی ساختمان ساخته می شوند.

تغذیه تابلو آسانسور یک کابل ۵ رشته ای با سطح مقطع ۶ میلی مترمربع و از سمت تابلو مشاعات GDB می باشد به طوری که سه رشته سیم فاز آن وارد کلید مینیاتوری و رشته نول آن به شینه نول و هادی حفاظتی آن به شینه زمین تابلو آسانسور متصل می شود. در عمل به جای کلید مینیاتوری سه فاز از یک کلید مینیاتوری سکسیونری استفاده می شود. زیرا فیوز سریع تر از کلید مینیاتوری در هنگام اتصال کوتاه عمل می نماید. خروجی کلید مینیاتوری سه فاز سه قسمت را تغذیه می نماید.

  1.  به یک کلید ۰ و ۱ در تابلو وصل می شود تا بتوان بدون باز کردن درب تابلو برق کل آسانسور را قطع و وصل نمود.
  2. به سه عدد کلید فیوز شیشه ای دو آمپر برای ترمینال ورودی چراغ سیگنال وارد می شود.
  3.  مطابق نقشه به یک باس بار یا رابط مینیاتوری سه فاز قرار متصل می شود. از خروجی سوم، مدارات روشنایی چاهک، چاه، پریز موتورخانه، تغذیه تابلو مدار فرمان و یک خط رزرو منشعب می شود. به طوری که دو کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر تک فاز تیپ B جهت روشنایی چاه و چاهک، دو کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر تیپ C برای پریزها و یک کلید مینیاتوری ۲۰ آمپر سه فاز تیپ C برای تابلو فرمان آسانسور استفاده می شود.

جهت اجرای مدار روشنایی چاه آسانسور، باید دو چراغ در فاصله ۰٫۵ متر از بالاترین و پایین ترین نقطۀ چاه و مابقی به فواصل حداکثر ۷ متر نصب شود. این چراغ ها باید مجهز به حفاظ چراغ تونلی و قابلیت روشن خاموش شدن از موتورخانه و چاهک با مدار تبدیل باشند.

توجه شود در سیم کشی داخل تابلو آسانسور که سطح مقطع آن ۶ میلی متر مربع است حتماً سیم های داخل تابلو هم با سایز ۶ میلی متر مربع کشیده شوند. به عبارت دیگر همواره باید سطح مقطع سیم و کابل متناسب با تجهیزات حفاظتی باشد.

 

مقالات مرتبط