تابلوی خازنی  

بدنه تابلوی خازنی از ورق با ضخامت حداقل ۱٫۵ میلی متر ساخته می شود. نوع تابلو (ایستاده – دیواری) با توجه به ظرفیت خازن های منصوبه تعیین می شود. تابلوهای خازنی با ظرفیت کم ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻮاري و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺎد ﺑﺼﻮرت اﻳﺴﺘﺎده ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. این تابلو ها یک درب برای دسترسی راحت تر به داخل تابلو دارند. تابلو خازنی از دو سلول جداگانه که به هم مرتبط هستند ساخته می شود. یک سلول برای تعبیه ﺧﺎزن ﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﻨﻪ های قدرت، کلید یا کنتاکتورهای قطع و وصل مدار، مقاومت تخلیه خازن و در سلول دیگر کلید اصلی، رگولاتور، فیوز، چراغ های سیگنال و اندازه گیرها نصب می شوند.

با توجه به میانگین دمای خازن که در طول یک ساعت نباید ۵ درجه بیش از دمای محیط باشد، خازن ها در داخل تابلو باید طوری نصب شوند که حرارت ایجاد شده داخل تابلو به راحتی به بیرون منتقل شود و خود تابلو دارای دریچه تهویه و در صورت لزوم سیستم تهویه مناسب باشد. در صورتی که فراهم کردن امکانات مقدور نباشد بایستی از خازن با دمای کار بالاتر استفاده گردد. دمای خنک کننده در گرمترین نقطه از یک بانک خازنی اندازه گیری می شود. این نقطه در وسط دو واحد خازنی قرار دارد. اگر خازن تک واحدی باشد این دما در نقطه ای به فاصله حدوداً ۳۰ سانتی متر از محفظه خازن و در ارتفاعی برابر ۲٫۳ قد خازن بالاتر از کف آن خواهد بود. مجموعه بانک خازنی (تابلوی اتصال کابل تغذیه، رگولاتور و تابلوی خازن) به وسیله سازنده تابلو بر روی یک شاسی سوار شده شده و به صورت مجموعه ای واحد به محل استفاده حمل می شود. تابلوهای با ظرفیت بالا برای نصب بر روی فونداسیون آماده می شوند ولی تابلوهای با ظرفیت کم را می توان به صورت تابلوی دیواری نیز ساخت. اتصال بدنه تابلو و کلیه اجزای تابلو خازنی باید مطمئن باشد در تابلوهای خازنی با ظرفیت بالا حتی الامکان سیستم اینترلاک مناسبی بین درب تابلو و کلید اصلی نصب شود تا بدون قطع کلید اصلی امکان دسترسی به درون سلول خازنی مقدور نباشد.

استانداردهای خازن های صنعتی فشار ضعیف:

IEC70, VDE0560-Din4800-isir2781

مشخصات خازن

 • ولتاژ اسمی، جریان اسمی، توان اسمی (ظرفیت VAR)، تلفات اکتیو، دمای محیط، دمای خنک کننده، حداکثر و حداقل دمای کار خازن، نوع اتصال به شبکه.
 • رده بندی دمای حداکثر و حداقل دمای کار خازن به شرح زیر است:

۴۰+ / ۴۰- و ۴۰+ / ۲۰- و ۴۰+ / ۱۰- و ۴۵+ / ۱۰-

 • خازن سه فاز می تواند به یکی از صورت های زیر به مدار متصل شود:

Y (ستاره)، ∆ (مثلث)، Y (ستاره با نقطه صفر) ، lll (سه بخش بدون اتصالات داخلی).

 • توان واحد خازنی سه فاز باید به صورت مجموع توان سه فاز ذکر شود.
 • ظرفیت کلید فیوز منصوبه در مسیر تغذیه خازن باید ۱٫۵ برابر جریان خازن باشد.
 • در صورت استفاده از کنتاکتور، ظرفیت آن (پس از اعمال ضرایب حرارتی) ۱٫۲۵ برابر حداکثر جریان حاصله می باشد.
 • برای حفاظت مطمئن تر خازن در برابر اتصال کوتاه از فیوزهای HRC یا ضریب ۱٫۵ برابر جریان نامی خازن استفاده می شود.
 • در ولتاژ فشار ضعیف و بارهای خیلی کوچک، تنظیم توان با کنترل دستی امکان پذیر است.
 • برای کنترل و تنظیم توان اکتیو به صورت خودکار می توان از رله های اندازه گیر توان اکتیو، حساس به جریان و یا تایمر استفاده کرد.
 • در مصرف کننده های صنعتی کوچک و نیز جبران کننده های گروهی استفاده از رله جریان بهتر است.
 • در بار یکنواخت و قابل پیش بینی می توان از رله زمانی بهره گرفت. بهترین روش کنترل رله حساس به توان راکتیو است. مراحل پله خازن از ۳ الی ۱۹ مرحله می تواند برنامه ریزی شود. مقدار هر پله و تعداد پله ها به شرایط بار بستگی دارد.
 • قدرت خازن های رایج بر حسب KVAR  به شرح زیر است:

۵-۱۰-۱۲٫۵-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۴۰-۵۰-۶۰-۱۰۰                                         

ضریب C/K

این ضریب برای تنظیم فاصله وارد کردن خازن تا خارج کردن آن از مدار به رگولاتور داده می شود. بعنوان مثال اگر ضریب قدرت از ۸۹ درصد کمتر شد پله ای از خازن را وارد مدار کرده و در صورتی که کسینوس فی از ۰٫۹۳۵ بیشتر شد پله ای را از مدار خارج نماید. C ظرفیت اولین پله خازن نصب شده در مدار و K ضریب نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان است.

 • قدرت خازن اگر کمتر از ۵۰۰ وار باشد مقدار آن بر حسب ظرفیت خازن (C) بیان می شود.
 • قدرت خازن اگر بیش از ۵۰۰ وار باشد مقدار آن بر حسب KVAR (کیلووار) بیان می شود.
 • باید دقت شود که QC<QL باشد تا از افزایش ولتاژ شبکه جلوگیری شود.

محاسبه توان خازن

                                                            جدول محاسبه توان خازن در ضریب قدرت های مختلف و با توجه به نوع CT

                                       

می دانیم:

الف) با در دست داشتن ضریب قدرت های موجود و مورد نظر و توان راکتیو داریم:

 • Qc: قدرت خازن بر حسب کیلووار
 • P: قدرت اکتیو تجهیزات بر حسب کیلووات
 • tanᴓ: ضریب زاویه توان موجود
 • tanᴓ: ضریب زاویه توان مطلوب

ظرفیت خازن عبارت است از:

   

 • U: ولتاژ بر حسب کیلوولت
 • C: ظرفیت خازن بر حسب فاراد

ب) از طریق قبض برق مصرفی واحد:

اطلاعات موجود در روی قبض عبارتند از: توان اکتیو مصرفی و مقدار توان راکتیو مصرفی.

منطق عملکرد خازن: ترتیب وارد کردن به مدار یا خارج کردن خازن ها از مدار توسط رگولاتور منطق عملکرد نامیده می شود.

مثال: منطق ۱۲۲ برای خازن ۵ پله

مثال: منطق ۱۱۱ برای خازن سه پله

                   

 

مقالات مرتبط