انواع سیم ها

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻨﺲ ﻫﺎدي و ﻋﺎﻳﻖ و ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ روي روﻛﺶ ﺧﺎرﺟﻲ آن نوشته می شوند نشان می دهند به طوری که هر حرف معنی خاص خود را دارد. در جدول ۱ زیر اطلاع تعدادی از این حروف آمده است.

 

                                                                                    جدول (۱) حروف اختصاری انواع سیم ها

                                                   

حروف مشخصه موارد مصرف
NYA سیم تک لا با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان
NYAF سیم افشان با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان
NSYA سیم مخصوص با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان
NYM سیم مقاوم در مقابل رطوبت
NYZ سیم با روکش پلاستیک مخصوص برای روشنایی و لوازم خانگی
NYFA سیم برای مصرف لوستر و چراغ ها
NYFAZ (سیم دو رشته ای برای مصرف روشنایی (دولا
Y سیم مکالمه وخبری
T سیم کواکسیال

 

 

در جدول ۱ هریک از حروف مفهوم به خصوصی دارند مثلاً N علامت سیم مسی است که طبق استاندارد VDE آلمان ساخته شده باشد. Y به معنی عایق پروتور دور (P.V.C) هر رشته است. S و Z علامت سیم های مخصوص، F علامت سیم های نرم، A برای سیم کشی داخل لوله ها و M به معنی سیم های مقاوم در مقابل رطوبت است.

 • سیم (NYA)
 • مورد مصرف: نصب بدون حرکت در محل های خشک و در داخل لولۀ پی وی سی و فولادی.

تذکر: استفادۀ این نوع سیم در زیر گچ مجاز نیست.

 • ساختمان: سیم مسی نرم با روکش پلاستیک به رنگ های سبز، زرد، سیاه، آبی و قهوه ای است.

 

                                                                                                                  جدول (۲) مشخصات سیم NYA

 

                                                         

 • سیم (NYAF)
 • مورد مصرف: نصب بدون حرکت در محل های خشک داخل لولۀ پی وی سی یا فولاد.

تذکر: استفادۀ این نوع سیم در زیر گچ مجاز نیست.

 • ساختمان: رشته های نازک سیم مسی به هم تابییده شده یا روکش پلاستیک به رنگ های سبز، زرد، سیاه، آبی، سبز و بنفش است.

 

 

                                                                                                  جدول (۳) مشخصات سیم NYAF

                                                  

 •  سیم (NYM)
 • مورد مصرف: نصب ثابت در محل های خشک یا مرطوب یا زیر گچ بدون لوله یا روی مقره (مثلاً کولر).
 • ساختمان: سیم های مسی یک لایه با عایق پی وی سی، که چند نمونۀ آن با هم در یک کلاف روکش پی وی سی شده است. رنگ کلاف سیاه یا خاکستری یا سفید و رنگ روکش سیم های داخل سیاه، قهوه ای و آبی است.

 

 

                                                                                                            جدول  (۴) مشخصات سیم NYM

                                               

 • سیم (NYFA)
 • مورد مصرف: نصب ثابت در داخل لولۀ پی وی سی و فولادی (برای اشیای قابل حمل استفاده نمی شود).
 • ساختمان: سیم های نازک مسی به هم تابیده با مواد پی وی سی عایق شده است و به رنگ های سبز و زرد، سیاه، آبی، قهوه ای، زرد، سبز، بنفش و سفید وجود دارد.

 

 

                                                                                                         جدول (۵) مشخصات سیم NYFA

                                        

 • سیم (NYFAZ)
 • مورد مصرف: نصب ثابت برای مصرف روشنایی (برای وسایل قابل حمل مجاز نیست).
 • ساختمان: سیم های نازک مسی پس از این که به هم تابیده شد، به طور موازی با هم عایق بندی می شوند این سیم به رنگ های سیاه، سفید و قهوه ای است.

 

 

                                                                                                          جدول (۶) مشخصات سیم NYFAZ

 

                                        

 • سیم (Y)
 • مورد مصرف: نصب ثابت در داخل لولۀ پی وی سی و فولادی برای مصرف زنگ اخبار، تلفن و سایر دستگاه های علامت دهنده.
 • ساختمان: سیم روکش شده با مواد پی وی سی و دو یا سه و یا چهار رشتۀ به هم تابیده و تک رشته. اغلب تک رشته ها در رنگ های استاندارد و در کلاف های صد متری در بازار موجود است.

 

 

 

                                                                                                                     جدول (۷) مشخصات سیم Y

                                              

 •  کابل کواکسیال
 • مورد مصرف: برای سیم های آنتن تلویزیون و رابط دستگاه های صوتی و تصویری.
 • ساختمان: یک کابل دو سیمه است که از یک رشته سیم داخلی (در مرکز کابل) یا عایق مخصوص (معمولاً پی وی سی) و یک سیم خارجی (بافته شده بر روی عایق سیم مرکزی) درست شده است. بدین ترتیب، سیم داخل در مقابل پارازیت های خارجی محافظت می شود. سیم داخلی به عنوان سیم اصلی و سیم خارجی معمولاً به بدنۀ دستگاه مورد نظر وصل می شود.

 

 

 

                                                                                                           نمونه ای از کابل کواکسیال

 

 

 

                                                                 

مقالات مرتبط