تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف

آنتن مرکزی

 مرکز تقویت و تغییر فرکانس سیستم آنتن مرکزی باید کلیه ی کانال های موجود در منطقه ی نصب را شامل شود و حداقل قدرت تقویت آن، معادل با حداکثر افت در کل سیستم توزیع شبکه محلی باشد. کابل های سیستم توزیع آنتن، باید از نوع هم محور و با امپدانس مشخصه ی ۷۵ اهم بوده و سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سیستم و افت آن انتخاب شود. مدارهای سیستم آنتن مرکزی باید مستقل از دیگر سیستم ها، در لوله های مخصوص آن هدایت شوند. آنتن مرکزی بر روی پشت بام در بلند ترین محل ممکن نصب می شود. همچنین در انتهای آنتن، مقاومت گذاشته می شود تا از برگشت موج انتقالی جلوگیری کند.

                       

                                                                                                          

تلفن

در ساختمان هایی که مراکز اختصاص تلفن دارند، لازم است اتاق مرکز (و در صورت نیاز اتاق های سایر تجهیزات مربوط به سیستم تلفن) در محلی مناسب شود تا از نظر ارتباط با شبکه ی تلفن شهری و مدارهای داخلی ساختمان، مناسب باشد. همچنین از این اتاق، فقط برای نصب تجهیزات مربوط به تلفن استفاده شود و در صورت داشتن فضای کافی برای دیگر تجهیزات جریان ضعیف، برای هیچ منظور دیگری استفاده نشود.

 

 در ساختمان های فاقد مرکز تلفن اختصاصی، محل جعبه تقسیم ترمینال اصلی که خطوط ورودی به آن وصل می شود باید به نحوی انتخاب شود که انجام ارتباط بین این جعبه و خطوط شبکه ی شهری و جعبه های تقسیم طبقات به سهولت انجام شود.

جعبه ی تقسیم های ترمینال طبقات یا مناطق توزیع باید با توجه به توسعه های بعدی پیش بینی شده و برای اتصالات اضافی محل کافی داشته و همچنین به ترمینال زمین مجهز باشد، ارتباط بین جعبه ی تقسیم های ترمینال طبقات با جعبه ی تقسیم مرکز تلفن باید با کابل حفاظت شده در لوله ها یا مجاری کابل، انجام شود. کابل های مورد استفاده در سیستم های تلفن باید نوعی پرده فلزی (فویل، زره یا نظایر آن) داشته و شامل یک رشته هادی مخصوص اتصال زمین باشد.

اتصالات بین جعبه ی تقسیم های ترمینال و محل دستگاه تلفن (پریز تلفن) باید مشتمل بر سه رشته هادی (شامل زمین) بوده و قطر کابل تلفن طبق مقررات ملی ۱۳-۸-۰-۸ باید حداقل ۰٫۶ میلی متر باشد.

تذکر: در ساختمان های فاقد مرکز تلفن، در صورتی که از نظر مقررات شرکت مخابرات بلامانع باشد، می توان به دو رشته هادی اکتفا کرد.

تذکر: پریزهای دو، سه یا چند کنتاکته تلفن باید مخصوص این سیستم باشد، به گونه ای که وصل اشتباهی دو شاخه های برق به آن ها یا دو، سه یا چند شاخه های تلفن به پریزهای برق امکان پذیر نباشد.

هادی های اتصال زمین سیم ها و کابل های تلفن باید از طریق یک هادی حفاظتی، ترمینال زمین جعبه ی اصلی تلفن یا مرکز تلفن را به سیستم زمین ساختمان متصل کنند.

                                                                                                 

سیستم اعلام حریق

 

 

 

