انواع حسگرهای صنعتی

با پیشرفت سریع اتوماسیون و پیچیده تر شدن پروسه های صنعتی و کاربرد روزافزون این شاخه از صنعت نیاز شدیدی به کاربرد سنسورهای مختلف که اطلاعات مربوط به عملیات تولید را درک و بر اساس این اطلاعات فرمان های موردنیاز صادر گردد، احساس می شود. سنسورها به عنوان اعضای حسی یک سیستم، وظیفه جمع آوری و یا تبدیل اطلاعات را به صورتی که برای یک سیستم کنترل و یا اندازه گیری قابل تجزیه و تحلیل باشد، به عهده دارند. در سال های اخیر سنسورها به صورت یک عنصر غیرقابل تفکیک سیستم های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار گرفه اند و پیشرفت سریعی در جهت جوابگویی به تقاضاهای صنعت در این شاخه از علم الکترونیک انجام پذیرفته است. سنسورها جهت تبدیل عوامل فیزیکی مانند حرارت، فشار، نیرو، طول، زاویه چرخش، دبی و غیره به سیگنال های الکتریکی بکار برده می شوند و به همین منظور سنسورهای مختلفی که قابلیت تبدیل این عوامل را به جریان برق دارا می باشند، ساخته شده اند. یک سنسور را می توان با خصوصیات زیر تعریف نمود”

  • سنسور به عنوان تبدیل کننده اطلاعات فیزیکی به سیگنال هایی که می توان از آنها به عنوان سیگنال های کنترل استفاده نمود، عمل می کنند.
  • یک سنسور نباید حتماً یک سیگنال الکتریکی تولید نماید مانند سنسورهای نیوماتیکی و …

سنسورها در دو نوع مختلف وجود دارند:

الف) با تماس مکانیکی مانند کلید قطع و وصل، تبدیل کننده های فشاری و …

ب) بدون تماس مکانیکی مانند سنسورهای نوری و حرارتی و …

  • سنسورها می توانند به عنوان چشم های کنترل کننده یک سیستم مورد استفاده قرار گرفته و وظیفۀ مراقبت از پروسه و اعلام خرابی و یا نقص یک سیستم را به عهده بگیرند.

در کنار کلمۀ سنسور با واژه های زیر در صنعت روبرو هستیم:

۱٫ عنصر سنسور

قسمتی از سنسور را تشکیل می دهد، که عامل فیزیکی را حس کرده، ولی بدون کمک قسمت آماده سازی سیگنال قادر به انجام وظیفه نیست.

۲٫ سیستم سنسوری (Sensory system)

مجموعه ای از عناصر اندازه گیری، تبدیل و آماده سازی سیگنال را یک سیستم سنسوری می نامند.

۳٫ سیستم مولتی سنسور

سیستم هایی که دارای چندین سنسور از یک نوع و یا از انواع مختلف می باشند، سیستم مولتی سنسور می نامند.

انواع خروجی های متداول سنسورها

در استفاده از سنسورها می بایستی با انواع سیگنال های خروجی الکتریکی آشنا بود. می توان خروجی ها را در پنج رده مختلف دسته بندی نمود.

نوع A: سنسورهایی با ماهیت قطع و وصل خروجی (دیجیتالی) مانند سنسورهای مجاورتی، فشار، اندازه گیری سطح مایعات و … این نوع سنسورها را عمدتاً می توان بطور مستقیم به دستگاه PLC متصل نمود.

نوع B: سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها بصورت پالسی می باشند، مانند سنسورهای اندازه گیری میزان چرخش و یا طول و … این نوع سنسورها اکثراً توسط Interface قابل وصل به دستگاه PLC می باشند. PLC می بایستی دارای شمارنده نرم افزاری و سخت افزاری باشد.

نوع Cسنسورهایی که سیگنال خروجی آنها بصورت آنالوگ بوده ولی دارای بخش تقویت کننده و یا تبدیل کننده نمی باشند. این سیگنال ها خیلی ضعیف بوده (در حد میلی ولت) و قابل استفاده مستقیم در دستگاه های کنترل نمی باشند، مانند سنسورهای پیزوالکتریک و یا سنسورهای Hall.

نوع D: سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها بصورت آنالوگ بوده و واحد الکترونیک (تقویت کننده، تبدیل کننده) در خود سنسور تعبیه شده است. در این نوع سنسور خروجی ها را می توان به طور مستقیم جهت استفاده در دستگاه های کنترل استفاده نمود.

محدودۀ خروجی سیگنال ها عموماً به شرح زیر می باشند:

  • ۰…۱۰ ولت
  • -۵…+۵ ولت
  • ۱…۵ ولت
  • ۰…۲۰ میلی آمپر
  • -۱۰…+۱۰ میلی آمپر
  • ۴…۲۰ میلی آمپر

نوع E: سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها مطابق با استانداردهای شبکه های صنعتی می باشد مانند RS-485, RS-422-A, RS-232-C و یا جهت Fieldbus مانند Profibus، ASI و … در نظر گرفته شده اند.

 

مقالات مرتبط