به منظور حفاظت از افراد و اموال و جلوگیری از آتش سوزی که باید با تکیه بر سیستم حفاظت در محل تأمین شود، باید یک سیستم کشف و  اعلام حریق خودکار منطقه ای استفاده کرد. این سیستم ها از انواع متعارف یا معمولی یا آدرس پذیر (آنالوگ یا دیجیتال) متناسب با مورد مصرف آن است. این موارد مصرف شامل تابلوی کنترل مرکزی، تابلوی کنترل فرعی است. همچنین در صورت لزوم، شستی های دستی اعلام حریق، آشکار سازهای دودی، حرارتی و یا گازی، زنگ یا آژیر اعلام حریق، منبع تغذیه ی برق اضطراری و کابل های ارتباطی لازم، طراحی و اجرا می شود. نصب آشکار سازهای دود در ساختمان های مسکونی ۵ طبقه و بیشتر، ساختمان های اداری، تجاری، خدمات عمومی، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز احتمامع در تمامی اتاق ها و مناطق مجاور به آن ها، در پلکان ها ، آسانسور نیز الزامی می باشد که در مقررات ملی ۱۳-۸-۰-۷ ذکر شده است. آشکار سازی های دود علاوه بر باتری، باید با استفاده از سیم های برق به انشعاب برق ساختمان نیز متصل شده و زنگ هشدار آن ها در داخل اتاق های خواب قابل شنیدن باشد. در مورد نوع سیم به کار رفته در مدارات اعلام حریق در مقررات ملی ایران صراحتی وجود ندارد ولی رعایت بعضی از استانداردهای جهانی مانند BS کابل shield را لازم دانسته اند. محل قرار گرفتن تابلوی اعلام حریق باید به گونه ای باشد تا به هنگام حریق، مأموران آتش نشانی بدون در خطر قرار گرفتن، آن را رویت نمایند. بنابر این مجاورت درهای ورودی برای این محل توصیه می گردد. مراکز سیستم اعلام حریق باید از نوع تحت مراقبت دائم باشد، به گونه ای که عمل یکی از دتکتورها (یا خرابی یک زون) سبب بر هم خوردن تعادل مدار و در نتیجه اعلام حریق در آن مدار نشود. کلیه ی مدارهای سیستم اعلام حریق باید مستقل از سایر سیستم ها کشیده شود و فقط در مواردی که بین مرکز اعلام حریق و ایستگاه آتش نشانی ارتباط وجود دارد، می توان از مدارهای سیستم تلفن برای این منظور استفاده کرد. در ساختمان هایی که به سیستم اعلام حریق مجهز می شوند، علاوه بر محل های نصب انواع دتکتورها بر حسب ضرورت، در محل های زیر نیز باید دتکتور مناسب (دودی یا حرارتی) نصب شود:

  1. اتاق های ترانسفورماتور، اتاق های تابلوها (اتاق های برق)
  2. اتاق های مربوط به تأسیسات مکانیکی
  3. موتور خانه ی آسانسور و چاه آسانسور
  4. کریدور ها و راه پله ها
  5. اتاق مرکز تلفن و سیستم های جریان ضعیف

                                                                                                      

سیستم پیام رسانی

به منظور پخش آگهی های و اخبار مهم، و پیام رسانی در ساختمان (مثلاً به پزشکان و افراد کادر بیمارستان)، در موارد ضروری، باید یک سیستم پخش صدا متناسب با نیاز طراحی و اجرا شود. قدرت نامی سیستم تقویت کننده باید حداقل معادل جمع قدرت های بلندگوها باشد. بلندگوهای مورد استفاده برای راهروها، سرسراها، راه پله ی فرار، انبارها و مانند آن باید از انواع سقفی یا دیواری یکپارچه مخروطی شکل انتخاب شود. خصوصیات این بلندگوها با پاسخ فرکانسی حداقل ۳۰ تا ۱۴۰۰۰ هرتز، با قدرت ۳ تا ۵ وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس با جعبه و قاب رویی، بدون دستگاه کنترل صدا، و قابل نصب به صورت توکار یا روکار متناسب با مورد مصرف انتخاب می شود. هر مدار خروجی باید مجهز به وسیله ی حفاظت مخصوص به خود بوده، به نحوی که خرابی در یک مدار سبب از کار افتادگی کل سیستم نشود. هادی های مدارهای میکروفن باید مخصوص این کار (مجهز به پرده یا زره و نظایر آن) باشد و همراه با هیچ مدار دیگری، مانند مدار بلندگو، به داخل یک لوله هدایت نشود. مدارهای تغذیه کننده ی بلندگو ها باید مستقل از سیستم های دیگر، به داخل لوله های فولادی هدایت شوند، مگر آنکه هادی های دارای پرده فلزی، زمین شده باشند که در این صورت استفاده از لوله پلاستیکی نیز مجاز خواهد بود. کلیه ی اتصالات مربوط به ترانسفورماتورهای تطبیق بلندگوها باید یا لحیم کاری شده یا با استفاده از لحیم کاری و اتصال های مخصوص اجرا شوند. استفاده از اتصالات پیچی، جز در مواردی که اجزای سیستم مجهز به این گونه اتصالی ها باشند، ممنوع است.

 

 

                                                                                   

مقالات مرتبط